sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
NUCLEARS I MILITARS.

Malgrat que es tracta d’un fet acuradament silenciat, l’origen de l’ús de l’energia nuclear civil (el programa “Àtoms per a la Pau” engegat als anys 50 pel govern dels EE.UU.) va ser un intent de “rentar la imatge” de l’energia nuclear, que estava associada a les bombes atòmiques de la Segona Guerra Mundial. Com que el subproducte de l’obtenció del plutoni era energia calorífica, es va estudiar la forma de fer servir aquesta calor per fer bullir aigua i generar electricitat.

Décades d’ocultació del vincle entre la indústria nuclear militar i civil, han fet que avui molt poca gent relacioni l’electricitat que consumim i la fabricació d’armament nuclear, encara que es pot trobar la relació. Aqui només abordem tres aspectes de les relacions entre el complex industrial civil i el militar: el cas de l'urani empobrit, la fabricació de plutoni de grau militar, i l'ús d'urani enriquit provinent dels explosius nuclears dels míssils desballestats per fabricar combustible nuclear (MOX).
Article Modernización del arsenal nuclear mundial, de Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny, publicat el gener de 2016 en el butlletí electrònic de Mientras Tanto
Pàgina on es poden veure els assaigs nuclears (i els atacs reals amb bombe nuclears) fets a tot el món des del 1945. VEURE - VER
 
TORNAR - VOLVER
 
NUCLEARES Y MILITARES.

Pese a que se trata de un hecho cuidadosamente silenciado, el origen del uso de la energía nuclear civil (el programa “Àtomos para la Paz” iniciado en los años 50 por el gobierno de los EE.UU.) fue un intento de “lavar la imagen” de la energía nuclear, que estava asociada a las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. Como el subproducto de la obtención del plutonio era energía calorífica, se estudió la forma de utilizar este calor para hacer hervir aigua, y generar electricidad.

Décadas de ocultación del vínculo entre la industria nuclear militar y civil, han hecho que hoy muy poca gente relacione la electricidad que consumimos y la fabricación de armamento nuclear, aunque se puede encontrar la relación. Aqui solo abordamos tres aspectos de las relaciones entre el complejo industrial civil y el militar: el caso del uranio empobrecido, la fabricación de plutonio de grado militar, y el uso del uranio enriquecido, proviniente de los explosivos nucleares de los misiles desguazados, para fabricar combustible nuclear (MOX).
Artículo Modernización del armamento nuclear mundial, de Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny, publicado en enero de 2016 en boletín electrónico de Mientras Tanto
Página donde pueden veure los ensayos nucleares (y los ataques reales con bombas nucleares) realizados en todo el mundo desde 1945. VER