sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
versió en català - versión en castellano
 
HIROSHIMA I NAGASAKI, 70 ANYS DEL BOMBARGEIG NORD-AMERICÀ

Presentació en que s'expliquen les causes del desenvolupament de l'armament militar nuclear i dels atacs nuclears a Hiroshima i Nagasaki.

Hiroshima, Nagasaki: setanta anys Cinc fets, cinc preguntes impossibles de respondre, una reflexió i un apunt final


ABANS DE LA CAIGUDA DEL SOL (febrer - agost 1954)

L'HOME QUE VA SABER DIR NO


L'elecció d'Hiroshima com a primer objectiu atòmic en la història responia a l'interès d'estudiar les conseqüències de l'explosió en una zona densament habitada.

Hiroshima tenia més de 300.000 habitants, i el blanc es va fixar en el pont Aioi, situat en ple centre urbà. La bomba estava preparada per explotar a uns 600 metres d'altura, augmentat així la destrucció. La ciutat no havia estat atacada en els bombardejos incendiaris del març de 1945 pel seu escàs valor industrial i militar.

A les 08:15 del matí del 6 d'agost de 1945 l'bomba d'urani "Little Boy" va ser llançada, desviant-se de l'objectiu gairebé 250 metres. La detonació va ser equivalent a 13 quilotones (13 milions de quilos) de TNT. Va crear una bola de foc de 250 metres de diàmetre i centenars de milers de graus de temperatura, que es va elevar a centenars de metres d'altura en pocs segons.

Unes 80.000 persones, van morir instantàniament, altres 70.000 van resultar ferides de diversa consideració. Al 1950 s'estimava en unes 150.000 les persones mortes com a conseqüència de càncers i malalties a llarg termini causades per la radiació.

Setze hores després de l'explosió, el president Truman anunciava per ràdio als Estats Units l'ús de la bomba atòmica.

Sense demanar res i sense esperar resposta del govern japonès, Truman va ordenar un segon bombardeig nuclear el 9 d'agost.

L'objectiu era la ciutat de Kokura, però les males condicions de visibilitat van portar al grup d'avions a bombardejar la ciutat de Nagasaki, l'objectiu secundari. Es tractava d'una ciutat que no havia patit pràcticament danys en tota la guerra.

La bomba de plutoni, anomenada "Fat Man", va explotar a les 11 i 2 minuts amb una potència de 22 kilotones; un error en el llançament la va desviar 3 quilòmetres del blanc.

Unes 55.000 persones van morir instantàniament a Nagasaki. Cap a finals de 1945 es valorava que 30.000 persones més havien mort per les seqüeles.

Les característiques del terreny (la ciutat estava formada per una sèrie de petites valls) van fer que una part de Nagasaki escapés a la destrucció.
Per conèixer la cadena de decissions que van portar al llençament de la primera bomba atòmica pot mirar aquesta presentació del 69 aniversari.
Presentació dels 70 anys del bombardeig a on s'expliquen les conseqüències que arriben fins avui.
Pàgina on es poden veure els assaigs nuclears (i els atacs reals amb bombe nuclears) fets a tot el món des del 1945. VEURE - VER
INICI - INICIO
 
HIROSHIMA Y NAGASAKI, 70 AÑOS DEL BOMBARDEO NORTEAMERICANO

Presentación en que se explican las causas del desarrollo del armamento militar nuclear y de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki.

Hiroshima, Nagasaki: setenta años Cinco hechos, cinco preguntas imposibles de responder, una reflexión y un apunte final

ANTES DE LA CAIDA DEL SOL (febrero - agosto 1954)

EL HOMBRE QUE SUPO DECIR NO
La elección de Hiroshima como primer objetivo nuclear en la historia respondía al interés de estudiar las consecuencias de la explosión en una zona densamente habitada.

Hiroshima tenía más de 300.000 habitantes, y el blanco se fijó en el puente Aioi, situado en pleno centro urbano. La bomba estaba preparada para explotar a unos 600 metros de altura, aumentado así la destrucción. La ciudad no había sido atacada en los bombardeos incendiarios de marzo de 1945 por su escaso valor industrial y militar.

A las 08:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945 la bomba de uranio "Little Boy" fue lanzada, desviándose del objetivo casi 250 metros. La detonación fue equivalente a 13 kilotones (13 millones de kilos) de TNT. Creó una bola de fuego de 250 metros de diámetro y cientos de miles de grados de temperatura, que se elevó a cientos de metros de altura en pocos segundos.

Unas 80.000 personas, murieron instantáneamente, otras 70.000 resultaron heridas de diversa consideración. En 1950 se estimaba en unas 150.000 las personas fallecidas como consecuencia de cánceres y enfermedades a largo plazo causadas por la radiación.

Dieciséis horas después de la explosión, el presidente Truman anunciaba por radio en los Estados Unidos el uso de la bomba atómica.

Sin pedir nada y sin esperar respuesta del gobierno japonés, Truman ordenó un segundo bombardeo nuclear el 9 de agosto.

El objetivo era la ciudad de Kokura, pero las malas condiciones de visibilidad llevaron al grupo de aviones a bombardear la ciudad de Nagasaki, el objetivo secundario. Se trataba de una ciudad que no había sufrido prácticamente daños en toda la guerra.

La bomba de plutonio, llamada “Fat Man”, explotó a las 11 y 2 minutos con una potencia de 22 kilotones; un error en el lanzamiento la desvió 3 kilómetros del blanco.

Unas 55.000 personas murieron instantáneamente en Nagasaki. Hacia finales de 1945 se valoraba que 30.000 personas más habían muerto por las secuelas.

Las características del terreno (la ciudad estaba formada por una serie de pequeños valles) hicieron que una parte de Nagasaki escapara a la destrucción.

Para conocer la cadena de decisiones que llevaron al lanzamiento de la primera bomba atómica puede mirar esta presentación del 69 aniversario.
Presentación de los 70 años del bombardeo donde se explican las consecuencias que llegan hasta hoy.
Página dónde se pueden ver los ensayos nucleares (y los ataques reales con bombas nucleares) hechos en todo el mundo desde el 1945 . VER - VER
INICI - INICIO