sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
CICLE NUCLEAR - CICLO NUCLEAR - NUCLEAR CYCLE
Aquesta pàgina permet acostar-se als diferents aspectes del cicle nuclear i fer-se una idea del seu volum d'impactes. La majoria de les referències que es fan servir remeten a pàgines web en anglès, especialment l'interessant treball "The WISE uranium project", un dels treballs més exhaustius d'investigació del cicle nuclear realitzats fins al moment.

PAÏSOS PRODUCTORS D'URANI: principalment Canada, Kazakhstan, Australia , Namibia, Russia, Niger , Uzbekistan , USA, Ukraine, China, South Africa, Brazil, India, Czech Republic, Romania, Germany, Pakistan, France, etc.

Tan sols 6 països del món (Canadà, Austràlia, Kazajstà, Rússia, Namíbia i Níger) disposen del 84% de les reserves mineres d’urani.
WNA: http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html

Els interessants mapes del WISE:
http://www.wise-uranium.org/umaps.html
LES MINES : el 78% del total de les reserves pertany només a 7 companyies. La mineria d'urani és una font continuada de contaminació radioactiva de l'aigua i l'aire.

El moviment de mineral és enorme: per obtenir una tona de combustible d'una central es necessiten remoure 18.800 tones de roques, per obtenir 3760 tones de mineral d'urani. Amb un mineral d'una riquesa del 0,2% en el jaciment en aquesta quantitat de mineral tan sols hi ha 7,5 tones d'urani.

Les companyies més importants: Rio Tinto, Cameco, Areva, KazAtomProm, ARMZ, BHP Billiton, Navoi, Uranium One, Paladin, GA/ Heathgate.

Les 10 mines més productores amb el país i la companyia propietària:
McArthur River
(Canada, Cameco), Ranger (Australia, ERA (Rio Tinto 68%)), Rossing (Namibia, Rio Tinto (69%)), Olympic Dam (Australia, BHP Billiton), Kraznokamensk (Russia, ARMZ), Arlit (Niger, Areva/Onarem), Rabbit Lake (Canada, Cameco), Akouta (Niger, Areva/Onarem), McClean Lake (Canada, Areva), Akdala (Kazakhstan, Uranium One).
Calculador de materials del WISE:
http://www.wise-uranium.org/nfcm.html

Associació nuclear mundial WNA:
http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html

Informació del WISE: http://www.wise-uranium.org/indexu.html

Index de les companyies mineres (WISE):
http://www.wise-uranium.org/ucomp.html


Impactes ambientals dels residus:
http://www.wise-uranium.org/uwai.html

El cas més destructiu: la tècnica de "lixiviació in situ" (in situ Leaching): http://www.wise-uranium.org/uisl.html

Més informació d'impactes:
http://www.wise-uranium.org/indexu.html#UMMIMP
LA MOLIENDA I EL TRITURAT: El mineral ha de ser triturat per poder començar a fabricar el combustible. Aquesta operació es fa prop de la mateixa mina.

Una tona de combustible implica triturar 3760 tones de mineral d'urani (d'un 0,2, deixant 3752 tones de restes (amb un nivell de radioactivitat variable). Es tracta d'una de les fonts de contaminació radioactiva menys conegudes.
Informació sobre els impactes del triturat:

Comissió de Regulació Nuclear (NRC) dels EE.UU.

Informació de la Agencia de Protecció Ambiental dels EE.UU.

Informació de la Environment, Health and Safety Online

Informació del WISE
EL PASTÍS GROC : Del tractament amb àcids i calor de les 8,5 tones de mineral d'urani resultant del procés anterior resulta un producte anomenat octòxid de triurani U3O8 concentrat, conegut com pastís groc ("yellowcake").

El resultat per una tona de combustible és deixar 5 tones de residus sòlids i més de 46 metres cúbics de residus líquids (tots dos contaminats radioactivament).
Datos genéricos de la WIKIPÈDIA.

Informació sobre el procés (en anglès)

Informació del WISE sobre tot el procediment i els impactes
"L'ENRIQUIMENT" (EL ENRIQUECIMIENTO): És un procediment industrial, molt consumidor d'energia, per aconseguir incrementar la quantitat de l'isòtop U235, que és el que facilita la reacció nuclear, separant-lo de l'isòtop U238, que no és útil.

Primer, en un forn es converteix el U3O8 en hexafluorut d'urani (UF6), desprès es fan servir membranes o centrifugadores per separar els dos isòtops.

El U238, anomenat "urani empobrit", resultant de la separació no serveix per fabricar combustible, però sí per fabricar munició per la seva duresa i capacitat de penetració i combustió. L'ús d'aquestes municions en guerres és una altra font de contaminació radioactiva.

La planta d'enriquiment permet obtenir 1,3 tones d'UF6 enriquit, a partir de 10,5 tones d'UF6 obtingudes directament desde l'U3O8.

Información general wikipédia

Información general Ministerio

Informació del WISE

URANIUM ENRICHMENT AND FUEL FABRICATION (WISE)

Información sobre el "urani empobrecido" (wikipèdia)

Information about DEPLETED URANIUM. WISE

Información de las Naciones Unidas

Informació en l'apartat d'aspectes militars
LA FABRICACIÓ DEL COMBUSTIBLE: El resultat del procés anterior és la fabricació d'òxid d'urani (UO2). A partir d'aqui es fan pastilles d'1 cm de diàmetre per 1 cm d'altura que s'introdueixen en barres d'una al·leació metàlica anomenada Zircaloy, que agrupades en una única estructura formen un element combustible.
Pàgina informativa del Ministeri.

Dades d'ENUSA, empresa de fabricació de combustible en Espanya.

Informació de la WIKIPÉDIA.
ELS TRANSPORTS: Al llarg de tot el cicle nuclear s'han de transportar minerals i elements perillosos arreu del món. Es tracta de tota una indústria d'alta seguretat que implica costos molt elevats.

El transport de materials radioactius arreu del món és una amenaça per la seguretat i una font d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Veure el cas més perillós: els transports de plutoni han estat objecte de la investigació del WISE a França durant molts anys.
La millor manera de conèixer aquesta etapa és a través de les pàgines informatives de les empreses especialitzades en transport.

WORLD NUCLEAR TRANSPORT INSTITUTE.

Informació de la World Nuclear Association.

AREVA té la seva pròpia divisió de transports.

Transports Logistic International.
EL COMBUSTIBLE GASTADO Y LOS RESIDUOS: Ningú no sap que es farà amb els residus radioactius. Continuran essent un perill durant centenars de milers d'anys i provocaran impactes que avui tan sols estem començant a percebre.
Informació bàsica sobre els residus radioactius.

Els residus radioactius escaparan inevitablement dels contenidors al cap de poc temps.
----- Text en pdf.

Informació sobre l'únic projecte de magatzem geològic en profunditat: Yucca Mountain, als EE.UU., avui abandonat.
 
 
TORNAR - VOLVER
 
CICLO NUCLEAR - CICLO NUCLEAR - NUCLEAR CYCLE
Esta página permite acercarse a los diferentes aspectos del ciclo nuclear y hacerse una idea de sus impactos. La mayoría de las referencias que se usan remiten a páginas web en inglés, especialmente el interesante trabajo "The WISE uranium project", uno de los trabajos más exhaustivos de investigación del ciclo nuclear realizados hasta el momento.
PAÍSES PRODUCTORES De URANIO: principalmente Canada, Kazajstán, Australia , Namibia, Russia, Niger , Uzbekistán , USA, Ukraina, China, South Africa, Brazil, India, Republica Checa, Rumanía, Germany, Pakistán, France, etc.

Tan sólo 6 países del mundo (Canadá, Australia, Kazajstà, Rusia, Namibia y Níger) disponen del 84% de las reservas mineras d’uranio.
WNA: http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html

Los interesantes mapas del WISE:
http://www.wise-uranium.org/umaps.html
LAS MINAS : el 78% del total de las reservas pertenece sólo a 7 compañías. La minería de uranio es una fuente continuada de contaminación radiactiva del agua y el aire.

El movimiento de mineral es enorme: para obtener una tonelada de combustible se necesitan remover 18.800 toneladas de rocas, para obtener 3760 toneladas de mineral de uranio. Con un mineral de una riqueza del 0,2% en el yacimiento en esta cantidad de mineral tan sólo hay 7,5 toneladas de uranio.

Las compañías más importantes: Rio Tinto, Cameco, Areva, KazAtomProm, ARMZ, BHP Billiton, Navoi, Uranium One, Paladin, GA/ Heathgate.

Las 10 minas más productoras con el país y la compañía propietaria:
McArthur River
(Canada, Cameco), Ranger (Australia, ERA (Rio Tinto 68%)), Rossing (Namibia, Rio Tinto (69%)), Olympic Dam (Australia, BHP Billiton), Kraznokamensk (Russia, ARMZ), Arlit (Niger, Areva/Onarem), Rabbit Lake (Canada, Cameco), Akouta (Niger, Areva/Onarem), McClean Lake (Canada, Areva), Akdala (Kazajstán, Uranium One).
Calculador de materiales del WISE:
http://www.wise-uranium.org/nfcm.html

Asociación nuclear mundial WNA:
http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html

Información del WISE: http://www.wise-uranium.org/indexu.html

Index de las compañías mineras (WISE):
http://www.wise-uranium.org/ucomp.html


Impactas ambientales de los residuos:
http://www.wise-uranium.org/uwai.html

El caso más destructivo: la técnica de " lixiviació in situ" (in situ Leaching): http://www.wise-uranium.org/uisl.html

Más información de impactos:
http://www.wise-uranium.org/indexu.html#UMMIMP
LA MOLIENDA Y EL TRITURADO: El mineral debe ser triturado para poder empezar a fabricar el combustible. Esta operación se hace cerca de la misma mina.

Una tonelada de combustible implica triturar 3760 toneladas de mineral de uranio (de un 0,2, dejando 3752 toneladas de restos (con un nivel de radiactividad variable). Se trata de una de las fuentes de contaminación radiactiva menos conocidas.
Información sobre los impactos del triturat:

Comisión de Regulación Nuclear (NRC) de los EE.UU.

Información de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.

Información de la Environment, Health and Safety Online

Información del WISE
EL PASTEL AMARILLO : Del tratamiento con ácidos y calor de las 8,5 toneladas de mineral de uranio resultante del proceso anterior resulta un producto denominado octoóxido de triurani U3O8 concentrado, conocido como pastel amarillo ("yellowcake").

El resultado es que para obtener una tonelada de combustible se dejan 5 toneladas de residuos sólidos y más de 46 metros cúbicos de residuos líquidos (los dos contaminados radiactivamente).
Datos genéricos de la WIKIPÈDIA.

Información sobre el proceso (en inglés)

Información del WISE sobre todo el procedimiento y los impactos
"El ENRIQUECIMIENTO" : Es un procedimiento industrial, altamente consumidor de energía, para conseguir incrementar la cantidad del isótopo Uno235, que es el que facilita la reacción nuclear, separándolo del isótopo Uno238, que no es útil.

Primero, en un horno se convierte el U3O8 en hexafluoruro de uranio (UF6), depués se usan membranas o centrifugadores para separar los dos isótopos.

El Uno238, denominado "uranio empobrecido", resultante de la separación no sirve para fabricar combustible, pero sí para fabricar munición por su dureza y capacidad de penetración y combustión. El uso de estas municiones en las guerras es otra fuente de contaminación radiactiva.

La planta de enriquecimiento permito obtener 1,3 toneladas de UF6 enriquecido, a partir de 10,5 toneladas de UF6 obtenidas directamente desde la U3O8.

Información general wikipédia

Información general Ministerio

Información del WISE

URANIUM ENRICHMENT AND FUEL FABRICATION (WISE)

Información sobre el "uranio empobrecido" (wikipèdia)

Information about DEPLETED URANIUM. WISE

Información de las Naciones Unidas

Información en el apartado de aspectos militares
LA FABRICACIÓN DEL COMBUSTIBLE: El resultado del proceso anterior es la fabricación de óxido de uranio (UO2). A partir de aqui se hacen pastillas de 1 cm de diámetro por 1 cm de altura que se introducen en barras de una aleación metàlica denominada Zircaloy, que agrupadas en una única estructura forman un elemento combustible.
Página informativa del Ministerio.

Datos de ENUSA, empresa de fabricación de combustible en España.

Información de la WIKIPÉDIA .
LOS TRANSPORTES: A lo largo de todo el ciclo nuclear se deben transportar minerales y elementos peligrosos a cualquier parte del mundo. Se trata de toda una industria de alta seguridad que implica costes muy elevados.

El transporte de materiales radiactivos es una amenaza para la seguridad y una fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Ver el caso más peligroso: los transportes de plutoni han sido objeto de la investigación del WISE en Francia durante muchos años.
La mejor manera de conocer esta etapa es a través de las páginas informativas de las empresas especializadas en transporte.

WORLD NUCLEAR TRANSPORTE INSTITUTE.

Información de la World Nuclear Association.

AREVA tiene su propia división de transportes.

Transportes Logistic International.
EL COMBUSTIBLE GASTADO Y LOS RESIDUOS: Nadie sabe que se hará con los residuos radiactivos. Continuran siendo un peligro durante centenares de miles de años y provocarán impactos que hoy tan sólo estamos empezando a percibir.
Información básica sobre los residuos radiactivos.

Los residuos radiactivos escaparán inevitablemente de los contenedores a la cabeza de poco tiempo.
----- Texto en pdf.

Información sobre el único proyecto de almacén geológico en profundidad: Yucca Mountain, a los EE.UU., hoy abandonado.
 
TORNAR - VOLVER