sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...

- UNA OPORTUNITAT DE TREBALL SEGUR, A LLARG TERMINI I AMBIENTALMENT BENEFICIÓS PER ALS TREBALLADORS D'ASCÓ I VANDELLÒS

El treball de desmuntar un reactor nuclear és molt menys perillós que mantenir-lo en funcionament, i és una font d'ocupació a llarg termini, beneficiosa per a la societat en que s'aborda i que corregeix una injustícia històrica.

Segons dades de 2014 la plantilla laboral d'Ascó i Vandellòs està formada per 1.094 treballadors. Cal comptar amb un nombre de treballadors eventuals durant les operacions de recàrrega de combustible, que les publicacions pro-nuclears xifren en més de 1000.

No hauria de ser difícil dissenyar una política de jubilacions i formació, de tal manera que els llocs de treball que exigirà el desmantellament de les dues centrals, la construcció d'instal·lacions per emmagatzemar amb seguretat el combustible gastat i les feines de manteniment i vigilància, siguin una font estable de treball.

... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA