sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A VISIÓ GLOBAL DE LES NUCLEARS ----- VOLVER A VISIÓN GLOBAL DE LAS NUCLEARES
versió en català - versión en castellano
 
NUCLEAR MILITAR I NUCLEAR CIVIL
NUCLEARS I MILITARS.

Malgrat que es tracta d’un fet acuradament silenciat, l’origen de l’ús de l’energia nuclear civil (el programa “Àtoms per a la Pau” engegat als anys 50 pel govern dels EE.UU.) va ser un intent de “rentar la imatge” de l’energia atòmica, que estava associada a les bombes de la Segona Guerra Mundial. Com que el subproducte de l’obtenció del plutoni era energia calorífica, es va estudiar la forma de fer servir aquesta calor per fer bullir aigua i generar electricitat.
ORIGENS, HIROSHIMA - NAGASAKI

URANI EMPOBRIT I MUNICIÓ RADIACTIVA

ARMAMENT ATÒMIC DE DESTRUCCIÓ MASSIVA
   
 
 
INICI - INICIO
 
NUCLEAR MILITAR Y NUCLEAR CIVIL
NUCLEARES Y MILITARES.

Pese a que se trata de un hecho cuidadosamente silenciado, el origen del uso de la energía nuclear civil (el programa “Átomos para la Paz” puesto en marcha a los años 50 por el gobierno de los EE.UU.) fue un intento de “lavar la imagen” de la energía atómica, que estaba asociada a las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Como el subproducto de la obtención del plutonio era energía calorífica, se estudió la forma de usar este calor para hacer hervir agua y generar electricidad.
ORÍGENES, HIROSHIMA - NAGASAKI

URANIO EMPOBRECIDO Y MUNICIÓN RADIOACTIVA

ARMAMENTO ATÓMIC DE DESTRUCCIÓN MASIVA
   
 
 
INICI - INICIO