sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...
- Contribució a la reducció del canvi climàtic.

Tancar nuclears al 2021 suposa la reducció dels gasos que provoquen el canvi climàtic.

Per obtenir el mineral d'urani, i fabricar i transportar el combustible atòmic s'emeten un mínim de 1.800 tones de gasos que incrementen el canvi climàtic, als que cal afegir les grans quantitats de vapor d'aigua dels sistemes de refrigeració i dels generadors de les centrals atòmiques quan funcionen, ja que el vapor d'aigua és un potent gas d'efecte hivernacle.

Tancar les centrals atòmiques és un dels molts camins que cal recórrer per treballar contra el canvi climàtic, la major amenaça a la societat i el medi ambient existent avui dia.

La fal·làcia d'una nuclear "neta d'emissions de CO2", de gasos d'efecte hivernacle, és un tópic habitual de la propaganda atòmica. En el període 2001 a 2011, algunes webs nuclears mostraven llavors un logotip on es podia llegir: "Fiable, segura i no emet CO2 ".

Desprès de Fukushima el logotip va desaparèixer, però ara hi tornen. Saben que una mentida contínuament repetida esdevé una veritat socialment acceptada, i urgeix guanyar partidaris aprofitant el conflicte del canvi climàtic.

Encara que la fissió nuclear no implica combustió, sense el combustible un reactor és un artefacte inútil. És en la cadena de producció gegant del combustible on s'emeten quantitats importants de CO2.

Aquestes quantitats depenen de moltes variables, criteris molt di versos, i la pressió d'interessos fàcilment comprensibles. L'excel·lent anàlisi comparativa fet el 2008 pel professor Benjamin K. Sovacool, descarta 84 estudis d'emissions de CO2 de l'energia atòmica, d'un total de 103, per problemes de data, accessibilitat o metodologia. La propaganda és la tònica.


... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA
AMPLIACIÓ: Procès d'emissions de gasos del canvi climàtic d'una central atòmica.