sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
El combustible nuclear és un dels aspectes més preocupants del cicle nuclear.

Per tenir una referència en profunditat cal revisar l'interessant treball "The WISE uranium project", un dels treballs més exhaustius d'investigació del cicle nuclear realitzats fins al moment.

També es donen informacions de les empreses i institucions nuclears.

Una versió "neutra" en l' animació del diari "El País".

La informació a la WIKIPÈDIA ajuda, però no és massa realista.

Cap d'elles mostra ni un sol aspecte sinistre o preocupant. La realitat és molt diferent. Aquest PDF del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear ofereix abundant informació de les implicacions del combustible.

En la informació del cicle nuclear hi ha dades sobre el cicle del combustible.


TORNAR - VOLVER
 
El combustible nuclear es uno de los aspectos más preocupantes del ciclo nuclear.

Por tener una referencia en profundidad hace falta revisar el interesante trabajo "The WISE uranium project", uno de los trabajos más exhaustivos de investigación del ciclo nuclear realizados hasta el momento.

También se dan informaciones de las empresas e instituciones nucleares.

Una versión "neutra" en la animación del diario "El País".

La información a la WIKIPÈDIA ayuda, pero no es demasiada realista.

Ninguna de ellas muestra ni un solo aspecto siniestro o preocupante. La realidad es muy diferente. Este PDF del Grupo de Científicos y Técnicos por un Futuro No Nuclear ofrece abundante información de las implicaciones del combustible.

En la información del ciclo nuclear hay datos sobre el ciclo del combustible.