sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...
- Més salut personal, menys contaminació radioactiva de l’aire, l’aigua, i els aliments que necessitem.

Tancar les nuclears definitivament el 2021 és millorar la nostra salut personal.

Les lleis haurien d’evitar que la contaminació radioactiva present en l’ambient arribés a l’aire que respirem, als líquids que bevem, als aliments que consumim.

Les lleis haurien de protegir la nostra salut, evitar la contaminació radioactiva que genera la mineria del urani, la ingestió de Triti (el residu radioactiu més abundant que expulsa cada dia un reactor nuclear) i d’altres compostos que també emeten tots els reactors; l’abocament radioactiu que produiran els futurs accidents nuclears; la dispersió de radiació dels residus actuals i futurs que les centrals deixen en herència.

Però el que fan institucions com la Unió Europea i els diversos Parlaments és adaptar les lleis a les situacions de contaminació radioactiva existents per evitar afectar als interessos comercials i econòmics vigents. La nostra salut és secundària davant l’afany de beneficis i lucre personal dels que manen.

El darrer cas es va donar el passat 9 de juliol de 2015 en el Parlament Europeu.
... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA