sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
FUKUSHIMA - ANY 2013 - INFORMACIÓ I ANÀLISI EN CATALÀ - AÑO 2013 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS EN CASTELLANO
BLOG "RESUMENES DE FUKUSHIMA" POR TSA ACTUALIZADO SEMANALMENTE. SEGUIMIENTO DE GRAN CALIDAD Y CON DETALLE

- CATALÀ - MARÇ 2013. UNA CRÒNICA DE LA SITUACIÓ ACTUAL I UN BALANÇ DE DOS ANYS DE CONVIURE AMB LA CATÀSTROFE.

                      LA RADIACIÓ - LES PERSONES - LA INFORMACIÓ


- CASTELLANO - MARZO 2013. UNA CRÓNICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y UN BALANCE DE DOS AÑOS DE CONVIVIR CON LA CATÁSTROFE

                      LA RADIACIÓN - LES PERSONAS - LA INFORMACIÓN


- ENGLISH - MARCH 2013. A CHRONICLE OF THE CURRENT SITUATION AND A BALANCE OF TWO YEARS OF LIVING WITH DISASTER.
                      RADIATION - PEOPLE - INFORMATION
- INFORMACIÓ DE BASE - INFORMACIÓN DE BASE
- INFORMACIONS ANY 2012
- INFORMACIONS ANY 2014
- tornar a inici

Han passat més de dos anys des de la catàstrofe.

Sembla que la societat japonesa està dividida en dos grups: els qui creuen en el govern, i els qui no hi creuen. Entre tots dos grups hi ha també molta gent que ja està cansada, i no vol pensar en la contaminació radioactiva.

SOBRE LA RADIACIÓ

El límit de la contaminació radioactiva permisible que el govern ha establert és de 20mSv/any, basant-se en la recomanació de la ICRP (Comissió Internacional de Protecció Radiològica). A més a més, el govern fa els càlculs a la seva manera, i treu un valor horari de 3,8 microSv, i això vol dir que el nivell de radiación en els que les persones han de viure és, en realitat, 33 vegades més alt que abans de l'accident i 6 vegades més que les zones regulamentades com a les sales de radiografia als hospitals.

Els espais afectats per una contaminació tan alta estan majoritàriament dins d'un radi de 30 km. Als llocs que van ser evacuats en algun moment. Els governs locals volen que la gent hi torni. Però poca gent hi ha tornat. Un exemple: al poble de Hirono, que és a uns 25 km de la central, de 5.490 habitants que hi vivien abans de l'accident, el 27 de març de 2013 n'hi havien tornat 825, la majoria gent gran.

Però molts dels joves de Hiromo no han anat lluny. S'han quedat a la ciutat d?Iwaki, que és només a 50 km de la Central. Tot i que no volen tornar a casa per viure-hi, els nens hi tornen cada dia per anar a l'escola on estan matriculats, al poble de Hirono. La ciutat d'Iwaki té el mateix nivell de radiació que les sales de radiografies dels hospitals on se suposa que no es permet que els nens entrin.

Això no passa només a Iwaki, sinó que n'hi ha més ciutats que superen la contaminació de 0,6 microSv/hora, la de les zones reglamentades dels hospitals: la ciutat de Fukushima (282.139 habitants), Kooriyama (327.296 persones), Date (65.306) i Nihonmatsu (58.519), entre altres ciutats i pobles de la prefectura de Fukushima.

A més a més, es troben "hot spots" no només a la prefectura de Fukushima, sinó en llocs tan allunyats de la Central com a la ciutat de Kashiwa, a uns 200 km, que té 404.252 habitants, ja dins de la zona metropolitana de Tòquio.

SOBRE LES PERSONES

No se sap quanta gent en total viu a les zones que tenen un nivell de radiación igual o superior a les zones reglamentades. Després de classificar l'accident nuclear com de nivell 7, el govern no reconeix que l'exposició a baixes dosis de radiación suposi cap perill.

Moltes persones ja han fugit i moltes més s'han quedat. Moltes intenten oblidar el perill per passar pàgina, i moltes altres intenten que els altres no ho oblidin, perquè també volen passar pàgina i seguir endavant, però sense enganyar-se; entre aquestes darreres, hi ha les que recolzen la demanda per  l'evacuació col·lectiva de Fukushima.

http://fukushima-evacuation-s.blogspot.jp/2012/04/resumen-de-la-juicio-de-la-evacuacion.html
http://fukushima-evacuation-e.blogspot.jp/

Aquesta demanda va ser presentada per les families de 14 nens que viuen a la ciutat de Kooriyama, que exigeixen a la ciutat que els evacuï per poder rebre la seva educació a un lloc segur. L'objectiu real, però, és fer que el govern local admeti que el nivell de radiació que hi ha a Kooriyama és perillós per als joves. Fins ara, cap govern local no ho ha admès oficialment, i per això els dubtes i els temors han anat creixent durant els dos darrers anys entre la gent, que cada cop està més cansada.

El tribunal de districte va desestimar aquesta demanda el desembre de 2011. Aleshores, els demandants van apel·lar al tribunal superior i, al mateix temps, van obrir una pàgina web per demanar suport internacional. En van conseguir moltes, amb persones com el professor Noam Chomsky que s'hi van implicar. S'han organitzat protestes a tot el Japó per donar-los suport.

http://www.ajc.com/news/ap/health/lawsuit-seeks-evacuation-of-fukushima-children/nXLs7/?nmredir=true

http://fukusima-sokai.blogspot.com.es/2012/02/comment-from-noam-chomsky-about-support.html

http://www.fukushima-sokai.net/action/opinion-e.php


SOBRE LA INFORMACIÓ

Desgraciadament, els mitjans de comunicació japonesos gairabé no hi presten gens d'atenció. El Kahoku Shimpo, per exemple, un diari local que té una circulació de 440.000 exemplars al nord de Japó, no ha inclòs cap notícia sobre la demanda, mentre que el dia 14 d'aquest mes (març) va donar la notícia que hi ha hagut un augment de 30 casos al mes de dones que tornen a casa dels seus pares a la prefectura de Fukushima per donar a llum. La notícia afirma que "l'ansietat per la radiació s'està disminuint", al temps que insinua, "si una dona embarassada no té por, per què els altres s'han de tenir-la?"

Són manipulacions grolleres, però els mitjans de comunicació intenten no parlar de la contaminació radioactiva. No volen fer augmentar l'ansietat de la gent donant informació que no és segura. Però qui decideix quina informació és segura? El problema és que tothom sap el perill que suposa la radiació en dosis baixes per l'experiència de Hiroshima i Nagasaki, però no hi ha cap autoritat que ho reconegui, o que ho vulgui reconèixer.

Durant aquests dos anys els programes de radio i televisió que donaven notícies reals de l'accident i de la contaminació, i que convidaven especialistes "anti-nuclears" s'han vist forçats a tancar un rere l'altre. El
Tanemaki Journal, que va rebre el premi Sakata de periodisme precisament per la seva feina de proporcionar informació detallada sobre l'accident, es va deixar d'emetre el setembre de 2012. Aquest programa de ràdio, que es va fer molt popular, no només era escoltat a l'àrea de Kansai, on n'arribaven les ones, sinó que molta gent l'escoltava per Internet.

Les persones que no volien que tanqués van reunir més de 4.500 signatures i uns deu milions de iens (uns 78,000 euros) i van demanar a l'emissora que no el deixés d'emetre, cosa que no va succeir. La gent que va fer donacions no van voler que els tornessin els diners: volien que es destinés a millorar la situació. Finalment, un grup de voluntaris van crear un programa alternatiu, que dóna informació que no està controlada.

Asahi Newster, un canal de televisió especialitzat en notícies i debats que de vegades criticava els mitjans de comunicació, es va veure forçat a tancar a final del mes de març de l'any 2012. Els productors dels programes van aportar diners ells mateixos i van obrir un nou canal.

Els manifestants que cada divendres es concentraven davant de la residència del Primer Ministre estaven tips de no sortir a les notícies, així que van reunir fons per poder llogar un helicòpter: van gravar la manifestació ells mateixos i la van penjar a Internet.

http://www.youtube.com/watch?v=-JGDT69uHTI
http://www.youtube.com/watch?v=PmteZg91988

Així que les protestes segueixen, malgrat que els mitjans de comunicació les ignorin.

Mentrestant, a la Central de Fukushima Daiichi, una rata va causar l'apagada del sistema de refrigeració durant 29 hores, cosa que podia haver causat el malson d'una altra fusió de nucli, i, a dia d'avui, encara no se sap com solucionar les fuites continuades d'aigua radioactiva.

Dos anys després, la catàstrofe continua, i el treball contra les nuclears també.
Mothers of Fukushima-Trailer


Video informatiu


Fukushima Never Again

Pel·lícula
Radioactivists: Official Trailer from ginger blonde on Vimeo.Manifestacións des d'helicópters (1)Manifestacións des d'helicópters (2)Sortida d'emergència

- volver a inicio  

Han pasado más de dos años desde la catástrofe.

Parece que la sociedad japonesa esté dividida en dos grupos: los que creen en el gobierno, y los que no creen. Entre ambos grupos hay también mucha gente que ya está cansada, y no quiere pensar en la contaminación radiactiva.

SOBRE LA RADIACIÓN

El límite de la contaminación radiactiva permisible que el gobierno ha establecido es de 20mSv/any, basándose en la recomendación de la ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica). Además, el gobierno hace los cálculos a su manera, y saca un valor horario de 3,8 microSv, y eso quiere decir que el nivel de radiación en los que las personas tienen que vivir es, en realidad, 33 veces más alto que antes del accidente y 6 veces más que las zonas regulamentades como las salas de radiografía en los hospitales.

Los espacios afectados por una contaminación tan alta están mayoritariamente dentro de un radio de 30 km. En lugares que fueron evacuados en algún momento. Los gobiernos locales quieren que la gente vuelva. Pero poca gente ha vuelto. Un ejemplo: el pueblo de Hirono, que está a unos 25 km de la central, de 5.490 habitantes que vivían antes del accidente, el 27 de marzo de 2013 existían vuelto 825, la mayoría ancianos.

Pero muchos de los jóvenes de Hiromi no han ido lejos. Se han quedado en la ciudad de Iwaki, que está tan sólo a 50 km de la Central. Aunque no quieren volver a su casa para vivir, los niños vuelven cada día para ir a la escuela donde están matriculados, en el pueblo de Hirono. La ciudad de Iwaki tiene el mismo nivel de radiación que las salas de radiografías de los hospitales, donde se supone que no se permite que los niños entren.

Esto no ocurre sólo en Iwaki, sino que hay más ciudades que superan la contaminación de 0,6 microSv / hora, la de las zonas reglamentadas de los hospitales: la ciudad de Fukushima (282.139 habitantes), Kooriyama (327.296 personas), Date (65306) y Nihonmatsu (58519), entre otras ciudades y pueblos de la prefectura de Fukushima.

Además, se encuentran "hot spots" no sólo en la prefectura de Fukushima, sino en lugares tan alejados de la Central como en la ciudad de Kashiwa, a unos 200 km, que tiene 404.252 habitantes, ya dentro de la zona metropolitana de Tokio.

SOBRE LAS PERSONAS

No se sabe cuánta gente en total vive en las zonas que tienen un nivel de radiación igual o superior a las zonas reglamentadas. Después de clasificar el accidente nuclear como de nivel 7, el gobierno no reconoce que la exposición a bajas dosis de radiación suponga ningún peligro.

Muchas personas ya han huido, y muchas más se han quedado. Muchas intentan olvidar el peligro para pasar página, y muchas otras intentan que los demás no lo olviden, porque también quieren pasar página y seguir adelante, pero sin engañarse; entre estas últimas, están las que apoyan la demanda por la evacuación colectiva de Fukushima.

http://fukushima-evacuation-s.blogspot.jp/2012/04/resumen-de-la-juicio-de-la-evacuacion.html
http://fukushima-evacuation-e.blogspot.jp/

Esta demanda fue presentada por las familias de 14 niños que viven en la ciudad de Kooriyama, que exigen a la ciudad que los evacue para poder recibir su educación en un lugar seguro.
El objetivo real, sin embargo, es hacer que el gobierno local admita que el nivel de radiación que hay en Kooriyama es peligroso para los jóvenes. Hasta ahora, ningún gobierno local no lo ha admitido oficialmente, y por ello las dudas y los temores han ido creciendo durante los dos últimos años entre la gente, que cada vez está más cansada.

El tribunal de distrito desestimó esta demanda en diciembre de 2011. Entonces, los demandantes apelaron al tribunal superior y, al mismo tiempo, abrieron una página web para pedir apoyo internacional. Consiguieron muchos, con personas como el profesor Noam Chomsky que se implicaron. Se han organizado protestas en todo el Japón para apoyarlos.

http://www.ajc.com/news/ap/health/lawsuit-seeks-evacuation-of-fukushima-children/nXLs7/?nmredir=true

http://fukusima-sokai.blogspot.com.es/2012/02/comment-from-noam-chomsky-about-support.html

http://www.fukushima-sokai.net/action/opinion-e.php

SOBRE LA INFORMACIÓN

Desgraciadamente, los medios de comunicación japoneses casi no prestan nada de atención. El Kahoku Shimpo, por ejemplo, un periódico local que tiene una circulación de 440.000 ejemplares en el norte de Japón, no ha incluido ninguna noticia sobre la demanda, mientras que el día 14 de este mes (marzo) dio la noticia de que ha habido un aumento de 30 casos al mes de mujeres que vuelven a casa de sus padres en la prefectura de Fukushima para dar a luz. La noticia afirma que "la ansiedad por la radiación está disminuyendo", al tiempo que insinúa, "¿si una mujer embarazada no tiene miedo, por qué los demás se han de tenerla?"

Son manipulaciones groseras, pero los medios de comunicación intentan no hablar de la contaminación radiactiva. No quieren hacer aumentar la ansiedad de la gente dando información que no no se considere segura. ¿Pero quien decide qué información es segura? El problema es que todo el mundo sabe el peligro que supone la radiación en dosis bajas para la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, pero no hay ninguna autoridad que lo reconozca, o que lo quiera reconocer.

Durante estos dos años los programas de radio y televisión que daban noticias reales del accidente y de la contaminación, y que invitaban especialistas "anti-nucleares" se han visto forzados a cerrar uno tras otro. El Tanemaki Journal, que recibió el premio Sakata de periodismo precisamente por su trabajo de proporcionar información detallada sobre el accidente, se dejó de emitir en septiembre de 2012. Este programa de radio, que se hizo muy popular, no sólo era escuchado en el área de Kansai, donde llegaban las olas, sino que mucha gente lo escuchaba por Internet.

Las personas que no querían que cerrara reunieron más de 4.500 firmas y unos diez millones de yenes (unos 78.000 euros) y pidieron a la emisora que no le dejara de emitir, lo que no sucedió. La gente que hizo donaciones no quisieron que les devolvieran el dinero: querían que se destinara a mejorar la situación. Finalmente, un grupo de voluntarios crearon un programa alternativo, que da información que no está controlada.

Asahi Newstar, un canal de televisión especializado en noticias y debates que a veces criticaba los medios de comunicación, se vio forzado a cerrar a finales del mes de marzo del año 2012. Los productores de los programas aportaron dinero ellos mismos y abrieron un nuevo canal.

Los manifestantes que cada viernes se concentraban frente a la residencia del Primer Ministro estaban hartos de no salir en las noticias, así que reunieron fondos para poder alquilar un helicóptero: grabaron la manifestación ellos mismos y la colgaron en Internet.

http://www.youtube.com/watch?v=-JGDT69uHTI
http://www.youtube.com/watch?v=PmteZg91988

Así que las protestas siguen, aunque los medios de comunicación las ignoren.

Mientras, en la Central de Fukushima Daiichi, una rata causó el apagado del sistema de refrigeración durante 29 horas, lo que podía haber causado la pesadilla de otra fusión de núcleo y, a día de hoy, todavía no se
sabe cómo solucionar las fugas continuadas de agua radiactiva.

Dos años después, la catástrofe continúa, y el trabajo contra las nucleares también
.Marchas de protestaManifestaciones


A2. Documental sobre los casos de jóvenes que comienzan a desarrollar casos de cáncer de tiroides en Japón.Enero de 2013. Nieve con alta contaminación radioactiva cerca de Fukushima.Un tanque de almacenamiento de agua radioactiva registra pérdidas en Fukushima

 - torn to top

Two years have passed since the disaster began.

It seems to me that the Japanese are divided into two groups: those who believe in government and those who don?t.  Between the two groups there are also many, who are tired and do not want to think about radioactive contamination any more.

ON RADIATION

The Japanese government has established 20mSv/year as a maximum allowable radioactive contamination, based on International Commission on Radiological Protection?s recommendation.  The government, however, has worked out hourly dosis  as 3.8 microSv, which means that the radiation level is actually 33 times higher than before the accident and 6 times more than that of radiation controlled areas such as x-ray rooms in hospitals.

The sites affected by such a high level radiation are mostly within a 30 km radius zone; ie. places that were once evacuated. Local governments want people to come back. But few people have done so.  In Hirono town, for example, which is about 25 km from the plant, 5,490 people lived before the accident, on March 27 this year only 825 have returned. They are mostly elderly.

Many young people, however, have not gone very far from Hirono. Many have remained in Iwaki city, which is only 50 km from the Power Plant. Although people do not want to return home to live, the children have to go back there every day to go to school where they are enrolled in Hirono. Iwaki city itself has the same radiation level as X-ray rooms in hospitals where children are not allowed to enter.

Not only in Iwaki, but there are also more places where the radiaton level exceeds 0.6 microSv/hour, the maxim level of radiation controlled areas: Fukushima city with 282, 139 inhabitants, Kooriyama with 327,296, Date with 65,306 and Nihonmatsu with 58,519, among other cities and towns in Fukushima prefecture. 

There are, furthermore, "hot spots" not only in Fukushima prefecture, but in places far from the Power Plant, such as Kashiwa city, with 404,252 inhabitants, which is about 200 km from the Plant and is within Tokyo metropolitan area.

ON PEOPLE


It is not known how many people live in areas with a radiation level equal or above radiation controlled areas. After the nuclear accident of level 7, the government does not recognize that exposure to low dosis radiation is dangerous.

Many people have already fled, but many more have stayed. Many try to forget about the danger to go on with their everyday life and many others try to remind them that the danger continues; among the latter there are those who support the Demand for Collective Evacuation of Fukushima.

http://fukushima-evacuation-e.blogspot.jp/


This lawsuit was filed by 14 children who live in Kooriyama city, requiring the city to evacuate them to recieve education in a safe place. Their goal, however, is to make the local government admit that the radiation level in Kooriyama is dangerous for young people. So far, no local government has officially admited it; precisely for this reason, the doubts and fears have grown over the past two years among the people who are  increasingly getting tired.

The district court dismissed the claim in December 2011. The plaintiffs appealed to the superior court and simultaneously opened a website to ask for international support, which they have recieved a lot, headed by Dr. Noam Chomsky. There are also many protests supporting them throughout Japan.

http://www.ajc.com/news/ap/health/lawsuit-seeks-evacuation-of-fukushima-children/nXLs7/?nmredir=true


http://fukusima-sokai.blogspot.com.es/2012/02/comment-from-noam-chomsky-about-support.html


http://www.fukushima-sokai.net/action/opinion-e.php


ON INFORMATION

Regrettably, the Japanese media has given them very little attention. The Kahoku Shimpo, for example, a local newspaper with 440,000 circulation in northern Japan, has not given any news on this case, while in April 14th an article reads that there has been an increase of 30 cases a month of women returning their parents? homes in Fukushima Prefecture to give birth. The news states "anxiety about radiation is decreasing" which can suggest "if a pregnant woman is not afraid of radiation, why others have to be?"

It's really pathetic that the media seems to avoid mentioning radioactive contamination. They do not want to increase the anxiety of the people by giving wrong information. But who decides which information is correct?  The problem is everyone knows the danger exists by low-dose radiation exposure for Hiroshima and Nagasaki experience, but sadly, there is no authority who recognizes it, or who wants to recognize it.

During these two years some radio and television programs which were giving actual news of the accident and the contamination, inviting some "anti-nuclear" specialists have been forced to close one after another.

Tanemaki Journal
, which has received Sakata journalism award precisely because of their work which provided detailed information about the accident, had to stop broadcasting in September last year. This radio program, which became very popular, not only was listened to in the Kansai area, where radio waves reach, but a lot of people all over the world listened to it on Internet. People who did not want to close gethered over 4,500 signatures and about ten million yen (78,000 euros) to ask the company not to stop the program, to which the company did not listen.

 The people who made donations didn't want their money back. They wanted the donations to be used to improve the situation. Finally, some volunteers opened an alternative program which gives actual information.

Asahi Newstar, a television channel specialized in news and debates, which sometimes criticized the medi, was forced to be closed in late March last year. Producers themselves provided funds and created a new channel.

Protesters who demonstrate every Friday in front of the Prime Minister's residence were tired of not appearing in the news and raised funds to hire a helicopter to record the rallies themselves to later post it on Internet.

http://www.youtube.com/watch?v=-JGDT69uHTI

http://www.youtube.com/watch?v=PmteZg91988

Despite the media's ignorance, protests continue, while in Fukushima Daiichi Power Plant a rat caused the cooling system blackout for 29 hours, which could have caused the nightmare of another nuclear fuel meltdown.  Today, Tokyo Electric still does not know how to fix the contaminated water leak...

Two years later, the catastrophe continues, as well as the work against the nuclear industry.

 
 
INFORMACIONS ANTERIORS