sí renovables nuclear no sobre mi ---- CORREU
sobre la pàgina
energia
societat - sociedad
Societat, energia, transició, complexitats, implicacions, alternatives / Sociedad, energia, transición, complejidades, implicaciones, alternativas
  FUKUSHIMA  2019   HIROSHIMA
NAGASAKI
  nuccat castnuc
  CSN
FUTUR - FUTURO
Mientras Tanto 177. MARZO 2019.
Fukushima 2019, avances prácticos para normalizar la catástrofe
ASPECTES SOCIALS
ASPECTOS SOCIALES


CONCEPTES - CONCEPTOS
POLÍTICA NUCLEARS
POLÍTICA NUCLEARES
2016 - 2017
  16-02-2019.Centrarse en cómo los individuos pueden detener el cambio climático es muy conveniente para las corporaciones.
Morten Fibieger Byskov - Trad. Eva Calleja
COP 23 2017 BONN FIJI
  Més ARTICLES / Más ARTÍCULOS
SOBRE NUCLEAR
  04/03/2019 Robert Hunziker
La probable inutilidad del Acuerdo
sobre el Clima de Paris

Trad. Paco Muñoz de Bustillo
CANVI CLIMÀTIC
CAMBIO CLIMÁTICO
GENERAL
la dificil transicio / on energética y social 5 CONCEPTES COP 21  
5 CONCEPTOS
elektron botiga tienda Mesurem i solucionem al seu domicili: 
Camps electromagnètics d'alta i baixa freqüència, antenes, Wifi,  sorolls, vibracions, radiactivitat, gas Radó i materials de construcció per verificar el nivell de radioactivitat. (Rajoles, maons, etc.). Interferèncias a la seva xarxa de 230V degudes a comptadors digitals, reactàncias electròniques, sistemes PLC i altres. ENERGIAS RENOVABLES PERIODICO RENOVABLES: CATALUNYA
AMPLIACIÓ / N
ENLLAÇOS ENLACES
MITJANS/MEDIOS ECOL./ENERGIA SOCIE/TAT-DAD ENLACES LECTUR/E/A/S
EFICIENCIA FUKUSHIMA ESPAÑA EUROPA VIDEOS
ESTALVI-AHORRO CHERNOBYL NUCLEAR MÓN / MUNDO INFORMACIÓ/N
TRANSICIÓ/N RENOVABLES BIOMÍMESIS CATALUNYA