sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...


- UN PROCÉS BENEFICIÓS D'OCUPACIÓ I D'EMPENTA A L'ECONOMIA TERRITORIAL

Al marge de les operacions estrictes de desmantellament, el tancament d'Ascó i Vandellòs comporta un volum de treball, en termes de organització i adaptació d'espais, desmuntatge, gestió de residus, treballs de descontaminació radioactiva, i construcció de noves infraestructures, que impulsaran l'economia del territori on estan instal·lades les centrals atòmiques.

La qualitat de vida de les zones nuclearitzades millorarà gràcies al cessament d'emissió de substàncies radioactiva en tancar les centrals.

EL CONFLICTE NO ÉS LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES CENTRALS ATÒMIQUES, ÉS L'ALLARGAMENT DE LES QUE JA EXISTEIXEN, AMB CONDICIONS DE FUNCIONAMENT CADA VEGADA MÉS PERILLOSES.

... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA