sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TORNAR A ARTICLES
REFERÈNCIES DE DOCUMENTACIÓ.
Acabaran "els mercats" amb el funcionament de les centrals nuclears a Espanya?

Sobre Txernòbil, veure http://www.sirenovablesnuclearno.org/txernobil/txernobil.html

Sobre Fukushima, es recomana l'interessant bloc de seguiment http://resumenesdesdefukushima.blogspot.com.es/ així com les cròniques desenvolupades en http://www.sirenovablesnuclearno.org/fukushima/fukushima.html

Sobre el cinismo http://www.foronuclear.org/images/stories/recursos/informes-prensa/2012/Preguntas_repuestas_un_ao_despues_marzo2012.pdf .

Sobre el futur http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull541/Spanish/54104710707_es.pdf

Sobre minimització de les catàstrofes anterior fins i tot a Fukushima http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/es/index1.html

Sobre la reducció nuclear d'emissions de gasos d'efecte hivernacle http://www.foronuclear.org/pdf/Energia_nuclearycambio_climatico.pdf .

Les diverses edicions de l'informe "The World Nuclear Industry Status Report" es pot obtenir en anglès a http://www.worldnuclearreport.org/

Sobre allargar el funcionament de les centrals nuclears operatives fins als 60, i fins i tot els 80 anys veure http://www.foronuclear.org/consultas-es/el-expert-te-cuenta/el-combustible-nuclear-a-espanya

http://www.foronuclear.org/pdf/Operacion_largo_plazo.pdf ..

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4226414&orden=395591&info=link .

Sobre Garoña:

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-garona-nuclenor-acuerda-pedir-gobierno-renovacion-licencia-central-nuclear-2031-20140527163851.html

http://www.eldiario.es/sociedad/Garona-prorroga-Narbona-critica_0_287671721.html http://www.eldiario.es/sociedad/Garona-prorroga-Narbona-critica_0_287671721.html

El vot particular de Cristina Narbona
http://www.csn.es/images/voto_particular2014.pdf http://www.csn.es/images/voto_particular2014.pdf

La justificació de vot dels altres membres del CSN.
http://www.csn.es/images/explicacion_voto_mayoritario.pdf http://www.csn.es/images/explicacion_voto_mayoritario.pdf

L'anàlisi crítica del tancament de Garoña http://www.kaosenlared.net/territorios/t2/internacional/item/61983-7-de-julio-de-2013-%C3%BAltima-marcha-contra-garo%C3%B1a.html

Sobre valoració de les agències Standard & Poor 's, Moody' so Fitch veure el llibre "Els amos del món. Las armas del terrorismo financiero” de Vicenç Navarro y Juan Torres López, ESPASA, 2012.

Detalls a la web de Joan
Torres: http://juantorreslopez.com/publicaciones/libros/los-amos-del-mundo-las-armas-del-terrorismo-financiero/ i
Vicenç Navarro: http://www.vnavarro.org/?lang=es&s=Agencias+de+calificaci%C3%B3n