sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
CATALÀ - CASTELLANO
 
Una central nuclear com les que hi ha a Catalunya (aigua a pressió) està formada per tres circuits d'aigua relacionats. Els circuits 5 i 6 actuen de refrigeradors i transmissors de calor per posar en marxa
un generador de vapor (4) que mou una turbina (7) connectada a
un generador elèctric (8).

Un condensador (9) refrigera el vapor tornant-lo a aigua.

El circuit 10 es fa servir únicament com a refrigerant, pot anar connectat a una torre de refrigeració (11) o abocar directament al riu o el mar (13)


La reacció nuclear que es provoca en el nucli de combustible (2) dins del reactor (1) escalfa aigua a pressió. Les barres de control (3) de bor es fan servir per frenar la reacció quan és necessari.

Tot el sistema està tancat en un edifici blindat (12) per evitar pèrdues radioactives.

ES TRACTA D'UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ D'ELECTRICITAT BASTANT POBRE, JA QUE TAN SOLS UN 30% DE L'ENERGIA CALORÍFICA DE LA REACCIÓ NUCLEAR ES TRANSFORMA EN ELECTRICITAT.
pwr.
 
TORNAR - VOLVER
 
Una central nuclear, como las que hay en Cataluña (agua a presión) está formada por tres circuitos de agua relacionados. Los circuitos 5 y 6 actúan de refrigeradores i transmisores de calor para poner en marcha
un generador de vapor (4) que mueve una turbina (7) conectada a un generador eléctrico (8).

Un condensador (9) refrigera el vapor tornant-lo a aigua.
El circuit 10 se usa únicamente como refrigerant, y puede ir conectado a una torre de refrigeración (11) o verter al rio o al mar (13)


La reación nuclear que se provoca en el núcleo de combustible (2) dentro del reactor (1) calienta agua a presión. Las barras de control (3) de boro se utilizan para frenar la reacción cuando es necesario.

Todo el sistema está encerrado en un edificio blindado (12) para evitar pérdidas radioactivas.

SE TRATA DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD BASTANTE POBRE, YA QUE TAN SOLO UN 30% DE LA ENERGIA CALORÍFICA DE LA REACCIÓN NUCLEAR SE TRANSFORMA EN ELECTRICIDAD.
pwr.