sí renovables nuclear no sobre mi -- CORREU
sobre la pàgina
energia
societat - sociedad
Societat, energia, transició, complexitats, implicacions, alternatives / Sociedad, energia, transición, complejidades, implicaciones, alternativas

ASPECTES SOCIALS / ASPECTOS SOCIALES ----- CONCEPTES / CONCEPTOS     CONFLICT/ ES - OS
FUKUSHIMA  2019 HIROSHIMA
NAGASAKI
nuccat castnuc   MITJANS/MEDIOS
VEUS / VOCES
  CSN
FUTUR - FUTURO
Mientras Tanto 178. ABRIL 2019
La letra pequeña (y la letra invisible) del acuerdo nuclear
La lletra petita (i la lletra invisible) de l'acord nuclear
  ECOLOGIA/ECONOMIA
  ENERGIA
POLÍTICA I/Y NUCLEAR
2016 - 2017
  Més ARTICLES / Más ARTÍCULOS
SOBRE NUCLEAR
NUCLEAR GLOBAL GEOPOLÍTICA
SOCIE/TAT-DAD

Transició: 5 CONCEPTES BÀSICS Transición:5 CONCEPTOS BÁSICOS   EFICIENCIA
16-02-2019.Centrarse en cómo los individuos pueden detener el cambio climático es muy conveniente para las corporaciones. Morten Fibieger Byskov-Trad. Eva Calleja 20/03/2019. Rebelión. Salvador López Arnal
A sangre fría.
ESTALVI-AHORRO
TRANSICIÓ/N
la dificil transicio / on energética y social COP 23 2017 BONN FIJI COP 21   RENOVABLES
  BIOMÍMESIS
  LECTURES/AS
  CANVI CLIMÀTIC / CAMBIO CLIMÁTICO GENERAL     TERRITORI/S/OS

elektron botiga tienda Mesurem i solucionem al seu domicili: 
Camps electromagnètics d'alta i baixa freqüència, antenes, Wifi,  sorolls, vibracions, radiactivitat, gas Radó i materials de construcció per verificar el nivell de radioactivitat. (Rajoles, maons, etc.). Interferèncias a la seva xarxa de 230V degudes a comptadors digitals, reactàncias electròniques, sistemes PLC i altres. ENERGIAS RENOVABLES PERIODICO   FUKUSHIMA
  CHERNOBYL
  RENOVABLES: CATALUNYA AMPLIACIÓ / N     VIDEOS