sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ ----- CASTELLANO
EL "CAS" GAROŅA ---------- EL "CASO" GAROŅA

Per quin motiu ha tancat Garoña?
Una central de la que el PP (i una part de la classe política), i la indústria nuclear, havien fet un senyal d'identitat.

Qui ha tancat veritablement Garoña?

Amb el tancament de Garoña comença la veritable jugada per aconseguir un allargament a 60 anys de funcionament nuclear en condicions òptimes per a la indústria.

Una selecció d'articles per entendre les claus
.

¿Por qué motivo ha cerrado Garoña?
Una central de la que el PP (y una parte de la clase política), y la industria nuclar, habian convertido en una señal de identidad.

¿Quién ha cerrado verdaderamente Garoña?

Con el cierre de Garoña comienza la verdadera jugada para conseguir un alargamiento a 60 años de funcionamiento nuclear en condiciones óptimas para la industria.

Una selección de artículos para comprender las claves.

08/08/2017 - EL INDEPENDIENTE
El tancament de Garoña obre la veritable batalla per les nuclears a Espanya
El procés de renovació de llicència de Garoña s'ha saldat amb un 'no' del Govern, però ha servit per canviar normes que faciliten ampliar la vida de la resta de nuclears. Govern i elèctriques han de negociar ara el seu futur.

08/08/2017 - EL INDEPENDIENTE
El cierre de Garoña abre la verdadera batalla por las nucleares en España.

El proceso de renovación de licencia de Garoña se ha saldado con un ‘no’ del Gobierno, pero ha servido para cambiar normas que facilitan ampliar la vida del resto de nucleares. Gobierno y eléctricas tienen que negociar ahora su futuro.
ECODIARI

07/08/2017 - Garoņa, Ascó, Vandellòs... apunts d'urgència.
ECODIARI

07/08/2017 - Garoņa, Ascó, Vandellós... apuntes de urgencia.
REBELIÓN.ORG

03/08/2017 - Garoņa, a la tercera va la vençuda i....
REBELIÓN.ORG.

03/08/2017 - Garoņa, a la tercera va la vencida y...
La TERCERA INFORMACIÓ
03/08/2017 - Set apunts sobre el tancament de Garoņa i les seves implicacions.
La TERCERA INFORMACIÓN
03/08/2017 - Siete apuntes sobre la no-reapertura de Garoņa y sus implicaciones.

Mientras Tanto 143. Febrer 2016
.
Atòmiques. El 2016 comença amb un nou capítol del "serial" Garoña

Mientras Tanto 143. Febrero 2016
.
Atómicas. El 2016 comienza con un nuevo capítulo del “culebrón” Garoña

Mientras Tanto 144. Marį 2016
.
El posicionament polític del Consell de Seguretat Nuclear en el cas Garoņa i la seva importància com a precedent

Mientras Tanto 144. Marzo 2016
.
El posicionamiento político del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso Garoņa y su importancia como precedente

Mientras Tanto 147. Juny 2016

Garoņa al mapa de conflictes

Mientras Tanto 147. Junio 2016
.
Garoņa en el mapa de conflictos
25-02-2016
Nuclenor pressiona per reabir la planta de Garoña a Espanya.
El lobby nuclear es blinda davant un canvi de Govern
.
María José Esteso Poves Diagonal
Les elèctriques tracten de tancar un acord perquè les centrals estiguin obertes durant 60 anys. Si es produeix la reobertura de Garoña, s'asseurà un greu precedent.
25-02-2016
Nuclenor presiona para reabir la planta de Garoņa en Espaņa.
El lobby nuclear se blinda ante un cambio de Gobierno
.
María José Esteso Poves - Diagonal
Las eléctricas tratan de cerrar un acuerdo para que las centrales estén abiertas durante 60 aņos. Si se produce la reapertura de Garoņa, se sentará un grave precedente.
12-03-2016
Txernobil, Fukushima, Garoņa.
Oier Zeberio i Iņaki Barcena -Rebeliķn
12-03-2016
Txernobil, Fukushima, Garoņa.
Oier Zeberio e Iņaki Barcena -Rebeliķn
16-04-2016
Junta d'Iberdrola 2016 Una crònica verda (visceral)
Ekologistak Martxan - Rebeliķn
16-04-2016
Junta de Iberdrola 2016 Una crķnica verde (visceral)
Ekologistak Martxan - Rebeliķn
NO A LA RE-OBERTURA DE GAROÑA
 

El 20 de gener de 2016. es va tornar a materialitzar "el fantasma". Una notícia de premsa informava que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) havia previst incloure en el seu ordre del dia de la sessió del mateix dimecres la reobertura de la central nuclear de Garoña.

Garoña, que va entrar en funcionament el 1970, ha passat per un anunci de tancament del govern de Rodríguez Zapatero el 2009. Immediatament, el PP va fer d'aquest assumpte bandera de diferenciació política; lògicament, el govern PSOE no va trigar gaire a desdir i fer marxa enrere, allargant la seva funcioamiento fins a 2013, el que va elevar la retòrica pronuclear del PP a nous límits, amb el consegüent alegria dels que manen en temes energètics.

Tancar Garoña, un nuclear amb més de 40 anys de funcionament, és una cosa tan lògic des del punt de vista de la seguretat, la salut i l'economia que no hauria de generar debat. El seu precari estat s'ha detallat en múltiples informes del moviment ecologista. Però ni lògica ni racionalitat són paraules que tinguin cabuda en l'energia nuclear, i molt menys des que es va iniciar la catàstrofe de Fukushima.

Però va resultar que NUCLENOR decidir unilateralment tancar la central al desembre de 2012, en ple govern del PP, al setembre del mateix any havia deixat expirar el termini legal per a sol·licitar la pròrroga de funcionament més enllà del 2013; enmig d'una complicada negociació entre el govern del PP i les principals companyies elèctriques per fixar els marges de beneficis i impostos de les diferents tecnologies de generació d'electricitat, la notícia es va considerar com una mesura de pressió.

La resposta des del moviment ecologista va ser bastant curta de mires, el 9 de setembre de 2012 es va realitzar la 33a edició de la Marxa contra Garoña, en què es va brindar pel tancament definitiu de la central; el comunicat oficial, tot i reconèixer que el tancament no estava decidit, no entrava a fons en les implicacions del manteniment de la política dissenyada des del "lobby" nuclear, situant el debat sobre Garoña en el context del manteniment de les nuclears de l'Estat.

El 7 de juliol de 2013, ja conegut el tancament oficial, es convocava la qual es considerava "última" Marxa contra Garoña, el tancament es donava per fet, tot i que els rumors sobre les maniobres entre l'empresa i els polítics continuaven A la convocatòria no es realitzava cap valoració crítica del fet que les dues centrals nuclears que han tancat a Espanya ho han fet per voluntat dels seus propietaris i no per pressió social, malgrat el rebuig majoritari que l'energia nuclear provoca.

Aquestes maniobres accelerades per tornar a obrir Garoña suposen un seriós toc d'advertència sobre la necessitat d'afinar més en l'anàlisi de la política energètica, especialment de la nuclear; un toc dirigit a totes aquelles persones que ens sentim afectades per la cadena d'horrors que aquesta energia provoca en el dia a dia.

 
Article d'ampliació amb més detalls.
 
 
NO A LA REAPERTURA DE GAROÑA
 
El 20 de enero de 2016. se volvió a materializar "el fantasma". Una noticia de prensa informaba que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había previsto incluir en su orden del día de la sesión del mismo miércoles la reobertura de la central nuclear de Garoña.

Garoña, que entró en funcionamiento en 1970, ha pasado por un anuncio de cierre del gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009. Inmediatamente, el PP hizo de ese asunto bandera de diferenciación política; lógicamente, el gobierno PSOE no tardó demasiado en desdecirse y dar marcha atrás, alargando su funcioamiento hasta 2013, lo que elevó la retórica pronuclear del PP a nuevos límites, con el consiguiente regocijo de quienes mandan en temas energéticos.

Cerrar Garoña, una nuclear con más de 40 años de funcionamiento, es algo tan lógico desde el punto de vista de la seguridad, la salud y la economía que no debería generar debate. Su precario estado se ha detallado en múltiples informes del movimiento ecologista. Pero ni lógica ni racionalidad son palabras que tengan cabida en la energía nuclear, y mucho menos desde que se inició la catástrofe de Fukushima.

Pero resultó que NUCLENOR decidió unilateralmente cerrar la central en diciembre de 2012, en pleno gobierno del PP, en septiembre del mismo año había dejado expirar el plazo legal para solicitar la prórroga de funcionamiento más allá del 2013; en medio de una complicada negociación entre el gobierno del PP y las principales compañías eléctricas para fijar los márgenes de beneficios e impuestos de las diferentes tecnologías de generación de electricidad, la noticia se consideró como una medida de presión.

La respuesta desde el movimiento ecologista fue bastante corta de miras, el 9 de septiembre de 2012 se realizó la 33ª edición de la Marcha contra Garoña, en que se brindó por el cierre definitivo de la central; el comunicado oficial, pese a reconocer que el cierre no estaba decidido, no entraba a fondo en las implicaciones del mantenimiento de la política diseñada desde el “lobby” nuclear, situando el debate sobre Garoña en el contexto del mantenimiento de las nucleares del Estado.

El 7 de julio de 2013, ya conocido el cierre oficial, se convocaba la que se consideraba “última” Marcha contra Garoña, el cierre se daba por seguro, pese a que los rumores sobre las maniobras entre la empresa y los políticos continuaban En la convocatoria no se realizaba ninguna valoración crítica del hecho de que las dos centrales nucleares que han cerrado en España lo han hecho por voluntad de sus propietarios y no por presión social, pese al rechazo mayoritario que la energía nuclear provoca.

Estas maniobras aceleradas para volver a abrir Garoña suponen un serio toque de advertencia sobre la necesidad de afinar más en el análisis de la política energética, especialmente de la nuclear; un toque dirigido a todas aquellas personas que nos sentimos afectadas por la cadena de horrores que dicha energía provoca en el día a día.
 
Artículo de ampliación con más detalles.