sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...
- Un medi ambient més sa, menys contaminació radioactiva per la mineria d'urani i la fabricació del combustible.

Aturar el funcionament nuclear el 2021 és ajudar a un medi ambient més sa, és reduir contaminació radioactiva de la mineria d'urani i la fabricació del combustible atòmic.

Per fabricar el combustible d'una sola recàrrega completa s'han de remoure grans quantitats de materials que varien segons la concentració del mineral. Des de 864.000 tones de roques en la concentració més baixa d'urani fins a 1.728 tones en la més alta. Els residus que deixa una mina d'urani pot arribar a ser 6 vegades superior al mineral extret. Muntanyes de deixalles radioactives, des de grans pedres a fina pols, exposades a l'erosió, deixalles que poden arribar lluny mogudes per l'aire, o a través de cursos subterranis d'aigua on es dipositen pel filtrat de la pluja. Deixalles que, en ocasions, “s'aprofiten” com grava per a obres de carreteres o ferrocarrils.

Quasi la meitat de l'urani extret al món s'obté amb tècniques de "fractura" (fracking). L'àcid sulfúric i compostos químics injectats dissolen les roques i deixen restes d'urani diluït i un còctel de productes químics altament tòxics que es propaguen pels corrents subterranis.

Tancar els reactors atòmics és la manera més segura d'evitar que aquests compostos radioactius enverinin l'aire, l'aigua, la terra, les plantes, els aliments vegetals i animals que les persones consumim.

Qualsevol central atòmica necessita urani per fabricar seu combustible, la procedència d'aquest urani és difícil de rastrejar, segons períodes pot provenir, majoritàriament, d'una sola mina; o de la barreja de mineral de diversos jaciments.

Ampliació: menys mineria d'urani és igual a menys contaminació


... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA