sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
MATERIALS SOBRE L' ENERGIA NUCLEAR AL MÓN ----- http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reactores_nucleares
LA VISIÓ OFICIAL LA VISIÓ CRÍTICA
Country In operation Under construction
Number Electr. net output MW Number Electr. net output MW
Argentina 2 935 1 692
Armenia 1 375 - -
Belgium 7 5,927 - -
Brazil 2 1,884 1 1,245
Bulgaria 2 1,906 - -
Canada 19 13,665 - -
China
Mainland
Taiwan

17
6
 
12,816
5,018

29
2
 
28,753
2,600
Czech Republic 6 3,766 - -
Finland 4 2,736 1 1,600
France 58 63,130 1 1,600
Germany 9 12,068 - -
Hungary 4 1,889 - -
India 20 4,391 7 4,824
Iran 1 915 - -
Japan 50 44,215 3 3,993
Korea, Republic 23 20,754 3 3,640
Mexico 2 1,300 - -
Netherlands 1 482 - -
Pakistan 3 725 2 630
Romania 2 1,300 - -
Russian Federation 33 23,643 11 9,927
Slovakian Republic 4 1,816 2 782
Slovenia 1 688 - -
South Africa 2 1,830 - -
Spain 8 7,560 - -
Sweden 10 9,325 - -
Switzerland 5 3,263 - -
Ukraine 15 13,107 2 1,900
United Arab Emirates - 1 1,345
United Kingdom 16 9,246 - -
USA 104 101,465 1 1,165
Total 437 372,210 68 65,406

Nuclear power plants world-wide, in operation and under construction, IAEA, 18 January 2013


MS2011
LES FONTS DE DADES MÉS HABITUALS

FONT DEL QUADRE / FUENTE DEL CUADRO:

http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm

MÉS INFORMACIÓ / MÁS INFORMACIÓN:

http://www.world-nuclear.org/Nuclear-Basics/Global-number-of-nuclear-reactors/

http://www.iaea.org/pris/

http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/World-Statistics