sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...

- Estalvi en diners en finalitzar la política de propaganda atòmica.


Els defensors de l'energia atòmica saben que és impossible que aquesta jugui un paper en la transició energètica que imposa el declivi d'extracció dels combustibles fòssils. Per això mantenen des de fa 14 anys una campanya de propaganda continuada, amb un cost econòmic elevat, per tractar de convèncer a la societat, a les institucions i a les administracions de la bondat de que els reactors nuclears es mantinguin funcionant durant 60 anys per llei.

És molt difícil aconseguir dades fiables, però si tenim en compte anuncis, publicacions, pagament de dietes en viatges i ponents, subvencions a entitats, etc., resulta evident que aquesta campanya costa milions d'euros cada any, milions d'euros que s'estalviarien amb la decisió política de tancar les centrals atòmiques.
... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA