sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
 
CATALÀ: Pàgina inicial de la fusió nuclear i del projecte ITER ----- CASTELLANO: Página inicial de la fusión nuclear y del projecto ITER
l'ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) és un projecte de recerca que s'està experimentant a nivell mundial per generar electricitat mitjançant la fusió.

El reactor de fusió es bassa en el principi pel qual les estrelles generen energia; utilitza com a combustible el TRITI i el DEUTERI que son dos isòtops de l'Hidrogen, que es troben de forma abundant en les sals marines. Aquests elements radioactius no provocarien residus d'alta activitat, però sí una gran quantitat de residus de baixa i mitjana, amb un període mínim d'activitat de 100 anys.

Aquest reactor és d'una tremenda complexitat tecnològica per les altes temperatures i pressions necessàries per a que funcioni i, a més, com totes les "tecnologies punta" d'imprevisibles conseqüències futures. Des de la invenció de la bomba d'hidrogen, als anys 50 del segle passat, s'ha considerat que la fusió era tècnicament assolible en un període curt, però han passat més de 50 anys i encara no es veu la possibilitat d'aconseguir-la. Aquest reactor experimental podria estar en condicions de construir-se abans de l'any 2020, i en condicions de funcionament al 2070.

És important remarcar que la construcció no implica la producció d'energia, tan sols la investigació per veure si pot produïr-la.
Explicació de què és la fusión nuclear
Breu història de la fusió i del projecte ITER
Els impactes ambientals de la fusió.
Tretze raons pea oposar-se a la fusió i al projecte ITER.
INFORME : ITER, un agujero negro en la economía energética (539 kB en format .pdf Acrobat)
Greenpeace - Ecologistes en Acció - WISE - Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear.
 
TORNAR - VOLVER