sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
versió en català - versión en castellano
L'ENERGIA NUCLEAR I L'ECONOMIA: PÈRDUES PÚBLIQUES, BENEFICIS PRIVATS

NC WARM, web que fa el seguiment de la problemàtica i impactes del canvi climàtic, edita un estudi a on es demostren els costos creixents de l'energia nuclear front les energies renovables.
Solar and Nuclear Costs — The Historic Crossover Solar Energy is Now the Better Buy


DOCUMENT EN ANGLÈS
La economia dels reactors nuclears. Renaixement o recaiguda?

Informe en anglès: THE ECONOMICS OF NUCLEAR REACTORS: RENAISSANCE OR RELAPSE?
per MARK COOPER

SENIOR FELLOW FOR ECONOMIC ANALYSIS INSTITUTE FOR ENERGY AND THE ENVIRONMENT VERMONT LAW SCHOOL. JUNE 2009

del mateix autor un altre informe sobre els riscos i els subsidis a l'energia nuclear.

ALL RISK, NO REWARD FOR TAXPAYERS AND RATEPAYERS

THE ECONOMICS OF SUBSIDIZING THE ‘NUCLEAR RENAISSANCE’ WITH LOAN GUARANTEES AND CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS

APROXIMACIÓ AL COST DE DESMANTELLAR VANDELLÓS 1.

LA MORATORIA NUCLEAR : Pèrdues públiques beneficis privats.
INICI - INICIO
LA ENERGIA NUCLEAR Y LA ECONOMIA: PÉRDIDAS PÚBLICAS, BENEFICIOS PRIVADOS

NC WARM, web que hace el seguimiento de la problemática e impactos del cambioi climático, edita un estudio donde se demuestran los costes crecientes de la energía nuclear frente a las energías renovables.
Solar and Nuclear Costs — The Historic Crossover Solar Energy is Now the Better Buy


DOCUMENTO EN INGLÉS
La economia de los reactores nucleares. ¿Renacimiento o recaida?

Informe en inglés: THE ECONOMICS OF NUCLEAR REACTORS: RENAISSANCE OR RELAPSE?
por MARK COOPER

SENIOR FELLOW FOR ECONOMIC ANALYSIS INSTITUTE FOR ENERGY AND THE ENVIRONMENT VERMONT LAW SCHOOL. JUNE 2009

del mismo autor otro informe sobre los riesgos y los subsidios a la energía nuclear.

ALL RISK, NO REWARD FOR TAXPAYERS AND RATEPAYERS

THE ECONOMICS OF SUBSIDIZING THE ‘NUCLEAR RENAISSANCE’ WITH LOAN GUARANTEES AND CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS

APROXIMACIÓ AL COSTE DE DESMANTELAR VANDELLÓS 1.

LA MORATORIA NUCLEAR : Pérdidas públicas beneficios privados.
INICI - INICIO