sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...
- Evita la contaminació radioactiva dels reactors cada dia que funcionen.

Tancar les nuclears definitivament el 2021 és evitar la contaminació radioactiva que produeix el funcionament diari de les centrals, especialment la ingestió de Triti, el residu radioactiu més abundant que expulsa cada dia un reactor nuclear. El Triti pot formar aigua tritiada, que no es diferencia de l'aigua potable. Com es manté actiu durant uns 243 anys, la seva forma de penetració més habitual és al ser ingerit al respirar, al beure aigua tritiada, o al menjar un producte que contingui aigua tritiada en la composició.

La gran quantitat de Triti que emeten els reactors, la seva mobilitat i la seva capacitat de penetració en l'organisme, el fan molt perillós. Afecta a persones, plantes i animals  que viuen a les rodalies de les centrals atòmiques, però també pot viatjar a llargues distàncies.

A Estats Units es calcula que la majoria de la població beu habitualment aigua tritiada. A Espanya s'ha eludit investigar rigorosament l'impacte en la salut de la radiació "normal" que emeten les centrals.

Un aire, un aigua, una terra més netes, uns aliments més sans també són conseqüència de tancar les nuclears, evitant la ingestió del Triti i altres compostos que cada dia s'expulsen al medi ambient.


Ampliació

Breu apunt de la història del conflicte de les baixes dosis, l'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, i el paper dels professionals de la salut
.
... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA
Més ampliació de la informació. El conflicte de les “baixes dosis”, el cas d'Europa i Espanya