sí renovables nuclear no sobre mi -- CORREU
sobre la pàgina
energia
societat - sociedad
Societat, energia, transició, complexitats, implicacions, alternatives / Sociedad, energia, transición, complejidades, implicaciones, alternativas

ASPECTES SOCIALS / ASPECTOS SOCIALES ----- CONCEPTES / CONCEPTOS     CONFLICT/ ES - OS
      nuccat castnuc   MITJANS/MEDIOS
VEUS / VOCES
  CSN
FUTUR - FUTURO
Mientras Tanto 179. MAYO 2019
¿Cuantas personas recuerdan hoy Chernóbil?
Quantes persones recorden avui Txernòbil?
  ECOLOGIA/ECONOMIA
  ENERGIA
POLÍTICA I/Y NUCLEAR
2016 - 2017
  Més ARTICLES / Más ARTÍCULOS
SOBRE NUCLEAR
NUCLEAR GLOBAL GEOPOLÍTICA
SOCIE/TAT-DAD

Transició: 5 CONCEPTES BÀSICS Transición:5 CONCEPTOS BÁSICOS   EFICIENCIA
02-05-2019.
Cuestionado el enfoque "tecnológico" contra el cambio climático. Jewel Fraser. IPS
17/05/2019 - The Oil Crash
RESPUESTAS A LA EMERGENCIA
ESTALVI-AHORRO
TRANSICIÓ/N
la dificil transicio / on energética y social COP 23 2017 BONN FIJI COP 21   RENOVABLES
  BIOMÍMESIS
  LECTURES/AS
CANVI CLIMÀTIC / CAMBIO CLIMÁTICO GENERAL     TERRITORI/S/OS

03/05/2019 - The Oil Crash
Repartiendo el peak oil
Mesurem i solucionem al seu domicili: 
Camps electromagnètics d'alta i baixa freqüència, antenes, Wifi,  sorolls, vibracions, radiactivitat, gas Radó i materials de construcció per verificar el nivell de radioactivitat. (Rajoles, maons, etc.). Interferèncias a la seva xarxa de 230V degudes a comptadors digitals, reactàncias electròniques, sistemes PLC i altres. ENERGIAS RENOVABLES PERIODICO   FUKUSHIMA
  CHERNOBYL
  RENOVABLES: CATALUNYA AMPLIACIÓ / N VIDEOS