sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
FUKUSHIMA - ANY 2012 - INFORMACIÓ I ANÀLISI EN CATALÀ - AÑO 2012 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS EN CASTELLANO

BLOG "RESUMENES DE FUKUSHIMA" POR TSA ACTUALIZADO SEMANALMENTE. SEGUIMIENTO DE GRAN CALIDAD Y CON DETALLE


- INFORMACIÓ DE BASE - INFORMACIÓN DE BASE
- INFORMACIONS / INFORMACIONES ANY/ AÑO 2013 - 2014


- CATALÀ - Japó octubre - novembre 2012 : maniobres polítiques i econòmiques per mantenir l'energia nuclear sigui com sigui, persones desplaçades, i un experiment social sobre els efectes de les baixes dosis radioactives.
 

- CASTELLANO- Japón octubre - noviembre 2012: maniobras políticas y económicas para mantener la energía nuclear a cualquier precio, personas desplazadas, y un experimento social sobre los efectos de las bajas dosis radioactivas.

- CATALÀ - Juliol i agost 2012. El "lobby" nuclear no es rendeix. Des del 25 del juliol el Japó funciona únicament amb 2 dels seus 50 reactors nuclears.

- CASTELLANO - Julio y agosto 2012. El "lobby" nuclear no se rinde. Desde el 25 de julio Japón funciona únicamente con 2 de sus 50 reactores nucleares.

- CATALÀ - Japó, una societat en lluita contra l'amenaça nuclear. Dades i crònica del 16 de juny al 13 de juliol de 2012.

- CASTELLANO - Japón, una sociedad en lucha contra la amenaza nuclear. Datos y crónica del 16 de junio al 13 de julio de 2012.

- CATALÀ - Primeres notícies sobre la reobertura nuclear al Japó. 9 de juny del 2012.

- CASTELLANO - Primeras noticias sobre la reapertura nuclear en Japón. 9 de junio del 2012.

- CATALÀ - Japó sense nuclears. Maig del 2012.

- CASTELLANO - Japón sin nucleares. Mayo del 2012.

INFORMACIONS DE BASE


 

Japó octubre - novembre: maniobres polítiques i econòmiques per mantenir l'energia nuclear sigui com sigui, persones desplaçades, i un experiment social sobre els efectes de les baixes dosis radioactives. 

- La part més repugnant: un experiment social sobre els efectes de les radiacions en baixes dosis.

L'onze de setembre es descobreix que una jove de 16-18 anys a la prefectura de Fukushima té càncer de tiroide. El Comitè d'Investigació de Salut de la Prefectura de Fukushima, dirigit pel doctor Shun-ichi Yamashita (conegut irònicament com el Sr.100 mSv, per la seva defensa de que les dosis de radiació no tenen importància), és l'encarregat de fer l'anàlisi dels tiroides d'una població d'uns 360.000 joves menors de 18 anys. Fins el moment ha realitzat 80.000, i tan sols han detectat un cas del càncer de tiroides.

Com que el càncer de tiroide és l'única malaltia que l'OMS (Organització Mundial de la Salut) admet que ha estat causada per la radiació dispersa de l'accident de Txernòbil. El representant del Comitè, un catedràtic de la Universitat de Medicina de Fukushima, opina que no es pot considerar que aquest únic cas hagi estat causat per la catàstrofe de Fukushima, ja que opina que el primer cas de càncer de tiroide a Txernòbil es va detectar 4 anys desprès de l'accident.

Circulen moltes informacions per les que la població desconfia de les dades de radiació dispersa de Fukushima Dai-ichi donades pel govern, ja que es tracta de QUATRE reactors afectats que encara no s'ha cobert, i continuen abocant radiació.

El 20 de novembre, el diari Asahi Shimbum publicava un article del periodista Yuri Oiwa que informava de que s'havia trobat que un 40% dels 96.000 nens i nenes la prefectura de Fukushima, havien desenvolupat problemes de la glàndula tiroides, como nòduls, bonys o quistos. No es podien donar informacions més fiables per les limitacions de les proves realitzades. Aquestes proves també es faran a la prefectura d'Aomori, al nord del Japó.

Curiosament la prefectura de Nagasaki va ser escollida com zona de control i referència de les proves, segons el govern per la llunyania de Fukushima, l'absència de problemes de salut, i la presència d'experts en problemes de la glàndula tiroides. Hi ha però, sospites de que el govern ha escollit Nagasaki influenciat pel doctor Shun-ichi Yamashita, que és d'allà i té influència en la comunitat de metges de la prefectura donada la seva condició d'expert en problemes de tiroides. Els resultats de les proves estaran disponibles a finals del 2012. Les notificacions a pares i tutors seran individuals.

Aquest tema està relacionat amb la problemàtica de les evacuacions. Es calcula que hi ha unes 160.000 persones que no poden tornar a casa i no saben que han de fer. A més, caldria evacuar els menors fora de les zones contaminades. Ja que aquesta informació sobre les dosis de radiació absorbides en diferents llocs del Japó (http://www.woweather.com/weather/news/fukushima'LANG=us&VAR=radiationlist) mostra que la contaminació és general, tot i que de diferent nivell.

Ja han aparegut grups que intenten que el govern admeti el dret d'evacuació. Com es pot veure a http://fukushima-evacuation-s.blogspot.jp/ o a http://fukushima-evacuation-e.blogspot.jp/ 

L'aspecte més preocupant és el del paper dels metges a càrrec de la recerca oficial, el cas més destacat és el del ja mencionat Dr.Yamashita, que ha donat instruccions als metges sota la seva autoritat de no fer segones proves a un 40% dels nens i nenes amb problemes de tiroides fins a un termini de dos anys, excusant-se en que ell n'està dirigint un seguiment científic a llarg termini, aquesta instrucció ha estat denunciada internacionalment com la realització d'un gran experiment científic a costa d'infants innocents. http://onodekita.sblo.jp/article/55872777.html

http://enenews.com/japanese-doctor-after-thyroid-cancer-diagnosis-i-cant-help-expecting-that-we-are-going-to-have-a-catastrophic-health-hazard-caused-by-the-accident-at-fukushima

Si això es complementa amb el debat sobre el canvi de llindar de dosi mínima de radiació es pot considerar que la societat japonesa està essent víctima d'un experiment radiològic a gran escala. Legalment el llindar està establert en menys de 1m Sv/any, igual que la majoria dels països de tot el món, però des de l'accident s'ha ignorat totalment, acollint-se a una carta del ICRP (International Commission on Radiological Protection) enviada desprès de l'inici de la catàstrofe, que acceptava que en cas d'emergència es podia arribar a un nivell de 20 mSv/any.

Per això, des de l'1 d'abril de 2012, el govern va re-organitzar les zones d'evacuació en tres nivells: la zona a on es preveu que la contaminació no baixarà fins a 20 mSv/any en un mínim de 5 anys, la zona a on s'espera que baixi a 20mSv/any en un temps inferior, i la zona que està per sota dels 20 mSv, a on es considera que la població hi pot tornar si ho vol. La primera conseqüència ha estat tallar l'ajuda econòmica a les persones de la tercera zona a partir del mes d'agost, hi tornessin o no.

Això afecta a l'àrea de 30km de radi des de la central, hi ha però llocs a on es detecta una contaminació molt alta, per exemple, la ciutat de Koriyama, a la prefectura de Fukushima, a uns 60 km a l'oest de la central, amb una població de 330.000 habitants i 760 km2 de superfície. En aquesta ciutat s'ha engegat una batalla legal per la reclamació d'ajut institucional per evacuar a 14 nens i nenes residents, ja que tots els nens i nenes tenen dret d'estudiar en l'ambient de menys de 1mSv/any. Una campanya que ha rebut un suport internacional elevat de persones com Noam Chomsky i professors i doctors de tot el món.

El problema de l'ajut institucional per exercir el dret a ser evacuat ha arribat fins a un punt en que ha estat necessària la creació d'un tribunal internacional; la seva constitució, al mes d'octubre, ha rebut el suport de la OMS i les Nacions Unides. http://independentwho.org/en/ 

http://www.youtube.com/watch'v=DeWz2Xj8jH0&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch'v=ET2dVWgOmC4&feature=player_embedded

Sorprenentment, a causa del llindar dels 20 mSv/any, la política d'evacuació del Japó ha resultat ser pitjor que la es va desenvolupar a Txernòbil, ja que el nivell imposat és quatre vegades més elevat que els 5 mSv que es van acceptar a l'antiga URSS.

- Aspectes polítics.

El govern va dissoldre la cambra de representants el 16 de novembre, el 16 de desembre hi haurà eleccions generals. El partit de l'oposició, LDP (Liberal Democratic Party), no critica suficientment el govern actual pels nombrosos escàndols posteriors a l'accident: com no lliurar la informació de SPEEDI (servei de vigilància radioactiva), i no donar orde per què prenguin les pastilles de iode... entre molts casos més. No és estrany ja que van ser ells els que van promoure l'energia nuclear. L'actual govern, el DPJ (Democratic Party of Japan), ha anunciat l'estratègia d'abandonar totes les centrals en els propers 30 anys, presentada amb el lema "post-dependència de la nuclear", que no concreta res, i eludeix paraules directes com "anti-nuclear", o "no nuclear"...

Tots dos partits eviten abordar el tema nuclear davant les eleccions. En canvi, el LDP vol centrar-les en l'economia, donat que el Japó pateix per la crisi durant aquests 20 anys després de que hi va petar la bombolla a principis dels 90. El LDP no va poder millorar l'economia, i per això el DPJ va guanyar les darreres eleccions.

Mentre que els dos partits majoritaris intenten ignorar el tema nuclear, estan sorgint alguns partits que es manifesten contra les nuclears. Les darreres enquestes apunten a que el DPJ perdrà les eleccions, el dia 28 de novembre es va formar un nou partit el JFP (Japó Future Party), que s'ha compromès a tancar totes les nuclears en un termini de 10 anys. La qüestió ara és quants escons guanyarà cada partit.

La societat japonesa continua manifestant-se contra les nuclears. Cosa que es pot veure a internet, però que es silencia als mitjans de comunicació.

- Mentrestant, la indústria nuclear continua com si res.

El 1 d'octubre els promotors van decidir reiniciar la construcció de la central nuclear O-ma, el primer dels tres reactors que estaven en construcció el dia d'inici de la catàstrofe i que es va detenir. El reactor O-ma està dissenyat per funcionar exclusivament amb combustible MOX. El constructor, J-power, diu que la construcció es terminarà l'any 2016.El 23 d'octubre, la Confederació Empresarial va expressar, tant al govern com a la nova Comissió Reguladora Nuclear, el seu desig de reobrir els dos reactors de la Central de Tomari, a l'illa nord de Hokkaido.

- tornar a inici

Japón octubre / noviembre: maniobras políticas y económicas para mantener la energía nuclear a cualquier precio, personas desplazadas, y un experimento social sobre los efectos de las bajas dosis radioactivas.

- La parte más repugnante: un verdadero experimento social sobre los efectos de las radiaciones en dosis bajas.

El once de septiembre se descubre que una joven de 16-18 años en la prefectura de Fukushima tiene cáncer de tiroides. El Comité de Investigación de Salud de la Prefectura de Fukushima, dirigido por el doctor Shun-ichi Yamashita (conocido irónicamente como el Sr.100 mSv, por su defensa de que las dosis de radiación no tienen importancia), es el encargado de hacer el análisis de los tiroides de una población de unos 360.000 jóvenes menores de 18 años. Hasta el momento ha realizado 80.000, y tan sólo han detectado un caso de cáncer de tiroides.

Como el cáncer de tiroides es la única enfermedad que la OMS (Organización Mundial de la Salud) admite que ha sido causada por la radiación dispersa del accidente de Chernóbil. El representante del Comité, un catedrático de la Universidad de Medicina de Fukushima, opina que no se puede considerar que este único caso haya sido causado por la catástrofe, ya que opina que el primer caso de cáncer de tiroides en Chernóbil se detectó 4 años después del accidente.

Circulan muchas informaciones por las que la población desconfía de los datos de radiación dispersa de Fukushima Dai-ichi dadas por el gobierno, ya que se trata de CUATRO reactores afectados que aún no se han cubierto y continúan vertiendo radiación.

El 20 de noviembre, el diario Asahi Shimbum publicaba un artículo del periodista Yuri Oiwa que informaba de que se había encontrado que un 40% de los 96.000 niños y niñas de la prefectura de Fukushima, habían desarrollado problemas en la glándula tiroides, como nódulos, bultos o quistes. No se podían dar informaciones más fiables por las limitaciones de las pruebas realizadas. Estas pruebas también se realizarán en la prefectura de Aomori, en el norte de Japón.

Curiosamente la prefectura de Nagasaki fue escogida como zona de control y referencia de las pruebas, según el gobierno por la lejanía de Fukushima, la ausencia de problemas de salud, y la presencia de expertos en problemas de la glándula tiroides. Hay, sin embargo, sospechas de que el gobierno ha escogido Nagasaki influenciado por el doctor Shun-ichi Yamashita, que es de allí y tiene influencia en la comunidad de médicos de la prefectura dada su condición de experto en problemas de tiroides. Los resultados de las pruebas estarán disponibles a finales del 2012. Las notificaciones a padres y tutores serán individuales.

Este tema tiene relación con la problemática de las evacuaciones. Se calcula que hay unas 160.000 personas que no pueden volver a casa y no saben que deben hacer. Además, habría evacuar los menores fuera de las zonas contaminadas. Ya que esta información sobre las dosis de radiación absorbidas en diferentes lugares de Japón (
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=radiationlist) muestra que la contaminación es general, aunque de diferente nivel.

Ya han aparecido grupos que intentan que el gobierno admita el derecho de evacuación. Como se puede ver en http://fukushima-evacuation-s.blogspot.jp/ o
http://fukushima-evacuation-e.blogspot.jp/

El aspecto más preocupante es el del papel de los médicos a cargo de la investigación oficial, el caso más destacado es el del ya mencionado Dr.Yamashita, que ha dado instrucciones a los médicos bajo su autoridad de no hacer segundas pruebas en un 40 % de los niños y niñas con problemas de tiroides hasta un plazo de dos años, excusándose en que él está dirigiendo un seguimiento científico a largo plazo, esta instrucción ha sido denunciada internacionalmente como la realización de un gran experimento científico a costa de niños inocentes. http://onodekita.sblo.jp/article/55872777.html

http://enenews.com/japanese-doctor-after-thyroid-cancer-diagnosis-i-cant-help-expecting-that-we-are-going-to-have-a-catastrophic-health-hazard-caused-by-the-accident-at-fukushima

Si esto se complementa con el debate sobre el cambio de umbral de dosis mínima de radiación se puede considerar que la sociedad japonesa está siendo víctima de un experimento radiológico a gran escala. Legalmente el umbral está establecido en menos de 1m Sv / año, al igual que la mayoría de los países de todo el mundo, pero desde el accidente ha ignorado totalmente, acogiéndose a una carta del ICRP (International Commission on Radiological Protection) enviada después del inicio de la catástrofe, que aceptaba que en caso de emergencia se podía llegar a un nivel de 20 mSv / año.

Por eso, desde el 1 de abril de 2012, el gobierno reorganizó las zonas de evacuación en tres niveles: la zona donde se prevé que la contaminación no bajará hasta 20 mSv / año en un mínimo de 5 años, la zona donde se espera que baje a 20mSv/any en un tiempo inferior, y la zona que está por debajo de los 20 mSv, donde se considera que la población puede volver si lo desea. La primera consecuencia ha sido cortar la ayuda económica a las personas de la tercera zona a partir del mes de agosto, regresaran o no.

Esto afecta al área de 30km de radio desde la central, hay pero lugares donde se detecta una contaminación muy alta, por ejemplo, la ciudad de Koriyama, en la prefectura de Fukushima, a unos 60 km al oeste de la central, con una población de 330.000 habitantes y 760 km2 de superficie. En esta ciudad ha puesto en marcha una batalla legal para la reclamación de ayuda institucional para evacuar a 14 niños y niñas residentes, ya que todos los niños y niñas tienen derecho a estudiar en el ambiente de menos de 1mSv/any. Una campaña que ha recibido un apoyo internacional elevado de personas como Noam Chomsky y profesores y doctores de todo el mundo.

El problema de la ayuda institucional para ejercer el derecho a ser evacuado ha llegado hasta el punto en que ha sido necesaria la creación de un tribunal internacional; su constitución, en octubre, ha recibido el apoyo de la OMS y las Naciones Unidas. http://independentwho.org/en/

http://www.youtube.com/watch?v=DeWz2Xj8jH0&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=ET2dVWgOmC4&feature=player_embedded

Sorprendentemente, debido al umbral de los 20 mSv / año, la política de evacuación de Japón ha resultado ser peor que la se desarrolló en Chernóbil, ya que el nivel impuesto es cuatro veces más elevado que los 5 mSv que se aceptaron en la antigua URSS.

- Aspectos políticos.

El gobierno disolvió la cámara de representantes el 16 de noviembre, el 16 de diciembre habrá elecciones generales. El partido de la oposición, LDP (Liberal Democratic Party), no critica suficientemente el gobierno actual por los numerosos escándalos posteriores al accidente: como no entregar la información de SPEED (servicio de vigilancia radiactiva), y no dar orden para que tomen las pastillas de yodo ... entre muchos casos más. No es extraño, ya que fueron ellos los que promovieron la energía nuclear. El actual gobierno, el DPJ (Democratic Party of Japan), ha anunciado la estrategia de abandonar todas las centrales en los próximos 30 años, presentada bajo el lema "post-dependencia de la nuclear", que no concreta nada, y elude palabras directas como "anti-nuclear", o "no nuclear" ...

Ambos partidos evitan abordar el tema nuclear ante las elecciones. En cambio, el LDP quiere centrarse en la economía, dado que Japón sufre por la crisis durante estos 20 años después de que estalló la burbuja a principios de los 90. El LDP no pudo mejorar la economía, y por eso el DPJ ganó las últimas eleccins.

Mientras que los dos partidos mayoritarios intentan ignorar el tema nuclear, están surgiendo algunos partidos que se manifiestan contra las nucleares. Las últimas encuestas apuntan a que el DPJ perderá las elecciones; el día 28 de noviembre se formó un nuevo partido el JFP (Japón Future Party), que se ha comprometido a cerrar todas las nucleares en un plazo de 10 años. La cuestión ahora es cuántos escaños ganará cada partido.

La sociedad japonesa continúa manifestándose contra las nucleares. Lo que se puede ver en internet, pero que se silencia a los medios de comunicación.


- Mientras tanto, la industria nuclear sigue como si nada
.

El 1 de octubre los promotores decidieron reiniciar la construcción de la central nuclear O-ma, el primero de los tres reactores que estaban en construcción el día de inicio de la catástrofe y que fueron detenidos. El reactor de O-ma está diseñado para funcionar exclusivamente con combustible MOX. El constructor, J-power, dice que la construcción se terminará en el año 2016.

El 23 de octubre, la Confederación Empresarial expresó, tanto al gobierno como a la nueva Comisión Reguladora Nuclear, su deseo de reabrir los dos reactores de la Central de Tomari, en la isla norte de Hokkaido.

- volver a inicio

Des del 25 del juliol el Japó funciona únicament amb 2 dels seus 50 reactors nuclears.

Segons el Primer Ministre, Yoshihiko Noda, era absolutament necessari tenir aquests dos reactors funcionant per poder passar l’estiu. Però va passar el mes d’agost, el més calorós de l’any, i va resultar que la reobertura dels dos reactors NO era imprescindible. La companyia Kansai Elecric (KEPCO), va preveure que arribaria a necessitar uns 29.870 MW de potencia. Però el punt més alt durant aquest estiu va ser de 26.820 MW. Japó podia haver passat tranquil•lament sense els 2.360 MW que generen els dos reactors de la Central de O-i.

La prefectura d’Osaka va demanar al govern que detingués els dos reactors, i les protestes van seguir realitzant-se cada divendres davant la residencia del Primer Ministre. A més es van estendre per tot el Japó; el 24 d’agost es van fer a més de 60 ciutats. Gairebé cada dia es va produir una protesta en algun lloc del país.

Quant les concentracions van arribar a sumar 200,000 persones ni tan sols el primer ministre va poder seguir ignorant-les; així que el 22 d’agost va tenir una reunió amb 11 representants dels concentrats, que li van demanar que detingués els dos reactors i que no reobrís cap més. I el senyor Noda va dir que a llarg termini el país abandonaria la dependència de l’energia nuclear, però no va aclarir cap cosa més..., les protestes, molt ben organitzades, continuen, el treball del "lobby" nuclear i el Govern que el representa, també.

La decisió de reobrir més reactors quedarà en mans de la Comissió Reguladora Nuclear (CRN), que va començar a funcionar el 19 de setembre. El govern va decidir crear aquesta organització per reemplaçar els dos reguladors existents: la NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency: Agència de Seguretat Nuclear i Industrial) que estava sota el control del Ministeri d’Economia, Comerç i Indústria, i la NSC (Nuclear Safety Commission of Japan: Comissió de Seguretat Nuclear de Japó). Aquesta decisió es va prendre perquè era evident que la funció reguladora no es complia, i que calia crear una nova organització, no sota el Ministeri d’Economia, Comerç i Indústria, sinó en el marc del Ministeri de Medi Ambient.

Donat que les antigues organitzacions reguladores estaven formades per persones massa influenciades pel lobby nuclear, s'esperava que la nova organització, la CRN, estigués formada per persones independents. Però el nomenament del cap de la Comissió va recaure en Shun-ichi Tanaka, ex-diputat, president de la NSC, i assessor del pla de descontaminació de la prefectura de Fukushima. Que el govern hagi designat a aquesta persona que opina que “una dosi de radiació de fins a 100mSv/any no afectaria gaire a la salut”, és un indicador de quina serà la política que seguirà. En aquestes opinions el cap de la nova Comissió Reguladora Nuclear coincideix amb una altra persona del mateix nom, Shun-ichi Yamashita, assessor de gestió de riscos de radiació en la mateixa prefectura, Fukushima, el que ha fet que siguin coneguts popularment com el “dos Shun-ichis de 100mSv”. A una entrevista concedida a la revista Nikkei Business, el setembre del 2011, Shun-ichi Tanaka va declarar que “el fumar tabac, l'obesitat, la manca de verdures en el menjar, o la manca d'exercici augmentava més el risc de tenir càncer que rebre 100mSv de radiació”, cal tenir en compte que una exposició a 100 mSv de radiació és igual a 2000 radiografies de tòrax.

Tot això ha fet que les protestes no es limitin al tancament dels dos reactors encara oberts, sinó que incloguin també la retirada d’aquest nomenament. El que ha provocat que el Parlament del Japó no acabi d'arribar a un acord sobre el nomenament, tot i que és necessari per complir el que diu la llei d’establiment de la Comissió Reguladora Nuclear promulgada el 20 de juny. Malgrat això, el govern va aprofitar la legislació d’emergència i va decidir iniciar el funcionament de la CRN el dia 19 d’agost, sense arribar a un acord amb el Parlament.

El govern japonès està en mans del DPJ (Democratic Party of Japan: Partit Democràtic de Japó) des del 2009, quan va guanyar l’elecció a LDP (Liberal Democratic Party: Partit Democràtic i Liberal), el partit que va governar Japó gairebé de manera ininterrompuda des del 1955. El LDP, el partit conservador històric, va ser el que va promoure l’energia nuclear sota la campanya dels “atoms per a la pau”; mentre que el DPJ, creat l’any 1998, es va formar amb polítics més moderats, que provenien tant del LDP com del Partit Socialista. Creant una força que pretén ser d'equilibri entre la dreta del LDP, i l'esquerra dels Socialistes.

Els partits que donen suport a les manifestacions contra les nuclears són el Socialista i el Comunista, però es tracta de partits petits, sense gaire influència política. Mentre el LDP està fortament vinculat al lobby nuclear, i el DPJ està relacionat amb RENGO, la confederació de sindicats, que té uns 6.800.000 de afiliats, la majoria dels quals són treballadors de grans empreses, les altres dues confederacions sindicals són més minoritàries: la ZENROKYO, amb uns 860.000 afiliats i formada majoritàriament per professors, dona suport als Socialistes; i la ZENROREN, que té uns 118.000 afiliats, dona suport als Comunistes.

Malauradament el sindicat RENGO forma part del “lobby” nuclear. Els sindicats japonesos s’organitzen per seccions d'empresa, i a RENGO estan els treballadors de totes les grans empreses com TEPCO, HITACHI, MITSUBISHI, TOSHIBA..., és a dir, totes aquelles que es beneficien del pla d’exportació de la tecnologia nuclear a països que s'anomenen "en vies de desenvolupament". Els sindicats comparteixen, doncs, interessos amb els propietaris de les empreses i, per això, tampoc no volen que el Japó abandoni les nuclears.

El Parlament no està tan influenciat com el Govern. Dins del DPJ hi ha alguns parlamentaris que són escèptics en el tema nuclear. Són ells, juntament amb els socialistes i comunistes, els que estan contra la nominació de Shun-ichi Tanaka com a cap de la CRN. La distància es nota, el Parlament va formar una comissió per fer un estudi sobre la catàstrofe, la NAIIC (National Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Investigation Commission, Comissió de l’Investigació del Parlament Nacional del Japó sobre l’Accident de Fukushima), que va lliurar el seu informe el 5 de juliol. La conclusió de l'informe NAIIC éra que la catàstrofe NO va ser provocar pels tsunamis, SINO pel terratrèmol i pels errors humans; a aquesta conclusió no s’havia arribat en cap dels tres altres informes precedents realitzats: el del Govern, el de TEPCO, i el de l’anomenada Comissió independent. La conclusió és significativa: implica que s'haurien de tornar a verificar tots els reactors del Japó (i també de tot el món) pel risc sísmic, mentre que si la causa es limita als tsunamis, tan sols cal construir uns murs de protecció més alts.

L'informe de la NAIIC és pot descarregar en l’anglès des de: http://naiic.go.jp/en/.

Durant tot l'estiu, el govern va realitzar una enquesta a l’opinió pública sobre quina hauria de ser la política energètica nacional per a la dècada del 2030. Es preguntava exactament: “Quant percentatge d’energia nuclear hauria d'existir'” es donaven com a opcions el 0 %, un 15 %, i entre un 20-25 %. D’unes 89.000 opinions recollides per correu, fax i e-mail, un 87 % optaven per un 0 % nuclear i, a més, es formulaven moltes queixes perquè no s'inclogués una opció de 0 % nuclear de manera immediata, no dintre de dues dècades. Aquest aspecte provoca suspicàcies a diverses potencies nuclears, començant pels EE.UU. que veuen amb desconfiança les ingents quantitats de plutoni que quedaran emmagatzemades al Japó.

Amb aquests resultats d’opinió, el 14 d’agost, el Govern va proclamar la Nova Política Energètica (NPE), en que s’explicava que desconnectarien tots els reactors nuclears durant la dècada del 2030 (cosa que, per cert, ja s’ha demostrat que és possible durant 3 mesos d’aquest any). Segons el govern, s’assolirà l’abandonament de la generació nuclear no es construiran més reactors nuclears ni s'ampliaran els existents, i s’aplicarà estrictament el principi de limitar a un màxim de 40 anys el funcionament dels reactors actuals. Tammateix l'aspecte que més s'ha publicat, el propòsit d'abandonar l'energia nuclear "dins de tres dècades", no apareix consignat de manera clara, sens dubte per evitar una confrontació amb els EE.UU, i amb els sectors empresarials que es beneficien d'aquesta tecnologia.

I, a més, la NPE presenta vàries contradiccions. La primera és el cas dels 23 reactors, descomptant els 6 de la central de Fukushima, que compliran els 40 anys de funcionament abans d'iniciar la dècada del 2030 (de fet n'hi ha dos que ja han passat dels 40 anys: Tsuruga i Mihama)i que, per tant ja haurien d’estar en procés de tancament; una altra és que, a la mateixa declaració política es manifesta que NO s’abandonarà el projecte d’aconseguir disposar del cicle complet del combustible nuclear, encara que sí s’abandonaria el perillós projecte de reparar el reactor Monju, un reactor ràpid refrigerat per sodi que havia de funcionar en base al combustible gastat per altres centrals; experiència que ja ha fracassat en tres ocasions en diferents països. Segons la nova política, el Monju, que es va haver d’aturar per un greu accident l’any 1995, a poc d’haver començat a funcionar, s’utilitzarà només per l’estudi experimental de les tècniques de reducció de residus, i després serà tancat.

La informació en anglès sobre el tipus de reactor que és el Monju es pot trobar a la Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Monju_Nuclear_Power_Plant

També es comenta que el Govern va estudiar l’abandonament del pla de gestió total del cicle del combustible nuclear, però que no s’ha trobat cap manera pràctica de portar-lo a la pràctica. De fet, el Japó, un país de superfície relativament petita, amb 54 reactors, la majoria dels quals han estat funcionant durant 30 anys, no sap que fer amb el combustible gastat. En general, i com a tot el món, el combustible gastat es guarda a la piscina de cada reactor per refredar-se durant alguns anys (aquest és, de moment, el perill més greu, i encara sense solucionar, del reactor 4 de Fukushima Dai-ichi). Després, en teoria, s’envien a la planta de re-processament de la prefectura d’Aomori, però el pla d’inici de funcionament d’aquesta planta s’endarrereix sempre (l’últim, el 19e avis d’endarreriment diu que començarà funcionar a l’octubre de 2013), encara que sí funciona la piscina d’emmagatzemament.

Aquesta piscina, que té capacitat per emmagatzemar 3000 tones de combustible gastat, ja està plena, i les restants 9000 tones existents van omplint les piscines de tots els reactors. Resta un marge de només 6 anys per trobar una solució. A més, la prefectura d’Aomori demana la retirada del combustible gastat del seu territori, un cop el Govern decideixi que abandoni la planta de re-processament, doncs al Japó, igual que a tots els països nuclears excepte Finlandia, encara no s’ha arribat a un acord de què fer amb els residus radioactius d’alta activitat, i el govern no sap com afrontar l’abandonament del pla del cicle de combustible.

A més d’aquestes contradiccions, a la NPE n’apareixen d’altres: el dia 15 d’agost, tan sols un dia després de la presentació de la NPE, el Ministre d’Economia i Indústria, Yukio Edano, va admetre que caldria continuar amb la construcció de la central nuclear O-ma, i del reactor 3 de la central de Shimane, les obres dels quals es van aturar el 11 de març de 2011 arran de l'inici de la catàstrofe. Amb això, el govern admet que es poden reiniciar les construccions si la Comissió Reguladora assegura la seva seguretat. Si bé havia dit que no construiria més reactors nuclears, ni ampliaria els existents, sembla ser que els què ja havien començat a construir-se no hi compten. Si aquests reactors s’acaben, i compleixen l’objectiu de que funcionin durant 40 anys, la idea d’abandonar totalment l’energia nuclear simplement no es podrà realitzar fins a finals del segle XXI.

Per acabar-lo d’empitjorar un dels apartats de la nova política diu textualment: “El camí cap a l’abandonament de tots els reactors seran molt llarg, i no serà un únic camí. Hauríem de verificar els canvis que es donen dins i fora del Japó, i anar revisant aquesta política segons les circumstancies, com s’ha fet sempre.”

Però també cal tenir en compte els canvis que es poden donar en el Govern, ja que s’esperen eleccions generals a curt termini. Pel que sembla, el DPJ pateix conflictes interns, ja que 50 membres de Parlament van abandonar el partit durant aquest mes de juliol.

Desprès de la publicació de la nova política energètica, els mitjans de comunicació japonesos van accentuar les crítiques rebudes a nivell “internacional”, que provenien especialment dels EUA, Gran Bretanya i França. Per la seva part, la confederació empresarial japonesa, també ha criticat al govern pel seu “populisme”, a causa de la proximitat de les eleccions, i el LDP, el partit que hauria de jugar un paper d'oposició al “lobby" nuclear, sembla esperar que els japonesos es cansin de protestar i, potser, també es cansin de pensar.

La informació no flueix com hauria de ser. Durant l'agost, els mitjans de comunicació es van centrar a les Olimpíades, i en els primers dies de setembre en el conflicte amb la Xina. El Japó té problemes territorials històrics amb la Xina, Corea i Rússia. Aquest cop el conflicte va començar quan l’Estat japonès va comprar les illes al seu propietari, també japonès, la qual cosa va provocar la còlera dels joves xinesos. De moment, aquesta situació no ha provocat cap commoció al Japó. I s’espera que no s’atiarà massa el sentiment nacionalista just abans de les eleccions generals.Desde el 25 del julio el Japón funciona únicamente con 2 de sus 50 reactores nucleares. tornar a inici

Según el Primer Ministro, Yoshihiko Noda, era absolutamente necesario tener estos dos reactores funcionando para poder pasar el verano. Pero pasó el mes de agosto, el más caluroso del año, y resultó que la reapertura de los dos reactores NO era imprescindible. La compañía Kansai Elecric (KEPCO), previó que llegarían a necesitar unos 29.870 MW de potencia. Pero el punto más alto durante este verano fue de 26.820 MW. Japón podía haber pasado tranquilamente sin los 2.360 MW que generan los dos reactores de la Central de Oi.

La prefectura de Osaka pidió al gobierno que detuviera los dos reactores, y las protestas siguieron realizándose cada viernes ante la residencia del Primer Ministro. Además se extendieron por todo el Japón; el 24 de agosto se hicieron en más de 60 ciudades. Casi cada día se produjo una protesta en algún lugar del país.

Se protestaba contra la reapertura de los dos reactores de Oi. Cuándo las concentraciones llegaron a 200.000 personas ni siquiera el primer ministro pudo ignorarlas, así que el 22 de agosto tuvo una reunión con 11 representantes de los concentrados. Los representantes le pidieron que detuviera los dos reactores y que no reabriera otra. Y el señor Noda dijo que a largo plazo el país abandonaría la dependencia de la energía nuclear, pero no aclaró nada más..., las protestas, muy bien organizadas, continúan, el trabajo perseverante del "lobby" nuclear y el gobierno que lo representa, también.

La decisión de reabrir otros reactores quedará en manos de la Comisión Reguladora Nuclear (CRN), que comenzó a funcionar el 19 de septiembre. El gobierno decidió crear esta organización para reemplazar a los dos reguladores existentes: la NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency: Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial) que estaba bajo el control del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, y la NSC (Nuclear Safety Commission of Japan: Comisión de Seguridad Nuclear de Japón). Esta decisión se tomó porque era evidente que la función reguladora no se cumplía, y que había que crear una nueva organización, no bajo la tutela del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, sino en el marco del Ministerio de Medio Ambiente.

Como las organizaciones reguladoras estaban formadas por personas demasiado influenciadas por el "lobby" nuclear, se esperaba que la nueva organización estuviera formada por personas independientes. Pero el nombramiento del jefe de la Comisión recayó en Shun-ichi Tanaka, ex-diputado, presidente de NSC y asesor de plan de descontaminación de la prefectura de Fukushima. Que el gobierno haya designado a esta persona, que opina que "una dosis de radiación de hasta 100mSv/any no afectaría mucho a la salud", es un indicador de cuál será la política que seguirá. En estas opiniones, el jefe de la nueva Comisión Reguladora Nuclear coincide con otra persona del mismo nombre, Shun-ichi Yamashita, asesor de gestión de riesgos de radiación en la misma prefectura, Fukushima, lo que ha hecho que sean conocidos popularmente como los "dos Shun-ichi de 100mSv ". En una entrevista concedida a la revista Nikkei Business, en septiembre de 2011, Shun-ichi Tanaka declaró que "el fumar tabaco, la obesidad, la falta de verduras en la comida, o la falta de ejercicio aumentaba más el riesgo de tener cáncer que recibieron 100mSv de radiación ", hay que tener en cuenta que una exposición a 100 mSv de radiación es igual a 2000 radiografías de tórax.

Por todo esto, las protestas no se limitan al cierre de los dos reactores aún abiertos, sino que incluyen también la retirada de dicho nombramiento, todo ello ha provocado que el Parlamento de Japón no acabe de llegar a un acuerdo sobre el mismo. Aunque este acuerdo parlamentario es necesario para cumplir la ley de establecimiento de la CRN, promulgada el 20 de junio, el gobierno aprovechó la legislación de emergencia y decidió iniciar el funcionamiento de la Comisión el día 19 de agosto, al margen de un acuerdo con el Parlamento.

El gobierno japonés está en manos del DPJ (Democratic Party of Japan: Partido Democrático de Japón) desde 2009, cuando ganó la elección a LDP (Liberal Democratic Party: Partido Democrático y Liberal), que ha gobernado Japón casi de manera ininterrumpida desde 1955. El LDP, el partido conservador histórico, fue el que promovió la energía nuclear bajo el programa de los "átomos para la paz", mientras que el DPJ, creado en 1998, se formó con políticos más moderados, que provenían tanto del LDP como del Partido Socialista. Creando una fuerza que pretende ser de equilibrio entre la derecha del LDP, y la izquierda de los Socialistas.

Los partidos que apoyan las manifestaciones contra las nucleares son el Socialista y el Comunista, pero se trata de partidos pequeños, sin mucha influencia política. Mientras que el LDP está fuertemente vinculado al lobby nuclear, y el DPJ está relacionado con RENGA, la confederación de sindicatos, que tiene unos 6.800.000 de afiliados, la mayoría de los cuales son trabajadores de grandes empresas, las otras dos confederaciones sindicales, la ZENROKYO, con unos 860.000 afiliados y formada mayoritariamente por profesores, apoya a los Socialistas, y la ZENROREN, que tiene unos 118.000 afiliados, apoya a los Comunistas.

De hecho, RENGA forma parte del "lobby" nuclear. Los sindicatos japoneses se organizan por secciones de empresa, y RENGA está en todas las grandes empresas como TEPCO, HITACHI, MITSUBISHI, TOSHIBA..., es decir, en todas aquellas que se benefician del plan de exportación de tecnología nuclear a otros países en desarrollo. Así, el sindicato comparte intereses con los propietarios de las empresas y, por ello, tampoco quieren que Japón abandone las nucleares.

El Parlamento no está tan influenciado como el gobierno. Dentro del DPJ hay algunos parlamentarios que son escépticos en el tema nuclear. Son ellos, junto con los socialistas y comunistas, los que están contra la nominación de Shun-ichi Tanaka como jefe de la CRN. La distancia se nota, el Parlamento formó una comisión propia para hacer un estudio sobre la catástrofe, la NAIIC (National Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Investigation Commission, Comisión del Investigación del Parlamento Nacional de Japón sobre el Accidente de Fukushima), presentó su informe el 5 de julio, la conclusión es que la catástrofe NO fue provocada por los tsunamis, SINO por el terremoto y los errores humanos; esta idea no se recoge en ninguno de los otros tres informes realizados: el del Gobierno, el de TEPCO , y el de la llamada Comisión Independiente. La conclusión es significativa, ya que implica que se deberían volver a verificar todos los reactores de Japón (y también del mundo) por el riesgo sísmico, mientras que si la causa se limita a los tsunamis, tan sólo es necesario construir unos muros de protección más altos.

El informe de la NAIIC se puede descargar en inglés desde: http://naiic.go.jp/en/

Durante todo el verano, el gobierno llevó a cabo una encuesta a la opinión pública preguntando cuál debería ser la política energética nacional para la década de 2030. Se preguntaba exactamente: "¿Cuánto porcentaje de energía nuclear debería existir'" Y se daban como respuesta tres opciones: un 0%, un 15%, y entre un 20-25%. De unas 89.000 opiniones recogidas por correo, fax y e-mail, un 87% optaban por un 0% nuclear, y entre ellas, se formulaban muchas quejas porque no se incluyera una opción de 0% nuclear de manera inmediata, no dentro de dos décadas.

Con el resultado de esta encuesta de opinión, el 14 de agosto, el gobierno promulgó la Nueva Política Energética (NPE), en la que se explica que se llegarán a desconectar todos los reactores nucleares durante la década del 2030 (lo que, por cierto, se ha demostrado que es posible, ya que se ha hecho durante 3 meses de este año). Según el gobierno, se alcanzará el abandono de la generación nuclear para no construir más reactores nucleares ni ampliar los existentes, y se aplicará estrictamente el principio de limitar a un máximo de 40 años su funcionamiento. Sin embargo el aspecto que más se ha publicado, el propósito de abandonar la energia nuclear "dentro de tres décadas", no aparece consignado de manera clara, sin duda para evitar una confrontación con los EE.UU y con los sectores empresariales que se benefician de esta tecnologia.

Además, esta NPE presenta otras contradicciones. La primera es el caso de los 23 reactores, descontando aquí los 6 de la central de Fukushima, que cumplirán los 40 años antes de la década de los 30, y que deberían estar ya en proceso de cierre (de hecho hay dos Tsuruga y Mihama que ya superan los 42 años de funcionamiento); pese a la declaración de abandono de la energía nuclear, en la propia NPE se manifiesta que NO se abandonará el proyecto de conseguir disponer del ciclo completo del combustible, aunque sí se abandonaría el problemático proyecto de reparar el reactor Monju, un reactor rápido refrigerado por sodio que debía funcionar en base al combustible gastado, experiencia que ya ha fracasado en tres ocasiones en diferentes países. Según la nueva política, el Monju, que se tuvo que detener por un grave accidente en 1995 a poco de haber empezado a funcionar, se utilizará sólo para el estudio experimental de las técnicas de reducción de residuos, y luego será cerrado.

La información en inglés sobre el tipo de reactor que es el Monju se puede encontrar en la Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Monju_Nuclear_Power_Plant.

Se dice que el Gobierno estudió el abandono del plan de gestión del ciclo del combustible nuclear, pero que no se ha encontrado ninguna forma práctica de realizar dicho abandono. De hecho, Japón, un país de superficie relativamente pequeña y con 54 reactores nucleares, la mayoría de los cuales han estado funcionando durante 30 años, no sabe que hacer con el combustible gastado. Este aspecto provoca suspicacias a diversas potencias nucleares, comenzando por los EE.UU. que ven con desconfianza las ingentes cantidades de plutonio que quedaran almacenadas en Japón.

En general, y como en todo el mundo, el combustible gastado se guarda en la piscina de cada reactor para que se enfríe durante algunos años (éste es, de momento, el peligro más grave, y aún sin solucionar, del reactor 4 de Fukushima Dai -ichi). Luego, en teoría, se envía a la planta de re-procesamiento de la prefectura de Aomori, pero el plan de puesta en funcionamiento de dicha planta se retrasa siempre (el último, el décimonoveno aviso de retraso dice que comenzará a funcionar en octubre de 2013), ahora bien, en la planta sí que funciona la piscina de almacenamiento.
 
Esta piscina, que tiene capacidad de almacenar 3000 toneladas de combustible gastado, ya está llena, y las restantes 9.000 toneladas existentes van llenando las piscinas de todos los reactores, lo que deja un margen de sólo 6 años para encontrar una solución . La prefectura de Aomori pide, además, la retirada del combustible gastado y procesado de su territorio, una vez que el Gobierno decida que abandona la planta de re-procesamiento, pues en Japón, al igual que en todos los países nucleares excepto Finlandia, aún no se ha llegado a un acuerdo de qué hacer con los residuos radiactivos de alta actividad, y el gobierno no sabe como afrontar el abandono del plan del ciclo de combustible nuclear.

Además de estas contradicciones, en la NPE, aparecen otras: el día 15 de agosto, tan sólo un día después de la presentación de la NPE, el Ministro de Economía e Industria, Yukio Edan, admitió que habría de continuar con la construcción de la central nuclear O-ma, y del reactor 3 de la central de Shimane, cuya construcción fue paralizada por la catástrofe del 11 de marzo de 2011. Con esta declaración, el gobierno admite que se pueden reiniciar las construcciones de centrales si la CRN asegura su seguridad. El gobierno había dicho que no construiría más reactores nucleares ni ampliaría los existentes, pero parece ser que los que ya se habían empezado a construir no cuentan. Si estos reactores se acaban, y cumplen el objetivo de funcionar durante 40 años, la idea de abandonar totalmente la energía nuclear simplemente no se podrá llevar a la práctica hasta finales del siglo XXI.

Para acabarlo de empeorar uno de los apartados de la nueva política dice textualmente: "El camino hacia el abandono de todos los reactores serán muy largo, y no será un único camino. Deberíamos verificar los cambios que se dan dentro y fuera de Japón, e ir revisando esta política según las circunstancias, como se ha hecho siempre."

Pero también hay que tener en cuenta los cambios que se puedan dar en el Gobierno, ya que se esperan elecciones generales a corto plazo. Al parecer, el DPJ sufre conflictos internos, ya que 50 miembros de Parlamento abandonaron el partido durante este mes de julio.

Después promulgar la nueva política energética, los medios de comunicación acentuaron las críticas recibidas a nivel "internacional", críticas que provenían especialmente de EEUU, Gran Bretaña y Francia. Por su parte, la confederación empresarial japonesa, también ha criticado al gobierno por su "populismo", debido a la proximidad de las elecciones. El LDP, el partido que debería jugar el papel de mayor opositor al "lobby nuclear", parece encontrarse a la espera de que los japoneses se cansen de protestar y, acaso, de que se cansen también de pensar.

La información no fluye como debería. El mes de agosto, los medios de comunicación se centraron en las Olimpiadas, y en los primeros días de septiembre en el conflicto con China. Japón tiene problemas territoriales históricos con China, Corea y Rusia. Esta vez el conflicto comenzó cuando el Estado japonés compró las islas a su propietario, también japonés, lo que provocó la cólera de los jóvenes chinos. Por el momento, esta situación no ha provocado ninguna conmoción en Japón. Y se espera que no se atizará demasiado el sentimiento nacionalista justo antes de las elecciones generales.


- tornar a inici

Darreres informacions des del Japó, una societat en lluita contra les centrals nuclears. Dades i crònica del 16 de juny al 13 de juliol de 2012-----volver a inicio

Situació als reactors de Fukushima Daiichi.

El dia 27 de juny TEPCO va detectar un nivell de radiació de 10,3 Sv/hora (10.300 mSv/hora) al costat de la cambra de supressió del reactor número 1, el que significava que cap persona podia apropar-se a aquesta zona, ja que un nivell de 8 Sv/hora és una dosi mortal amb tota seguretat, no hi ha dades de l’evolució d’aquest succés.

El 30 del juny el sistema de refrigeració del reactor número 4 va patir una averia que el va aturar cap a les 6:25 del matí, no va poder ser reparat fins a les 15:30 del dia següent. Això va provocar un increment de la temperatura de l’aigua de gairebé 10 graus que es va mantenir durant 33 hores sense refrigeració, passant de 33,3 graus fins a 42,9 graus.

Finalment, el dia 11 de juliol TEPCO va anunciar que havia finalitzat la retirada de runes de la cuirassa de protecció del reactor número 4, a la piscina del qual encara resten 1535 barres de combustible, de les quals es començarà per treure’n dues de les noves (combustible no gastat) com a una mostra d’estudi.

Cronologia del procés de reobertura del reactor número 3 de la Central O-i, i qüestions relacionades.

El 30 de maig la coalició de Kansai (consumidors elèctrics) admet la reobertura, deixant la possibilitat de que la reobertura estigui limitada només a l’estiu.

El 4 de juny, el governador de Fukui (el municipi a on es troba la Central) demana al Primer Ministre, Yoshihiko Noda, que s’adreci al país en un discurs explicant la necessitat de reobertura de la planta.

El 8 de juny, Noda dona un discurs televisiu demanant a tots els japonesos que entenguin la reobertura com una necessitat per “protegir les vides quotidianes dels japonesos”, i anunciant que la reobertura no serà limitada a l’estiu.

El 16 de juny, el Govern decideix la reobertura dels reactors número 3 i 4 de la Central de O-i i la companyia Kansai Electric (KEPCO) comença a preparar-los.

El dia 1 de juliol es retiren les barres de control del reactor 3 de la Central O-i, un model PWR de 1.180 Mw, per a que comenci a funcionar.

El dia 5 el reactor 3 de la Central O-i comença a generar l’electricitat.

El dia 8, una invasió de meduses bloqueja la presa d’aigua de refrigeració, i redueix un 1,7% la generació d’electricitat.

El dia 9, superada la situació arriba a funcionament ple.
 
El 18 de juliol, KEPCO comença a planejar la posta en funcionament del reactor 4.

Els reactors 3 i 4 de la central O-i, han passat l’anomenada prova d’estrès, però encara hi resten dues operacions pendents: els filtres de ventilació, i el blindatge de l’edifici de control per fer front a un cas d’accident sever. La companyia KEPCO afirma que aquests punts es compliran en un termini de 3 anys. Es a dir, que el pla de reobertura es basa en la premissa de que cap terratrèmol, ni cap tsumani tan devastador com els que van afectar a Fukushima, no ocorrerà durant els propers 3 anys. El cas de la central O-i es una mostra de la pervivència dels mites de la seguretat anteriors a Fukushima, malgrat el discurs oficial.

Des del 11 de març de 2011 fins al mes de juliol de 2012, el Japó ha patit una seqüència de terratrèmols amb una periodicitat que mai abans s’havia donat. Una de les hipòtesis que s’estan debatent és que hi ha una relació entre el terratrèmol de Fukushima i el increment de l’activitat del sòl. A més a més, alguns especialistes en geologia indiquen que hi ha una falla activa just sota la Central O-i, que podria produir un desplaçament sobtat del sòl.

Fins ara KEPCO no s’ha manifestat sobre aquests temes, ni ha lliurat les fotos fetes durant la investigació científica realitzada l’any 1983, amb l’excusa de que no les ha trobat.

La reacció social de protesta no s’havia conegut al Japó des de inicis del segle XX.
 
Amb totes aquestes dades, poca gent del Japó confia en la seguretat nuclear. Uns 70 % dels japonesos estan contra la reobertura. Des del mes de maig hi ha protestes cada divendres  davant la residencia del Primer Ministre contra la reobertura de les centrals nuclears; van començar amb 300 persones a inicis de maig, el 22 de juny van ser 45.000; i el 29 de juny, el divendres anterior al dia de reobertura de la central d’O-i, van ser 200.000. No obstant això, la premsa no se’n va fer ressò, i la policia va limitar el nombre a només 17.000.

En aquests dos testimonis es pot veure com va ser la protesta:

http://www.youtube.com/watch'v=-JGDT69uHTI&feature=relmfu(Versió parcial)
http://www.youtube.com/watch'v=PmteZg91988 (Versió total)

Aquestes protestes són històriques al Japó, i eren totalment pacífiques i no responien a una estructura organitzada. Els que es reunien en van assabentar per SMS o per internet, i hi venien per voluntat individual. Alguns portaven pancartes fetes a mà i només cridaven “Saikado Hantai, No a la reobertura”.

A la prefectura de Fukui on se situa la Central O-i, unes 200 persones van protestar el dia de la reobertura, bloquejant l’únic camí que porta a la Central.

Però el diari The Guardian diu que eren tan sol dotzenes
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/01/japan-protest-nuclear-plant-reopens'INTCMP=SRCH

La notícia a Alemanya
http://www.youtube.com/watch'v=E4vlXa45HO4&feature=related

La notícia al Japó
http://www.youtube.com/watch'v=zYcm6nw3Bak

D’aquestes 12 fotografies del diari The Guardian, la 1era, la 5èna i la 8èna són de la protesta a Tokio i les restes de la central O-i.
http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2012/jul/02/nuclear-power-proests-japan-pictures'INTCMP=SRCH

El Primer Ministre Noda va fer un comentari no oficial sobre els crits de les 200.000 persones del dia 29: “Fan un gran soroll”.

El divendres següent, el 6 de juliol, es van reunir 150.000 persones, malgrat la pluja.
http://www.youtube.com/watch'v=s6ZIINl3KBg

A aquesta protesta va participar el compositor, Ryuichi Sakamoto, que va difondre a internet una obra utilitzant les crides “Saikado Hantai”.
http://www.youtube.com/watch'v=1yKN174GwLY&feature=related

El 10 de juliol, el Primer Ministre Noda va dir que no s’acordava a que s’havia referit, quan mencionava les veus, a un “so”. Aquesta vegada al Parlament va dir que escoltaria bé les veus dels japonesos tot i que, al mateix temps, va negar-se a repensar la reobertura.

El 13 de juliol es van reunir 150.000 persones. Sembla aquest cop es van adonar de la força de la protesta i la policia va reforçar el control. Van tancar tres de les quatre sortides del metro, van posar tanques de ferro per què la gent no sobresortís de les voreres i, a més a més van aparcar setze camions blindats.
http://www.youtube.com/watch'v=JDdcZETaOuU

http://www.youtube.com/watch'v=CLXhJqnOmFE&feature=related

El dia 13 la protesta no només es va dur a terme a Tokio, sinó a vuit grans ciutats de tot el Japó; Osaka, la segona ciutat més gran; Kagoshima, a Kyusyu, l’illa nord; Nagoya, la tercera citutat més gran; Gifu, la ciutat muntanyosa; Miyazaki i Nagasaki, a Kyusyu; Kyoto, l’antiga capital; i Kobe, la que va patir un greu terratrèmol que fa 17 anys.

Fins ara els mitjans de comunicació, tant del Japó com de l’estranger s’han mantingut en silenci. Però s’està arribant al nivell en que ja no podran seguir ignorant les veus dels ciutadans japonesos. Caldrà seguir l’evolució de cada divendres...

- tornar a inici

Últimas informaciones desde Japón: una sociedad en lucha contra la amenaza nuclear. Datos y crónica del 16 de junio al 13 de julio de 2012.

Situación en los reactores de Fukushima Daiichi.

El día 27 de junio TEPCO detectó un nivel de radiación de 10,3 Sv / hora (10.300 mSv / h) junto a la cámara de supresión del reactor número 1, lo que significaba que ninguna persona podía acercarse a esta zona, ya que un nivel de 8 Sv / hora es una dosis mortal con toda seguridad, no hay datos de la evolución de este suceso.

El 30 de junio el sistema de refrigeración del reactor número 4 sufrió una avería que lo detuvo hacia las 6:25 de la mañana, no pudo ser reparado hasta las 15:30 del día siguiente. Esto provocó un incremento de la temperatura del agua de casi 10 grados que se mantuvo durante 33 horas sin refrigeración, pasando de 33,3 grados hasta 42,9 grados.

Finalmente, el día 11 de julio TEPCO anunció que había finalizado la retirada de escombros de la coraza de protección del reactor número 4, en la piscina del que aún quedan 1.535 barras de combustible, de las cuales se comenzará por sacar dos de las nuevas (combustible no gastado) como una muestra de estudio.
 
Cronología del proceso de reapertura del reactor número 3 de la Central O-i, y cuestiones relacionadas.
 
El 30 de mayo la coalición de Kansai (consumidores eléctricos) admite la reapertura, dejando la posibilidad de que la reapertura esté limitada sólo en verano.

El 4 de junio, el gobernador de Fukui (el municipio donde se encuentra la Central) pide al Primer Ministro, Yoshihiko Noda, que se dirija al país en un discurso explicando la necesidad de reapertura de la planta.

El 8 de junio, Noda da un discurso televisivo pidiendo a todos los japoneses que entiendan la reapertura como una necesidad para "proteger las vidas cotidianas de los japoneses", y anunciando que la reapertura no será limitada en verano.

El 16 de junio, el Gobierno decide la reapertura de los reactores número 3 y 4 de la Central O-i y la compañía Kansai Electric (KEPCO) comienza a prepararlos.

El día 1 de julio se retiran las barras de control del reactor 3 de la Central O-i, un modelo PWR de 1.180 Mw, para que empiece a funcionar.

El día 5 el reactor 3 de la Central O-i comienza a generar la electricidad.

El día 8, una invasión de medusas bloquea la toma de agua de refrigeración, y reduce un 1,7% la generación de electricidad.

El día 9, superada la situación, se llega a funcionamiento pleno.
 
El 18 de julio, KEPCO empieza a planear la puesta en funcionamiento del reactor 4.
 
Los reactores 3 y 4 de la central O-i, han pasado la llamada prueba de estrés, pero aún quedan dos operaciones pendientes: los filtros de ventilación, y el blindaje del edificio de control para hacer frente a un caso de accidente severo. La compañía KEPCO afirma que estos puntos se cumplirán en un plazo de 3 años. Es decir, que el plan de reapertura se basa en la premisa de que ningún terremoto, ni ningún tsumani tan devastador como los que afectaron a Fukushima, sucederá durante los próximos 3 años. El caso de la central O-i es una muestra de la pervivencia de los mitos de seguridad anteriores a Fukushima, pese del discurso oficial.

Desde el 11 de marzo de 2011, hasta el mes de julio de 2012, Japón ha sufrido una secuencia de terremotos con una periodicidad que nunca antes se había dado. Una de las hipótesis que se están debatiendo es que hay una relación entre el terremoto de Fukushima y el incremento de la actividad del suelo. Además, algunos especialistas en geología indican que hay una falla activa justo debajo de la Central O-i, que podría producir un desplazamiento repentino del suelo.

Hasta ahora KEPCO no se ha manifestado sobre estos temas, ni ha entregado las fotos hechas durante la investigación científica realizada en el año 1983, con la excusa de que no las ha encontrado.

La reacción social de protesta no se había conocido en Japón desde inicios del siglo XX.
 
Con todos estos datos, poca gente de Japón confía en la seguridad nuclear. Unos 70% de los japoneses están contra la reapertura. Desde el mes de mayo hay protestas cada viernes ante la residencia del Primer Ministro contra la reapertura de las centrales nucleares; comenzaron con 300 personas a inicios de mayo, el 22 de junio fueron 45.000, y el 29 de junio, el viernes anterior al día de reapertura de la central de Verdad, fueron 200.000. Sin embargo, la prensa no se hizo eco, y la policía limitó el número a sólo 17.000.
 
En estos dos testigos se puede ver como fue la protesta:

http://www.youtube.com/watch'v=-JGDT69uHTI&feature=relmfu   (Versión parcial)

http://www.youtube.com/watch'v=PmteZg91988  (Versión total)
 
Estas protestas son históricas en Japón, y eran totalmente pacíficas y no respondían a una estructura organizada. Los que se reunían en enteraron por SMS o por internet, y venían por voluntad individual. Algunos llevaban pancartas hechas a mano y sólo gritaban "Saikado Hantaï, No a la reapertura".
 
En la prefectura de Fukui donde se sitúa la Central Verdad, unas 200 personas protestaron el día de la reapertura, bloqueando el único camino que lleva a la Central.
 
Pero el diario The Guardian dice que eran tan solo docenas
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/01/japan-protest-nuclear-plant-reopens'INTCMP=SRCH

La noticia en Alemania
http://www.youtube.com/watch'v=E4vlXa45HO4&feature=related

La noticia en Japón
http://www.youtube.com/watch'v=zYcm6nw3Bak

De estas 12 fotografías del diario The Guardian, la 1 ª, la 5 ª y la 8 ª son de la protesta en Tokio y los restos de la central Oi.
http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2012/jul/02/nuclear-power-proests-japan-pictures'INTCMP=SRCH
 
El Primer Ministro Noda hizo un comentario no oficial sobre los gritos de las 200.000 personas del día 29: "Hacen un gran ruido".
 
El viernes siguiente, el 6 de julio, se reunieron 150.000 personas, a pesar de la lluvia.
http://www.youtube.com/watch'v=s6ZIINl3KBg

En esta protesta participó el compositor, Ryuichi Sakamoto, que difundió en internet una obra utilizando las llamadas "Saikado Hantaï".
http://www.youtube.com/watch'v=1yKN174GwLY&feature=related

El 10 de julio, el Primer Ministro Noda dijo que no se acordaba a que se había referido, cuando mencionaba las voces, a un "sonido". Esta vez en el Parlamento dijo que escucharía bien las voces de los japoneses aunque, al mismo tiempo, se ha negado a reconsiderar la reapertura.
 
El 13 de julio se reunieron 150.000 personas. Parece esta vez se dieron cuenta de la fuerza de la protesta y la policía reforzó el control. Cerraron tres de las cuatro salidas del metro, pusieron vallas de hierro para que la gente no sobresaliera de las aceras y, además aparcaron dieciséis camiones blindados.
http://www.youtube.com/watch'v=JDdcZETaOuU

http://www.youtube.com/watch'v=CLXhJqnOmFE&feature=related

El día 13 la protesta no sólo se llevó a cabo en Tokio, sino a ocho grandes ciudades de todo el Japón; Osaka, la segunda ciudad más grande; Kagoshima, en Kyusyu, la isla norte; Nagoya, la tercera citutat mayor ; Gifu, la ciudad montañosa; Miyazaki y Nagasaki, a Kyusyu; Kioto, la antigua capital, y Kobe, la que sufrió un grave terremoto que hace 17 años.
 
Hasta ahora los medios de comunicación, tanto de Japón como del extranjero se han mantenido en silencio. Pero se está llegando al nivel en que ya no podrán seguir ignorando las voces de los ciudadanos japoneses. Habrá que seguir la evolución de cada viernes...

- volver a inicio
- volver a inicio

Es coneixen noves dades sobre la re apertura dels reactors 3 i 4 de la central O-i, els primers reactors que es posarien en marxa després de l'apagada nuclear. La resistència contra les nuclears continua al Japó.

L'excusa de que “faltarà l’energia a l’estiu” , que és l'única que el “lobby” nuclear japonès esgrimeix per posar en marxa els reactors nuclears està perdent força.

Primer, perquè el temps hi juga en contra; per a que un reactor funcioni plenament, es necessita encendre’l tres setmanes abans. La setmana que ve serà la darrera en que podien fer-ho per què funcionés el mes de juliol. El mes més calorós és agost, però el calor comença ja el mes de juliol i, per tant, cada dia que passa treu força al argument, ja que el Japó enfronta l'augment de temperatura sense nuclears.

En segon lloc, perquè la lluita política no ha cessat, i les paraules del “lobby” nuclear japonès, interpretades de manera estricta es poden tornar en contra seva. La regió de Kansai (conjunt de 7 prefectures) consumeixen l’energia que dona la central O-i. A la coalició Kansai està l’alcalde de Osaka, amb més de 20 milions d'habitants la segona ciutat del Japó. Aquest alcalde, Toru Hashimoto, ha estat un polític molt popular i ha manifestat contundentment la seva postura antinuclear. Quan el dia 31 de maig va manifestar la seva aprovació a la reobertura amb condicions de la central, els mitjans de comunicació van fer córrer la noticia de que Hashimoto havia claudicat. Però les explicacions posteriors han apaivagat les crítiques que va rebre.

La re obertura de la central nuclear de O-i era una decisió política que el govern anava a prendre sense que ningú ho pogués impedir, i es va decidir obtenir alguna concessió per part del govern a canvi de la seva aprovació. La demanda és que el ministre d'energia nuclear, admetés que les pautes de seguretat amb què mesurava la seguretat de la central eren només provisionals, el que feia que la reobertura fos tan sols provisional.

Hashimoto no va aconseguir que el govern acceptés que la reobertura es limitaria nomes a l’estiu, però ha aconseguit que els governadors de les prefectures de Kyoto i Shiga hagin lliurat una demanda per a que la reobertura estigui limitada nomes a l’estiu.

Les notícies només han posat èmfasis a la claudicació de Hashimoto però molta gent entre la població sap que Hashimoto ha estat l'artífex de la resistència, i que sense la seva actuació faria molt de temps que les nuclears estarien un altre cop funcionant . Resulta evident que aquesta demanda d'obertura provisional no li agrada al govern, que vol tenir una estratègia nacional sobre energia nuclear, fer que el funcionament de les centrals sigui definitiu, i explicar a tots els japonesos la necessitat de les mateixes.

Des de Tanquem Les Nuclears volem posar de manifest que una política de resistència intel·ligent a les maniobres i als fets consumats amb que ens enfronta el “lobby” nuclear és una condició necessària per mantenir l’opinió pública majoritària contra les nuclears existent en aquests moments, i que el cas de la societat japonesa castigada un cop darrera altre pels desastres nuclears, posa de manifest.

Catalunya 9 de juny del 2012

- tornar a inici

- INFORMACIONS ANTERIORS SOBRE NUCLEARS AL JAPÓ

- INFORMACIÓ DE BASE

- tornar a inici

Se conocen nuevos datos sobre la re apertura de los reactores 3 y 4 de la central O-i, los primeros reactores que se pondrían en marcha tras el apagón nuclear. La resistencia contra las nucleares continúa en Japón.

La excusa de que "faltará la energía en verano", que es la única que el "lobby" nuclear japonés esgrime para poner en marcha los reactores nucleares está perdiendo fuerza.

Primero, porque el tiempo juega en contra; para que un reactor funcione plenamente, se necesita encenderlo tres semanas antes. La semana que viene será la última en que podían hacerlo por que funcionaran durante el mes de julio. El mes más caluroso es agosto, pero el calor empieza ya el mes de julio y, por tanto, cada día que pasa resta fuerza al argumento, ya que Japón enfrenta el aumento de temperatura sin nucleares.

En segundo lugar, porque la lucha política no ha cesado, y las palabras del "lobby" nuclear japonés, interpretadas de manera estricta se pueden volver en su contra. La región de Kansai (conjunto de 7 prefecturas) consumen la energía que da la central Oi. En la coalición Kansai está el alcalde de Osaka, con más de 20 millones de habitantes la segunda ciudad de Japón. Este alcalde, Toru Hashimoto, ha sido un político muy popular y ha manifestado contundentemente su postura antinuclear. Cuando el día 31 de mayo manifestó su aprobación a la re apertura con condiciones de la central, los medios de comunicación hicieron correr la noticia de que Hashimoto había claudicado. Pero las explicaciones posteriores han acallado las críticas que recibió.

La re apertura de la central nuclear de Oi era una decisión política que el gobierno iba a tomar sin que nadie pudiese impedirlo, y se decidió obtener alguna concesión por parte del gobierno a cambio de su aprobación. La demanda es que el ministro de energía nuclear, admitiera que las pautas de seguridad con que medía la seguridad de la central eran sólo provisionales, lo que hacía que la reapertura fuera tan sólo provisional.

Hashimoto no consiguió que el gobierno aceptara que la reapertura se limitaría sólo en verano, pero ha conseguido que los gobernadores de las prefecturas de Kyoto y Shiga hayan entregado una demanda que la reapertura esté limitada sólo en verano.

Las noticias sólo han puesto énfasis en la claudicación de Hashimoto pero mucha gente entre la población sabe que Hashimoto ha sido el artífice de la resistencia, y que sin su actuación haría mucho tiempo que las nucleares estarían de nuevo funcionando. Resulta evidente que esta demanda de apertura provisional no le gusta al gobierno, que quiere tener una estrategia nacional sobre energía nuclear, hacer que el funcionamiento de las centrales sea definitivo, y explicar a todos los japoneses la necesidad de las mismas.

Desde Tanquem Les Nuclears queremos poner de manifiesto que una política de resistencia inteligente a las maniobras y los hechos consumados con que nos enfrenta el "lobby" nuclear es una condición necesaria para mantener la opinión pública mayoritaria contra las nucleares existente en estos momentos, y que el caso de la sociedad japonesa castigada una y otra vez otro por los desastres nucleares, pone de manifiesto.

Cataluña 9 de junio de 2012.

- tornar a inici
Augmenten les pressions del govern i la indústria nuclear del Japó per aconseguir la re-obertura de les centrals nuclears tancades.

El que està passant al Japó mostra la lluita declarada dels grups de pressió pro-nuclear contra el poder polític.

Des del 5 de maig tots els reactors nuclears del Japó romanien tancats,
el que va ser celebrat per milers de manifestants a Tokio i al país. Malgrat que moltes centrals havien rebut autorització per tornar a funcionar, un cop passades les suposades proves de seguretat, no s'han engegat perquè les autoritats polítiques locals exerceixen les seves responsabilitats i no donen els permisos de funcionament. Aquesta prova de força es manté des de l'inici de la catàstrofe nuclear de Fukushima.

Però la pressió del govern i la indústria nuclear comença a donar resultat. El 30 de maig els governants de la regió de Kansai, formada per set prefectures, van acceptar la re-obertura dels reactors 3 i 4 de la Central de O-i, davant l’amenaça de que hi haurà un suposat dèficit del 15% d’electricitat a l’estiu.
La notícia va ser recollida per l'edició digital del NYT, que dóna detalls de les pressions desenvolupades pel primer ministre japonès Yoshihiko Noda, i el ministre de política energètica nuclear, Goshi Hosono, sobre els alcaldes que es negaven a concedir el permisos. El mecanisme de pressió consisteix en amenaçar amb hipotètics problemes de subministrament elèctric, amb el conseqüent resultat sobre l'activitat econòmica, intentant així relativitzar la importància del perill nuclear davant problemes aparentment més immediats. L'acceptació de l'obertura per part de Toru Hashimoto, alcalde d'Osaka i un dels opositors, es fa al mig de reiterades promeses per part del govern i de la indústria nuclear de que es realitzaran controls de seguretat estrictes.

Aquestes promeses contrasten amb el coneixement de noves dades que demostren que
els funcionaris japonesos havien ignorat o amagat els perills que s'apuntaven en els informes anteriors a l'inici de la catàstrofe de Fukushima.

D'altra banda la població ha reaccionat a aquest canvi de postura, una enquesta iniciada a Yahoo el mateix 30 de maig sobre la reobertura de la Central O-i, donava un resultat d'un 66% d'oposició a la tal reobertura, front al 33% que en donaven suport. I també es produïen les primeres respostes socials.

Aquest resultat és indicatiu de que una part important de la societat japonesa prefereix apostar per l'estalvi i l'eficiència energètica a afrontar els perills nuclears.

Front al discurs dels grups de pressió pro-nuclears intentant imposar la percepció de que la catàstrofe de Fukushima és quelcom superat, les dades tornen tossudes a mostrar els efectes que continuen tenint en la salut de la població i el medi ambient. Així,
el 29 de maig, es comprovava que exemplars de tonyina contaminats amb Cesi radioactiu es podien haver pescat a les costes de California 5 mesos desprès de l'inici de la catàstrofe, entrant d'aquesta manera a la dieta de la població nord-americana.

- MÉS INFORMACIÓ SOBRE FUKUSHIMA
  - tornar a inici
Aumentan las presiones del gobierno y la industria nuclear de Japón para conseguir la re-apertura de las centrales nucleares cerradas.

Lo que está pasando en Japón muestra la lucha declarada de los grupos de presión pro-nucleares contra el poder político.

Desde el 5 de mayo todos los reactores nucleares de Japón permanecian cerrados, lo que fue celebrado por miles de manifestantes en Tokio y en el país. A pesar de que muchas centrales habían recibido autorización para volver a funcionar, una vez pasadas las supuestas pruebas de seguridad, no se habían puesto en marcha porque las autoridades políticas locales ejercieron sus responsabilidades y no dieron los permisos de funcionamiento. Esta prueba de fuerza se ha mantenido desde el inicio de la catástrofe nuclear de Fukushima.

Pero la presión del gobierno y la industria nuclear empieza a dar resultado. El 30 de mayo los gobernantes de la región de Kansai, formada por siete prefecturas, aceptaron la reapertura de los reactores 3 y 4 de la Central de O-i, ante la amenaza de que se producirá un supuesto déficit del 15% de la electricidad en verano. La noticia fue recogida por la edición digital del NYT, que daba detalles de las presiones desarrolladas por el primer ministro japonés Yoshihiko Noda, y el ministro de política energética nuclear, Gosho Hosono, sobre los alcaldes que se negaban a conceder los permisos. El mecanismo de presión consiste en amenazar con hipotéticos problemas de suministro eléctrico, con el consecuente resultado sobre la actividad económica, intentando así relativizar la importancia del peligro nuclear ante problemas aparentemente más inmediatos. La aceptación de la apertura por parte de Toru Hashimoto, alcalde de Osaka y uno de los opositores, se hace en medio de reiteradas promesas por parte del gobierno y de la industria nuclear de que se realizarán controles de seguridad estrictos.

Estas promesas contrastan con el conocimiento de nuevos datos que demuestran que los funcionarios japoneses habían ignorado o ocultado los peligros que se apuntaban en los informes anteriores al inicio de la catástrofe de Fukushima.

Por otro lado la población ha reaccionado a este cambio de postura, una encuesta iniciada en Yahoo el mismo 30 de mayo sobre la reforma apertura de la Central O-i, daba como resultado un 66% de oposición a la reapertura de la central, frente al 33% que la apoyaban. Y también se producían las primeras respuestas sociales.

Este resultado es indicativo de que una parte importante de la sociedad japonesa prefiere apostar por el ahorro y la eficiencia energética a afrontar los peligros nucleares.

Frente al discurso de los grupos de presión pro-nucleares intentando imponer la percepción de que la catástrofe de Fukushima es algo superado, los datos vuelven tercamente a mostrar los efectos que siguen teniendo en la salud de la población y el medio ambiente. Así, el 29 de mayo, se comprobaba que ejemplares de atún contaminados con Cesio radiactivo se podían haber pescado en las costas de California 5 meses después del inicio de la catástrofe, entrando de esta manera en la dieta de la población norteamericana.

- MÁS INFORMACIÓN SOBRE FUKUSHIMA
  - volver a inicio

El dia 5 de maig va aturar el seu funcionament el reactor 3 de de la central nuclear de Kashiwa, a Hokkaido (l’illa nord del Japó), per la inspecció periòdica. A les 23:00 (16:00 hora espanyola) es va aturar l'últim reactor nuclear del Japó. A partir d’aquesta hora tot el país funcionarà sense energia nuclear per primer cop des de 1970.

Va ser quatre mesos després de l’accident de Fukushima, que el govern va decidir que tots els reactors, un cop que es detinguessin, haurien de complir les proves d’estrès per tornar a funcionar. Els primers que va superar les proves van ser els reactors 3 i 4 de la Central O-i.

Malgrat que les van superar al febrer, des de llavors el govern i la indústria intenten aconseguir un acord amb el govern local, que ha de donar el vist i plau per a que entrin en funcionament. Però l’opinió pública ja no ho permet. En primer lloc, ja no se sap fins on arriba el mot ‘local’. La indústria intenta amenaçar la gent, parlant de la falta d’energia que haurà a l’estiu ( l’estació en que se’n gasta més), de la pujada ‘necessària’ del preu de l'electricitat, i de l’efecte negatiu que tindrà sobre l’economia (el Japó pateix una recessió que dura més de 10 anys).

Però sembla que la majoria dels japonesos s’han adonat que el món nuclear està ple de mentides, gràcies a la feina d'alguns experts que parlen amb sinceritat, com el professor Hiroaki Koide (veure
http://ex-skf.blogspot.com.es/2012/05/hiroaki-koide-adults-in-japan-should.html
)
. Les seves intervencions de vegades semblen massa pessimistes i reben prou crítiques, però ha anat encertant des del principi gairebé tot el què ha anat passant a continuació. Des de fa molt parla sobre els perills que representa el reactor número 4

( Veure http://www.democraticunderground.com/101627289 ) que des del principi ha aixecat molta preocupació per les tones de l’aigua contaminat vessades al mar, un cop s'han anat desmentint les diverses versions sobre el que es faria (emmagatzemar-la en petrolier, fer un mur subterrani), i es comença a rumorejar que d'aquí a un temps la contaminació es concentrarà a la badia de Tokio.

La re-obertura de la Central O-i s’ha detingut fins ara, perquè moltes persones s’han adonat de les mentides nuclears i han reaccionat. Com la senyora Jakusho Setouchi, monja i escriptora de 89 anys, que participa a la vaga de fam contra re-obertura de la Central O-i
(veure http://www.youtube.com/watch?v=hek_SEye5r4&feature=related)
  o els grups que fan teatre còmic al carrer (veure http://www.youtube.com/watch?v=8P2iQyyArwo) o exercicis tan curiosos com una “manifestació algorítmica” (veure http://www.youtube.com/watch?v=axadjDy03_s&feature=related). Hi han molts més artistes: actors, còmics, cantants, que posen els seus vídeos de denúncia al You Tube.

Per una curiosa casualitat el dia 5 de maig és el dia dels nens, festa nacional japonesa.
http://es.wikipedia.org/wiki/Kodomo_no_hi , que es celebra amb banderes de carpes, ninots de Samurai i nines. (veure http://www.google.com/images?client=safari& rls=en&q=こいのぼり&oe=UTF-8&hl=ja&sa=X& oi=image_result_group o http://es.wikipedia.org/wiki/Hinamatsuri ).

Sembla simbòlic que el primer dia que es va iniciar sense cap nuclear funcionant correspongui al dia dels nens i les nenes. Són ells i elles als que haurem de protegir de la contaminació. I també, desgraciadament seran ells i elles, els que hauran de tenir cura dels residus nuclears. Tot i que aconseguim tancar nuclears d'immediat, seran les persones que hauran de desfer els reactors que les generacions anteriors van construir.

MÉS INFORMACIÓ

  - tornar a inici
El día 5 de mayo detuvo su funcionamiento el reactor 3 de la central nuclear de Kashiwa, en Hokkaido (la isla norte de Japón), para la inspección periódica. A las 23:00 (16:00 hora española) se detuvo el último reactor nuclear de Japón. A partir de esta hora todo el país funcionará sin energía nuclear por primera vez desde 1970.

Fue cuatro meses después del accidente de Fukushima, que el gobierno decidió que todos los reactores, una vez que se detuvieran, deberán cumplir las pruebas de estrés para volver a funcionar. Los primeros que superó las pruebas fueron los reactores 3 y 4 de la Central Oi.
(Ver http://en.wikipedia.org/wiki/ 'i_Nuclear_Power_Plant).

A pesar de que las superaron en febrero, desde entonces el gobierno y la industria intentan alcanzar un acuerdo con el gobierno local, que debe dar el visto bueno para que entren en funcionamiento. Pero la opinión pública ya no lo permite. En primer lugar, ya no se sabe hasta dónde llega la palabra 'local'. La industria intenta amenazar la gente, hablando de la falta de energía que habrá en el verano (la estación en que se gasta más), de la subida 'necesaria' del precio de la electricidad, y del efecto negativo que tendrá sobre la economía (Japón sufre una recesión que dura más de 10 años).

Pero parece que la mayoría de los japoneses se han dado cuenta de que el mundo nuclear está lleno de mentiras, gracias al trabajo de algunos expertos que hablan con sinceridad, como el profesor Hiroaki Koide (ver
http://ex-skf.blogspot.com.es/2012/05/hiroaki-koide-adults-in-japan-should.html). Sus intervenciones a veces parecen demasiado pesimistas y reciben suficiente críticas, pero ha ido acertando desde el principio casi todo lo que ha ido pasando a continuación. Desde hace mucho habla sobre los peligros que representa el reactor número 4 (Ver http://www.democraticunderground.com/101627289), que desde el principio ha levantado mucha preocupación por las toneladas del agua contaminada vertidas al mar, una vez se han ido desmintiendo las diversas versiones sobre lo que se haría ( almacenarla en un petrolero, hacer un muro subterráneo), y se empieza a rumorear que dentro de un tiempo la contaminación se concentrará en la bahía de Tokio.

La re-apertura de la Central Verdad se ha detenido hasta el momento, porque muchas personas se han dado cuenta de las mentiras nucleares y han reaccionado. Como la señora Jakusho Setouchi, monja y escritora de 89 años, que participa en la huelga de hambre contra re-apertura de la Central
(Ver http://www.youtube.com/watch?v=hek_SEye5r4&feature=related) o los grupos que hacen teatro cómico en la calle (ver http://www.youtube.com/watch?v=8P2iQyyArwo) o ejercicios tan curiosos como una "manifestación algorítmica" (ver http://www.youtube.com/watch?v=axadjDy03_s&feature=related). Hay muchos más artistas: actores, cómicos, cantantes, que ponen sus vídeos de denuncia en You Tube.

Por una curiosa casualidad el día 5 de mayo es el día de los niños, fiesta nacional japonesa. Ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Kodomo_no_hi, que se celebra con banderas de carpas, muñecos de Samurai y niñas. (Ver o http://es.wikipedia.org/wiki/Hinamatsuri).

Parece simbólico que el primer día que se inició sin cabeza nuclear funcionando corresponda al día de los niños y las niñas. Son ellos y ellas los que tendremos que proteger de la contaminación. Y también, desgraciadamente serán ellos y ellas, los que deberán tener cuidado de los residuos nucleares. Aunque conseguimos cerrar nucleares de inmediato, serán las personas que deberán deshacer los reactores que las generaciones anteriores construyeron.

MÁS INFORMACIÓN
 
- volver a inicio

- ÚLTIMAS INFORMACIONES CENTRALES NUCLEARES EN JAPÓ

- INFORMACIÓN DE BASE