sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
- INFORMACIÓ DE BASE - INFORMACIÓN DE BASE - INFORMACIONS ANY / INFORMACIONES AÑO 2011 - 2012 - 2013 - 2014 ---- ACTE RECORDATORI 2015 ---- ARTICLES / ARTICULOS
BALANÇ DE L'ANY 2015 ---- BALANCE DEL AÑO 2015 ---- JAPAN 2015 SUMMARY REPORT ---- JAPAN  JAPAN2015SUMARYREPORT ---- inivtaciojapones
fukushima 2016 Barcelona CINC ANYS DE FUKUSHIMA. AMB GAROÑA, ASCÓ i VANDELLÒS AL FONS.

Manifest de Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES


Els cinc anys transcorreguts des que es va iniciar la catàstrofe de Fukushima han estat ben aprofitats per la indústria nuclear i els seus seguidors. Aplicant les lliçons de Txernòbil, aquella catàstrofe de 1986 que era impossible que succeís, han aconseguit un control meticulós de la informació, per això la presència de Fukushima a l'agenda informativa quotidiana és inexistent, malgrat que cada dia les seves radiacions enverinen les aigües i l'atmosfera, els ecosistemes i les persones.

La societat japonesa, desarticulada per les polítiques aplicades des del Govern, està profundament dividida; una part considera normal viure en un país amb nivells legals de radiació 20 vegades superiors als establerts a la resta del món, considera normal que s'apel·li a la solidaritat amb els pagesos per a que nens i joves consumeixin diàriament aliments que provenen de zones contaminades, que s'apliqui la censura informativa, i que s'amenaci contínuament amb sancions. És la part de la societat que es reafirma en l'Olimpíada de Tòquio 2020 com objectiu nacional, que recolza l'augment de l'exaltació nacionalista davant països veïns, i que aplaudeix la implicació internacional de Japó en assumptes militars. En canvi, una altra part es compromet en la resistència. Durant 2015 l'oposició atòmica s'ha integrat en el moviment d'oposició al militarisme.

Hi ha un desconcert general, que es mostra en l'abstenció política (les darreres eleccions van tenir la participació més baixa en la història del Japó), moltes persones que es limiten a anar als seus assumptes i a donar suport passiu a les autoritats. Mentrestant, les dades sobre increment de malalties augmenten, i el control informatiu dispara encara més els rumors.

I gran quantitat de persones que tenen coneixements, contactes i recursos, abandonen discretament el país i s'instal·len a l'estranger.

La reactivació nuclear progressa, l'11 d'agost de 2015, va entrar en funcionament la central nuclear de Sendai, van finalitzar els 23 mesos en que s'ha demostrat, una vegada més, que l'energia atòmica és innecessària. La pressió política per tornar a posar en marxa nous reactors continua.

Si aquest és l'estat de les coses en el país on es desenvolupa la major catàstrofe de la història de la Humanitat, es pot comprendre la gosadia de la indústria atòmica i els seus seguidors en el cas d'Espanya, i més a Catalunya.

La central atòmica de Garoña porta 3 anys parada, però les companyies ENDESA i IBERDROLA maniobren per resoldre els tràmits legals que permetin posar-la en funcionament en 2016, o cobrar encara més diners públics en concepte d'indemnitzacions si no ho aconsegueixen. Actuen amb la complicitat del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que es nega a analitzar els perills globals de seguretat, ambientals i de salut que impliquen la connexió d'una central deteriorada per més de 40 anys de funcionament, i amb greus fallides estructurals.

El CSN funciona dominat per una majoria absoluta de partidaris acrítics de la tecnologia atòmica, i va aprovant els informes parcials que permetin posar en marxa Garoña; el funcionament del CSN el converteix en l'oficina de relacions públiques de la indústria nuclear, i no en l'organisme responsable de la seguretat de la societat que el manté. Garoña és una peça clau per a que la indústria nuclear pugui assolir l'objectiu dels 60 anys de funcionament de les centrals atòmiques, el CSN ho sap i actua en conseqüència.

Malgrat els més de 500 quilòmetres que separen Garoña de Catalunya ens uneix el riu Ebre, del que la central obté aigua per a refrigeració. A l'escassa importància que tenen les barreres naturals per frenar la difusió de la contaminació radioactiva, podem afegir en aquest cas una connexió directa.

L'estratègia de mantenir 60 anys funcionant els reactors atòmics compta amb una posició d'avantatge a Catalunya superior al conjunt d'Espanya. Aquesta posició afecta als dos reactors d'Ascó i al de Vandellòs. Una font de contaminació quotidiana i una amenaça propera que no ens deixa indiferents.

Més enllà de pronunciaments polítics, cal una resposta social per fer front a aquesta amenaça. Per això, en aquest 11 de març de 2016, quan portem 5 anys de catàstrofe nuclear continuada que afecta a tot el món, la nostra reflexió no s'adreça únicament al que passa al Japó, també tenim ben present el conflicte de Garoña, i l'amenaça continuada que representen Ascó i Vandellòs.

Catalunya, 9 de març de 2016
CINCO AÑOS DE FUKUSHIMA. CON GAROÑA, ASCO y VANDELLÒS EL FONDO.
Manifiesto de Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES


Los cinco años transcurridos desde que se inició la catástrofe de Fukushima han sido bien aprovechados por la industria nuclear y sus seguidores. Aplicando las lecciones de Chernobyl, aquella catástrofe de 1986 que era imposible que sucediera, han conseguido un control meticuloso de la información, por lo que la presencia de Fukushima en la agenda informativa cotidiana es inexistente, a pesar de que cada día sus radiaciones envenenan las aguas y la atmósfera, los ecosistemas y las personas.

La sociedad japonesa, desarticulada por las políticas aplicadas desde el Gobierno, está profundamente dividida; una parte considera normal vivir en un país con niveles legales de radiación 20 veces superiores a los establecidos en el resto del mundo, considera normal que se apele a la solidaridad con los agricultores para que niños y jóvenes consuman diariamente alimentos que provienen de zonas contaminadas, que se aplique la censura informativa, y que amenace continuamente con sanciones. Es la parte de la sociedad que se reafirma en la Olimpiada de Tokio 2020 como objetivo nacional, que apoya el aumento de la exaltación nacionalista ante países vecinos, y que aplaude la implicación internacional de Japón en asuntos militares. En cambio, otra parte se compromete en la resistencia. Durante 2015 la oposición atómica se ha integrado en el movimiento de oposición al militarismo.

Hay un desconcierto general, que se muestra en la abstención política (las últimas elecciones tuvieron la participación más baja en la historia de Japón), muchas personas que se limitan a ir a sus asuntos y apoyar pasivo a las autoridades. Mientras tanto, los datos sobre incremento de enfermedades aumentan, y el control informativo dispara aún más los rumores.

Y gran cantidad de personas que tienen conocimientos, contactos y recursos, abandonan discretamente el país y se instalan en el extranjero.

La reactivación nuclear progresa, el 11 de agosto de 2015, entró en funcionamiento la central nuclear de Sendai, finalizaron los 23 meses en que se ha demostrado, una vez más, que la energía atómica es innecesaria. La presión política para volver a poner en marcha nuevos reactores continúa.

Si este es el estado de las cosas en el país donde se desarrolla la mayor catástrofe de la historia de la Humanidad, se puede comprender la osadía de la industria atómica y sus seguidores en el caso de España, y más en Cataluña.

La central atómica de Garoña lleva 3 años parada, pero las compañías ENDESA e IBERDROLA maniobran para resolver los trámites legales que permitan ponerla en funcionamiento en 2016, o cobrar aún más dinero público en concepto de indemnizaciones si no lo consiguen. Actúan con la complicidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se niega a analizar los peligros globales de seguridad, ambientales y de salud que implican la conexión de una central deteriorada por más de 40 años de funcionamiento, y con graves fallos estructurales.

El CSN funciona dominado por una mayoría absoluta de partidarios acríticos de la tecnología atómica, y va aprobando los informes parciales que permitan poner en marcha Garoña; el funcionamiento del CSN lo convierte en la oficina de relaciones públicas de la industria nuclear, y no en el organismo responsable de la seguridad de la sociedad que lo mantiene. Garoña es una pieza clave para que la industria nuclear pueda alcanzar el objetivo de los 60 años de funcionamiento de las centrales atómicas, el CSN lo sabe y actúa en consecuencia.

A pesar de los más de 500 kilómetros que separan Garoña de Cataluña nos une el río Ebro, del que la central obtiene agua de refrigeración. A la escasa importancia que tienen las barreras naturales para frenar la difusión de la contaminación radiactiva, podemos añadir en este caso una conexión directa.

La estrategia de mantener 60 años funcionando los reactores atómicos cuenta con una posición de ventaja en Cataluña superior al conjunto de España. Esto afecta a los dos reactores de Ascó y el de Vandellòs. Una fuente de contaminación cotidiana y una amenaza cercana que no nos deja indiferentes.

Más allá de pronunciamientos políticos, es necesaria una respuesta social para hacer frente a esta amenaza. Por ello, en este 11 de marzo de 2016, cuando llevamos 5 años de catástrofe nuclear continua que afecta a todo el mundo, nuestra reflexión no se dirige únicamente a lo que ocurre en Japón, también tenemos muy presente el conflicto de Garoña, y la amenaza continua que representan Ascó y Vandellós.

Cataluña, 9 de marzo de 2016.
 GAROÑA VUELVE TORNA
Les maniobres d'ENDESA i IBERDROLA amb la complicitat del Consell de Seguretat Nuclear tenen com objectiu l'allargament del funcionament de garoña fins als 60 anys. Garoña obre el camí per a una escalada de allargaments de totes les centrals atòmiques el que significa majors impactes ambientals, de salud i més inseguretat. POTS FER QUELCOM PER COMENÇAR A CANVIAR AIXÒ.
Las maniobras de ENDESA e IBERDROLA con la complicidad del Consejo de Seguridad Nuclear tienen como objetivo el alargamiento del funcionamiento de Garoña hasta los 60 años. Garoña abre el camino para una escalada de alargamientos de todas las centrales atómicas lo que significa mayores impactos ambientales, de salud y más inseguridad. PUEDES HACER ALGO PARA EMPEZAR A CAMBIAR ESO.
I MÉS A PROP, ELS PERILLS D'ASCÓ 1, ASCÓ 2 I VANDELLÒS 2

I MÁS CERCA, LOS PELIGROS DE ASCÓ 1, ASCÓ 2 Y VANDELLÓS 2
inici - inicio - top
- INFORMACIÓ DE BASE - INFORMACIÓN DE BASE ----- ARTICLES - ARTÍCULOS
- INFORMACIONS ANY / INFORMACIONES AÑO 2011 - 2012 - 2013 - 2014
- BLOG "RESUMENES DE FUKUSHIMA" POR TSA ACTUALIZADO SEMANALMENTE. SEGUIMIENTO DE GRAN CALIDAD Y CON DETALLE
INICI - INICIO - TO TOP