sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...

- Menor quantitat de residus radioactius que seran perillosos durant centenars de milers d'anys.

Si tanquem els reactors al 2021 ens estalviarem l'amenaça de milers de tones de residus radioactius d'alta activitat. En un any de funcionament un reactor atòmic produeix unes 25 tones d'aquests residus amb els quals no se sap que fer, excepte guardar-los en un lloc el més segur possible, ja que contenen compostos que emetran radiació durant 110.000 anys (Carboni-14) i fins i tot durant 480.000 anys (Plutoni-239).

No és el mateix controlar 6000 que 10.000 tones, aquest és un dels casos en que la quantitat importa.

Encara que hi ha tres tipus de residus radioactius els més perillosos són els que s'anomenen d'Alta Activitat (RAA).

Són els que emeten partícules alfa de llarga vida activa. El combustible gastat de les centrals atòmiques conté desenes de compostos diferents que emeten radiacions de tot tipus.

Encara que tots els residus radioactius són perillosos, el seu nivell de perillositat varia segons la dosi de radiació que emeten i segons el temps que triguen en reduir el seu nivell de radiació. S'anomena període de semi-desintegració el temps que triga un element radioactiu en reduir el seu nivell de radiació a la meitat. En general es considera que són necessaris 20 períodes de semi-desintegració per a que la radiació es correspongui amb la radiació natural.

Així, per exemple, el Plutoni 239, que té un període de semi-desintegració de 24.000 anys, necessitaria 480.000 per assolir un nivell de radiació innocu. En l'altre extrem el Iode – 131, que té 8 dies trigaria 160 dies en ser innocu radioactivament.

A finals del 2005 havien emmagatzemades a les piscines de refrigeració de totes les centrals nuclears 3.370 tones de residus.

... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA
Amb els Residus radioactius no se sap que fer.  L'única solució consisteix en emmagatzemar-los en un lloc segur, i ben aïllats del contacte amb éssers vius, i esperar que passi el temps fins que la seva activitat radioactiva disminueixi. Quant menor sigui la quantitat de residus a mantenir menor serà el perill.

APUNTS
:

http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcat/residunuclear.html

http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcat/nucleartemps.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/11/ciencia/1168506879.html