sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...
- Viure més tranquils, lliures de l'amenaça de una catàstrofe que ja ha passat en moltes ocasions.

L'amenaça d'una catàstrofe atòmica a causa d'un possible accident nuclear desapareixerà.

Un accident nuclear no té comparació amb cap tipus d'accident industrial. Les conseqüències mínimes són greus, i poden evolucionar ràpidament cap a una catàstrofe irreversible.

Han passat 29 anys des de Txernòbil, però la catàstrofe encara no ha finalitzat; regions senceres d'Ucraïna i Rússia segueixen estant altament contaminades, amb incidència elevada de càncers tant en Belarus com a Ucraïna en comparació amb tots els països que l'envolten. Les conseqüències econòmiques i socials de Txernòbil són impossibles de valorar.

Han passat 5 anys des del començament de la catàstrofe de Fukushima, en aquest temps s'han abocat a l'Oceà Pacífic un mínim de 500 milions de litres d'aigua molt radioactiva que han entrat en la cadena de nutrició de plantes i d'alimentació d'animals, arribant en última instància a les persones, i l'abocament de 300.000 litres diaris contínua sense que es pugui evitar. La censura impedeix conèixer les condicions reals de salut al Japó.

Altres catàstrofes, menys espectaculars que Txernòbil o Fukushima, no són tan conegudes, però també han provocat sofriments i morts.

- ESTAT TÈCNIC DELS REACTORS ATÒMICS de Catalunya.

Mantenir funcionant un aparell amb continues avaries a base de reparacions no significa que aquest aparell sigui nou, ni segur. Com exemple, un autobús de 40 anys d'antiguitat que ha tingut 80 avaries i es manté a base de reparacions, pot ser un motiu d'exhibició puntual de rodatge en una celebració, però no és un vehicle per afrontar un servei diari.

... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA
Aquesta conclusió tan evident ha de ser silenciada, per això la indústria nuclear i els seus seguidors dediquen ingents quantitats de diners a censurar-la. Contínuament presenten els reactors atòmics com si fossin mecanismes als que no els afecta el pas del temps.

A Ascó 1, entre gener de 2006 i octubre de 2015 s'ha produït 88 avaries, la majoria en components i mecanismes de l'edifici de contenció del reactor i la sala de control. Zones molt delicades.

El reactor d'Ascó 2, entre octubre de 2005 i juny de 2015 ha tingut 97 avaries, també corresponents a l'edifici de contenció i la sala de control.

A Vandellòs 2, entre octubre de 2005 i juliol de 2015 s'han produït 81 avaries, quasi la meitat a l'edifici de contenció i la sala de control. Gairebé un terç de les avaries notificades (33,3%) no indiquen el lloc a on es produeixen.

Aquesta situació, que aconsella un tancament immediat, permet preveure un seguit d'avantatges complementàries a les anteriors.

Ampliació: El que ha passat al món i l'estat concret de les nuclears a Catalunya