sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
ARTICLES EN QUE S'ANALITZA LA REALITAT DE L'ENERGIA ATÒMICA

ARTÍCULOS EN LOS QUE SE ANALIZA LA REALIDAD DE LA ENERGÍA ATÓMICA
ARTICLES ORGANITZATS TEMÀTICAMENT

ARTÍCULOS ORGANIZADOS TEMÁTICAMENTE
porcentaje percentatge energia nuclear  ARTICLES PER llegir, reflexionar, actuar....

ARTÍCULOS PARA leer, reflexionar, actuar....
  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
 
Mientras Tanto 181. JULIOL 2019
"CHERNOBYL"
Mientras Tanto 181. JULIO 2019
"CHERNOBYL"
Mientras Tanto 179. MAIG 2019
Quantes persones recorden avui Txernòbil?
Mientras Tanto 179. MAYO 2019
¿Cuantas personas recuerdan hoy Chernóbil?
Mientras Tanto 177. MARÇ 2019
Fukushima 2019, avanços pràctics per normalitzar la catàstrofe.

Mientras Tanto 177. MARZO 2019.
Fukushima 2019, avances prácticos para normalizar la catástrofe

Rebelión.org (07/02/2019) y la Tercera Información (08/02/2019)
Tancament nuclear a Espanya: resultat cantat amb lament hipòcrita inclòs
Rebelión.org (07/02/2019) y la Tercera Información (08/02/2019)
Cierre nuclear en España: resultado cantado con lamento hipócrita incluido
Mientras Tanto 176. FEBRER 2019
Retortillo, mai cantar victòria sense conèixer la resposta de l'adversari.
Sobre la mina d'urani i el moment nuclear a inicis de 2019

Mientras Tanto 176. FEBRERO 2019.
Retortillo, nunca cantar victoria sin conocer la respuesta del adversario
Sobre la mina de uranio y el momento nuclear a inicios de 2019

2019 - tornar a inici / volver al inicio
PDF "LA DIRECTA" número 465. Articles sobre contaminació radiactiva i sobre l'estat de la qüestió nuclear a Espanya (català). 2,6 Megas.
Mientras Tanto 174. DESEMBRE 2018
Espanya, cap al tancament de les centrals nuclears.

Mientras Tanto 174. DICIEMBRE 2018.
España, hacia el cierre de las centrales nucleares.

Mientras Tanto 173. NOVEMBRE 2018
Apunts breus per emmarcar una victòria.
S'abandona el projecte de mina d'urani a Retortillo (Salamanca)

Mientras Tanto 173. NOVIEMBRE 2018.
Apuntes breves para enmarcar una victória. Se abandona el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca)

Mientras Tanto 172. OCTUBRE 2018

Nuclear, relaxat compàs d'espera a Espanya i canvis en el WNISR 2018

Mientras Tanto 172. OCTUBRE 2018.

Nuclear, relajado compás de espera en España y cambios en el WNISR 2018

Mientras Tanto 171. SETEMBRE 2018

Irracionalitat nuclear (i energètica) en juliol i agost

Mientras Tanto 171. SEPTIEMBRE 2018.

Irracionalidad nuclear (y energética) en julio y agosto

Tercera Informació. 25 de JULIOL 2018

Nuclears, canvi climàtic, transició energètica i nou govern

Rebelión.org. 27 de JULIO 2018.

Nucleares, cambio climático, transición energética y nuevo Gobierno

Mientras Tanto 170. JULIOL 2018

El canvi de govern i la qüestió nuclear

Mientras Tanto 170. JULIO 2018.

El cambio de gobierno y la cuestión nuclear

Mientras Tanto 170. JULIOL 2018
Ecologisme social i transformador o ecologisme pal·liatiu?
Els límits del moviment ecologista

Mientras Tanto 170. JULIO 2018.
¿Ecologismo social y transformador o ecologismo paliativo?
Los límites del movimiento ecologista

Mientras Tanto 169. JUNY 2018

Algunes coses cobre la partida nuclear que juguen les elits

Mientras Tanto 169. JUNIO 2018.

Algunas cosas sobre la partida nuclear que juegan las élites

Mientras Tanto 168. MAIG 2018

ESCAC PRO NUCLEAR

Mientras Tanto 168. MAYO 2018.

JAQUE PRO - NUCLEAR

Mientras Tanto 167. ABRIL 2018
FUKUSHIMA, set anys
Mientras Tanto 167. ABRIL 2018.
FUKUSHIMA, siete años.
Mientras Tanto 167. ABRIL 2018
Una reflexió anant més enllà de les nuclears
Apunts sobre l'eix verd que s'esvaeix
Mientras Tanto 167. ABRIL 2018.
Una reflexión yendo más allá de las nucleares
Apuntes sobre el eje verde que se desvanece.
Mientras Tanto 166. MARÇ 2018
Nuclear real, nuclear virtual. Cofrents com a exemple.
Mientras Tanto 166. MARZO 2018.
Nuclear real, nuclear virtual. Cofrentes como ejemplo.
Mientras Tanto 165. FEBRER 2018

Hipòtesi d'un futur nuclear: 4
Nuclear a la resta del món a inicis del 2018
Mientras Tanto 165. FEBRERO 2018.

Hipótesis de un futuro nuclear: 4
Nuclear en el resto del mundo a inicios del 2018
Mientras Tanto 165. FEBRER 2018
Sobre transicions, experts, decrets, negociacions i compte enrere de nuclears en 2018
Mientras Tanto 165. FEBRERO 2018.
Sobre transiciones, expertos, decretos, negociaciones y cuenta atrás de nucleares en 2018
Mientras Tanto 164. GENER 2018

Hipòtesi d'un futur nuclear: 3
Nuclear a Europa fora de la UE i situació a Espanya en acabar 2017
Mientras Tanto 164. ENERO 2018.

Hipótesis de un futuro nuclear: 3
Nuclear en Europa fuera de la UE y situación en España al acabar 2017
2018 - tornar a inici / volver al inicio
Mientras Tanto 163. DESEMBRE 2017

Hipòtesi d'un futur nuclear: 2
L'energia atòmica a la Unió Europea
Mientras Tanto 163. DICIEMBRE 2017.

Hipótesis de un futuro nuclear: 2
La energía atómica en la Unión Europea
Mientras Tanto 162. NOVEMBRE 2017
Garoña com a exemple. Hipòtesi d'un futur nuclear 1
Mientras Tanto 162. NOVIEMBRE 2017.
Garoña como ejemplo. Hipótesis de un futuro nuclear 1
REBELIÓN.ORG.

21 d'octubre de 2017.
Les eleccions al Japó del 22 d'octubre i la seva importància per a les nuclears María H.C., Keiko N. y Miguel Muñiz.

REBELIÓN.ORG.

21 de octubre de 2017.
Las elecciones en Japón del 22 de octubre y su importancia para las nucleares María H.C., Keiko N. y Miguel Muñiz.

Mientras Tanto 161. OCTUBRE 2017
Nuclears al setembre: tic, tac, tic, tac, tic, tac...
Mientras Tanto 161. OCTUBRE 2017.
Nucleares en septiembre: tic, tac, tic, tac, tic, tac...
Mientras Tanto 161. OCTUBRE 2017
Fukushima, I Japó, fora de temporada. María H. C., Keiko N. y Miguel Muñiz
Mientras Tanto 161. OCTUBRE 2017.
Fukushima, y Japón, fuera de temporada. María H. C., Keiko N. y Miguel Muñiz.
Mientras Tanto 160. SETEMBRE 2017
Juliol i agost energètics i nuclears
Mientras Tanto 160. SEPTIEMBRE 2017.
Julio y agosto energéticos y nucleares.
ECODIARI

07/08/2017 - Garoña, Ascó, Vandellòs... apunts d'urgència.
ECODIARI

07/08/2017 - Garoña, Ascó, Vandellós... apuntes de urgencia.
REBELIÓN.ORG

03/08/2017 - Garoña, a la tercera va la vençuda i....
REBELIÓN.ORG.

03/08/2017 - Garoña, a la tercera va la vencida y...
La TERCERA INFORMACIÓ

03/08/2017 - Set apunts sobre el tancament de Garoña i les seves implicacions.
La TERCERA INFORMACIÓN

03/08/2017 - Siete apuntes sobre la no-reapertura de Garoña y sus implicaciones.
Mientras Tanto 159. JULIOL 2017
Tancaments nuclears i tancaments nuclears virtuals. Suïssa i Bèlgica com a exemple.
Mientras Tanto 159. JULIO 2017.
Cierres nucleares y cierres nucleares virtuales. Suiza y Bélgica como ejemplo.
Mientras Tanto 159. JULIOL 2017
Energia nuclear i retrocès democràtic.
Mientras Tanto 159. JULIO 2017.
Energía nuclear y retroceso democrático.
Mientras Tanto 158. JUNY 2017
La resistència es mobilitza i la indústria nuclear es blinda.
Mientras Tanto 158. JUNIO 2017.
La resistencia se moviliza y la industria nuclear se blinda.
Mientras Tanto 157. MAIG 2017
Maniobres nuclears a les «altes esferes». Crònica d'abril.
Mientras Tanto 157. MAYO 2017.
Maniobras nucleares en las «altas esferas». Crónica de abril.
Mientras Tanto 156. ABRIL 2017
Fukushima 2017 i nuclears en primer pla. Crònica de març.
Mientras Tanto 156. ABRIL 2017.
Fukushima 2017 y nucleares en primer plano. Crónica de marzo.
14/03/2017
ARTICLE EN ECODIARI :
L' "impost" radiotòxic i la CUP


14/03/2017
ARTÍCULO ECODIARI:
El "impuesto" radiotóxico y la CUP
11/03/2017
FUKUSHIMA 2017. ARTICLE EN REBELION.ORG :

Un detallat article d'anàlisi sobre la situació actual i les implicacions, d'Eduard Rodriguez Farré i Salvador López Arnal.
Fukushima sis anys desprès. Sis observacions i una reflexió cap a dins


11/03/2017
FUKUSHIMA 2017. ARTICLE EN REBELION.ORG :

Un detallado artículo de análisis sobre la situación actual y las implicaciones, de Eduard Rodriguez Farré y Salvador López Arnal.
Fukushima seis años después. Seis observaciones y una reflexión hacia dentro
Mientras Tanto 155. MARÇ 2017
Inici de l'ofensiva pro-nuclear. Crònica de febrer.
Mientras Tanto 155. MARZO 2017.
Inicio de la ofensiva pro-nuclear. Crónica de febrero.
11/02/2017
ARTICLE EN REBELION.ORG :
La Política, la política i l' "impost" sobre la radioactivitat


11/02/2017
ARTÍCULO REBELION.ORG :
La Política, la política y el "impuesto" sobre la radiactividad
01/02/2017
ARTICLE EN "LA DIRECTA" :
El PDECAT, ERC i el dret a contaminar (pagant)
01/02/2017
ARTÍCULO EN "LA DIRECTA":
El PDECAT, ERC y el derecho a contaminar (pagando)
Mientras Tanto 154. FEBRER 2017

El 2017 i les nuclears a Espanya, crònica de gener
Mientras Tanto 154. FEBRERO 2017.

El 2017 y las nucleares en España, crónica de enero
Els tres únics partits del Parlament de Catalunya que fan un pronunciament explícit del tancament als seus programes (CSQEP, PSC i CUP) es mostren sensibles als interessos del gobierno PDECAT - ERC i decideixen no demanar la retirada del Capítol setè de la Llei de Pressupostos.

31/01/2017
ARTICLE EN "LA TERCERA INFORMACIÓ" :

Les forces polítiques d’oposició donen suport a l’ «impost» que legitima els impactes de salut de la contaminació radioactiva. Una anàlisi en perspectivaLos tres únicos partidos del Parlament de Cataluña que realizan un pronunciamiento explícito del cierre de las nucleares en sus programas (CSQEP, PSC i CUP) se muestran sensibles a los intereses del PDECAT - ERC y deciden no pedir la retirada del Capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos.

31/01/2017
ARTÍCULO EN "LA TERCERA INFORMACIÓN":

Las fuerzas políticas de oposición dan apoyo al "impuesto" que legitima los impactos de salud de la contaminación radioactiva. Un análisis en perspectiva
29/01/2017
ARTICLE EN "ECODIARI" :
Maniobres fosques en la defensa de l'«impost»


29/01/2017
ARTÍCULO EN "ECODIARI":
Maniobras oscuras en la defensa del «impuesto»
23/01/2017
SEGON COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR a Catalunya:

Una setmana després de l'inici de la seva difusió, el manifest que demana al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos, s'acosta ales 450 signatures de suport.
23/01/2017
SEGUNDO COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR en Cataluña:

Una semana después del inicio de su difusión, el manifiesto que pide al gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos, se acerca alas 450 firmas de apoyo
15/01/2017
Inici de la campanya. PRIMER COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR a Catalunya:

Més de 70 persones del món universitari, laboral, social i ambiental de Catalunya recolzen un manifest demanant al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos.
15/01/2017
Iniciio de la campaña. PRIMER COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR en Cataluña:

Más de 70 personas del mundo universitario, laboral, social y ambiental de Cataluña apoyan un manifiesto pidiendo al gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos
13/01/2017
COMUNICAT DEL MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR:

EL MIA ACUSA LA GENERALITAT CATALANA D'ACCEPTAR LA PROLONGACIÓ DE LES NUCLEARS.
13/01/2017
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR:

EL MIA ACUSA A LA GENERALITAT CATALANA DE ACEPTAR LA PROLONGACIÓN DE LAS NUCLEARES
06/01/2017
COMUNICAT D'Ecologistes en Acció de Catalunya:

L'impost nuclear inclòs als Pressupostos de la Generalitat pel 2017 només és acceptable si va lligat a la no renovació dels permisos de les C.N d'Ascó i Vandellòs.
06/01/2017
COMUNICADO DE Ecologistes en Acció de Catalunya:

El impuesto nuclear incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2017 sólo es aceptable si va ligado a la no renovación de los permisos de las C.N de Ascó y Vandellós
ANTECEDENTS :
02/01/2017

En 2017 els 60 anys de funcionament nuclear s'imposaran per la via dels fets consumats, les bases ja estan posades.

Comunicat del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS publicat a
LA TERCERA INFORMACIÓ
.
ANTECEDENTES :
02/01/2017

En 2017 los 60 años de funcionamiento nuclear se impondrán por la vía de los hechos consumados, las bases ya están puestas.

Comunicado del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS publicado en
LA TERCERA INFORMACIÓ
.
Mientras Tanto 153. GENER 2017
2017, any decisiu per a l'energia atòmica a Espanya
Mientras Tanto 153. ENERO 2017.
2017, año decisivo para la energía atómica en España
2017 - tornar a inici / volver al inicio
La contaminació radiotòxica és bona si la borsa sona.

Article publicat a l'ECODIARI el 7 de desembre de 2016
La contaminación radiotóxica es buena si la bolsa suena.

Artículo publicado en ECODIARI el 7 de diciembre de 2016
Mientras Tanto 152. Desembre 2016
Almaraz és una esquerda?
Mientras Tanto 152. Diciembre 2016.
¿Almaraz es una grieta?
Mientras Tanto 151. Novembre 2016
Quan el problema resulta ser un conflicte
Mientras Tanto 151. Noviembre 2016.
Cuando el problema resulta ser un conflicto
Mientras Tanto 151. Novembre 2016
L'ecologisme i les seves zones de confort.
Pablo Massachs
Mientras Tanto 151. Noviembre 2016.
El ecologismo y sus zonas de confort.
Pablo Massachs
Mientras Tanto 150. Octubre 2016
Els serveis del CSN a la indústria nuclear 2
Mientras Tanto 150. Octubre 2016.
Los servicios del CSN a la industria nuclear 2
«Impost» nuclear a Catalunya. Un breu apunt des d'un plantejament compartit.

Article publicat a l'ECODIARI el 22 de setembre de 2016 com a resposta a l'aportació crítica del professor Jordi Roca a l'article anterior de l'onze de setembre.
«Impuesto» nuclear en Cataluña. Un breve apunte desde un planteamiento compartido.

Artículo publicado en ECODIARI el 22 de septiembre de 2016 como respuesta a la aportación crítica del profesor Jordi Roca al artículo anterior del once de septiembre.
Mientras Tanto 149. Setembre 2016
Els serveis del CSN a la indústria nuclear (1)
Mientras Tanto 149. Septiembre 2016.
Los servicios del CSN a la industria nuclear (1)
L' «impost» nuclear com a forma de legitimació d'impactes irreversibles, i de suport a 10 anys més, previs als 60 de funcionament a Catalunya.
Article publicat a l'ECODIARI el 11 de setembre de 2016 sota el títol
"Impost nuclear, no gràcies"
El «impuesto» nuclear como forma de legitimación de impactos irreversibles, y de apoyo a 10 años más, previos a los 60 de funcionamiento en Cataluña.
Artículo publicado al ECODIARI el 11 de septiembre de 2016 bajo el título
"Impuesto nuclear, no gracias"
El Moviment Ibèric Antinuclear
Article publicat a l'ECODIARI el 4 d'agost de 2016
El Movimiento Ibérico Antinuclear
Artículo publicado en el ECODIARI el 4 de agosto de 2016
Mientras Tanto 148. Juliol 2016
Eleccions, reflexions, renovacions, accions ... i Fukushima al fons
Mientras Tanto 148. Julio 2016.
Elecciones, reflexiones, renovaciones, acciones... y Fukushima al fondo
AMÈRICA LLATINA
24-06-2016
Deconstruint un comunicat nuclear
Cristian Basualdo - Indymedia
Un vessament d'aigua pesada radioactiva en la Central Nuclear Embalse (Argentina), el comunicat de l'operador de la planta, i algunes consideracions sobre la seguretat dels treballadors que realitzen la extensió de funcionament de vella.
AMÉRICA LATINA
24-06-2016
Deconstruyendo un comunicado nuclear
Cristian Basualdo - Indymedia
Un derrame de agua pesada radiactiva en la Central Nuclear Embalse (Argentina), el comunicado de la operadora de la planta, y algunas consideraciones sobre la seguridad de los trabajadores que realizan la extensión de vida de la vieja central.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213764&titular=deconstruyendo-un-comunicado-nuclear-
AMÈRICA LLATINA
11-06-2016
El dilema nuclear de Mèxic
Quetzal Contla – Rebelión
AMÉRICA LATINA
11-06-2016
El dilema nuclear de México
Quetzal Contla – Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213282&titular=%26%2365279%3Bel-dilema-nuclear-de-m%E9xico-
03-06-2016
La ideologia nuclear dominant és la confiada, desmemoriada, falsària i irresponsable ideologia de la classe (atòmica) dominant.
Salvador López Arnal Rebelión
03-06-2016
La ideología nuclear dominante es la confiada, desmemoriada, falsaria e irresponsable ideología de la clase (atómica) dominante.
Salvador López Arnal Rebelión
Mientras Tanto 147. Juny 2016
Garoña al mapa de conflictes
Mientras Tanto 147. Junio 2016.
Garoña en el mapa de conflictos
Article publicat originàriament a l'ECODIARI el 11 de maig de 2016 Escenificacions nuclears al Parlament de Catalunya Artículo publicado en ECODIARI, el 11 de mayo de 2016
Escenificaciones nucleares en el Parlamento de Cataluña
Mientras Tanto 146. Maig 2016
El PIN, un avanç de l'estratègia pronuclear europea
Mientras Tanto 146. Mayo 2016.
El PIN, un avance de la estrategia pronuclear europea
Mientras Tanto 146. Maig 2016
Txernòbil 2016 a Ucraïna, els seus voltants i a Espanya
Mientras Tanto 146. Mayo 2016.
Chernóbil 2016 en Ucrania, sus alrededores y en España

EUROPA
03-05-2016
França imposa les seves envellides centrals nuclears als seus veïns europeus
Rachel Knaebel. Basta! - Traducció: Susana Merino


EUROPA
03-05-2016
Francia impone sus envejecidas centrales nucleares a sus vecinos europeos
Rachel Knaebel. Basta! - Traducción: Susana Merino
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211847&titular=francia-impone-sus-envejecidas-centrales-nucleares-a-sus-vecinos-europeos-

16-04-2016
Junta d'Iberdrola 2016 Una crònica verda (visceral)
Ekologistak Martxan - Rebelión
16-04-2016
Junta de Iberdrola 2016 Una crónica verde (visceral)
Ekologistak Martxan - Rebelión
Mientras Tanto 145. Abril 2016
Per una Iniciativa Legislativa Popular per demanar el tancament ordenat i urgent de les centrals atòmiques a Espanya
Mientras Tanto 145. Abril 2016.
Por una Iniciativa Legislativa Popular para pedir el cierre ordenado y urgente de las centrales atómicas en España
12-03-2016
Txernobil, Fukushima, Garoña.
Oier Zeberio i Iñaki Barcena -Rebelión
12-03-2016
Txernobil, Fukushima, Garoña.
Oier Zeberio e Iñaki Barcena -Rebelión
Mientras Tanto 144. Març 2016.
El posicionament polític del Consell de Seguretat Nuclear en el cas Garoña i la seva importància com a precedent
Mientras Tanto 144. Marzo 2016.
El posicionamiento político del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso Garoña y su importancia como precedente
 EUROPA
25-02-2016
Possibilitat d'un altre accident nuclear com el de Txernòbil.

Dos reactors nuclears belgues tenen 16.000 misterioses esquerdes.
Oliver Tickell - The Ecologist
Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García.
EUROPA
25-02-2016
Posibilidad de otro accidente nuclear como el de Chernóbil.
Dos reactores nucleares belgas tienen 16.000 misteriosas grietas.
Oliver Tickell - The Ecologist
Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García.
25-02-2016
Nuclenor pressiona per reabir la planta de Garoña a Espanya.
El lobby nuclear es blinda davant un canvi de Govern
.
María José Esteso Poves Diagonal
Les elèctriques tracten de tancar un acord perquè les centrals estiguin obertes durant 60 anys. Si es produeix la reobertura de Garoña, s'asseurà un greu precedent.
25-02-2016
Nuclenor presiona para reabir la planta de Garoña en España.
El lobby nuclear se blinda ante un cambio de Gobierno
.
María José Esteso Poves - Diagonal
Las eléctricas tratan de cerrar un acuerdo para que las centrales estén abiertas durante 60 años. Si se produce la reapertura de Garoña, se sentará un grave precedente.
06-02-2016 - Notícies nuclears.
El CSN ataca (imprudentment i obscurament) de nou.
Salvador López Arnal - Rebelión
06-02-2016 - Noticias nucleares.
El CSN ataca (imprudente y oscuramente) de nuevo.
Salvador López Arnal - Rebelión
Mientras Tanto 143. Febrer 2016.
Atòmiques. El 2016 comença amb un nou capítol del "serial" Garoña
Mientras Tanto 143. Febrero 2016.
Atómicas. El 2016 comienza con un nuevo capítulo del “culebrón” Garoña
Mientras Tanto 142. Gener 2016.
COP21 de París. The show must go on
Mientras Tanto 142. Enero 2016.
COP21 de París. The show must go on
Mientras Tanto - gener 2016
Modernizació de l'armament nuclear mundial
Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
Mientras Tanto - enero 2016
Modernización del armamento nuclear mundial
Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
2016 - tornar a inici / volver al inicio
Mientras Tanto 141. Desembre 2015.
L'Informe Schneider i el treball contra les nuclears,
o qui no es consola és perquè no vol
Mientras Tanto 141. Diciembre 2015.
El Informe Schneider y el trabajo contra las nucleares,
o quien no se consuela es porque no quiere
Mientras Tanto 140. Novembre 2015.
Sobre conflictes escenificats i conflictes reals (en el CSN)
Mientras Tanto 140. Noviembre 2015.
Sobre conflictos escenificados y conflictos reales (en el CSN)
AMÈRICA LLATINA
24-10-2015
El cavall de Troia de l' energia nuclear
Arturo D. Villanueva Imaña – Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204852&titular=el-caballo-de-troya-de-la-energ%EDa-nuclear-
AMÉRICA LATINA
24-10-2015
El caballo de Troya de la energía nuclear
Arturo D. Villanueva Imaña – Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204852&titular=el-caballo-de-troya-de-la-energ%EDa-nuclear-
Mientras Tanto 139. Octubre 2015.
Aliments radioactius legalmente contaminats. La gènesi de l'Informe Herranz al Parlament Europeu
Mientras Tanto 139. Octubre 2015.
Alimentos radiactivos legalmente contaminados. La génesis del Informe Herranz en el Parlamento Europeo
01-10-2015
La indústria de l'armament nuclear s'apodera dels diners del contribuent.
Privatitzar l'Apocalipsi
Richard Krushnic i Jonathan Alan King, TomDispatch
Traducció de l'anglès per a Rebel·lió de Carles Riba García
01-10-2015
La industria del armamento nuclear se adueña del dinero del contribuyente.
Privatizar el Apocalipsis
Richard Krushnic y Jonathan Alan King, TomDispatch
Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García
Mientras Tanto 138. Setembre 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (3)
Mientras Tanto 138. Septiembre 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (3)
Mientras Tanto 137. Juliol 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (2)
Mientras Tanto 137. Julio 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (2)
Mientras Tanto 136. Juny 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (1)
Mientras Tanto 136. Junio 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (1)
Mientras Tanto 135. Maig 2015.
Agenda nuclear local: 60 anys, agenda antinuclear local: sense definició
Mientras Tanto 135. Mayo 2015.
Agenda nuclear local: 60 años, agenda antinuclear local: no definida
Mientras Tanto 134. Abril 2015. El futur = nuclear + renovables Mientras Tanto 134. Abril 2015. El futuro = nuclear + renovables
Mientras Tanto. Abril 2015
Riscos i amenaces de l'arsenal nuclear Raons per a la seva prohibició i eliminació
Icària, Barcelona, 2014, 208 pàgs.
Les armes nuclears encara existeixen i segueixen sent una amenaça

Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
Mientras Tanto. Abril 2015
Riesgos y amenazas del arsenal nuclear. Razones para su prohibición y eliminación
Icària, Barcelona, 2014, 208 págs.
Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
Las armas nucleares todavía existen y siguen siendo una amenaza
Fukushima 2015, REFLEXIONS LOCALS D'UN ANIVERSARI
Article publicat el 15 de març de 2015 en "LA TERCERA INFORMACIÓ
"
Fukushima 2015, REFLEXIONES LOCALES DE UN ANIVERSARIO
Artículo publicado el 15 de marzo de 2015 en "LA TERCERA INFORMACIÓN"
Mientras Tanto 132. Febrer 2015. El silenci atòmic Mientras Tanto 132. Febrero 2015. El silencio atómico
Mientras Tanto 131. Gener 2015. El blindatge atòmic Mientras Tanto 131. Enero 2015. El blindaje atómico
2015 - tornar a inici / volver al inicio
Mientras Tanto 130. Desembre 2014.
Intereses inconfessables: la valoració de l'energia atòmica en els informe WEO
Mientras Tanto 130. Diciembre 2014.
Intereses inconfesables: la valoración de la energía atómica en los informes WEO
Mientras Tanto - novembre 2014
Un cop d'ull al terrorisme nuclear
Aquest assaig de Xavier Bohigas, membre del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC i del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, va ser publicat en el núm 120 de mentre tant (2013). Presentem aquí una versió del text sense les notes al peu per facilitar la seva lectura.
El lector interessat en descarregar-se la versió original amb les notes al peu i les referències bibliogràfiques, pot anar a:
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/21632/1/TerrorismoNuclear_mt120_UPCommons.pdf
Mientras Tanto - noviembre 2014
Una ojeada al terrorismo nuclear
Este ensayo de Xavier Bohigas, miembro del Departamento de Física e Ingeniería Nuclear de la UPC y del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, fue publicado en el n.º 120 de mientras tanto (2013).
Presentamos aquí una versión del texto sin las notas al pie para facilitar su lectura.

El lector interesado en descargarse la versión original con las notas al pie y las referencias bibliográficas, puede ir a:
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/21632/1/TerrorismoNuclear_mt120_UPCommons.pdf
Mientras Tanto 128. Octubre 2014.
Consumint electricitat nuclear i dispersant radiació pel món
Mientras Tanto 128. Octubre 2014.
Consumiendo electricidad nuclear y dispersando radiación por el mundo
Mientras Tanto 127. Setembre 2014.
Emissions de CO2 de les nuclears de Catalunya
Mientras Tanto 127. Septiembre 2014.
Emisiones de CO2 de las nucleares de Catalunya
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2 DE UNA RECARGA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR.
La tercera información 13/08/2014.
Acabaran “els mercats” amb el funcionament de les centrals nuclears a Espanya?
La tercera información 13/08/2014 .
¿Acabarán “los mercados” con el funcionamiento de las centrales nucleares en España?
REFERÈNCIES DE DOCUMENTACIÓ : Acabarán “els mercats” amb el funcionament de les centrals nuclears a Espanya? REFERENCIAS DE DOCUMENTACIÓN : ¿Acabarán “los mercados” con el funcionamiento de las centrales nucleares en España?
Mientras Tanto 126. Juliol 2014.
Aportació militar de les nuclears de Catalunya

L'energia elèctrica d'origen nuclear crea la matèria primera per produir munició radiactiva d'Urani Empobrit. Causa de mort i sofriment a tot el món.
Mientras Tanto 126. Julio 2014.
Aportación militar de las nucleares de Catalunya
.
La energía eléctrica de origen nuclear crea la materia prima para producir munición radioactiva de Uranio Empobrecido. Causa de muerte y sufrimiento en todo el mundo.
Mientras Tanto 125. Juny 2014.
Garonya, Fukushima, i la qüestió militar - nuclear
Mientras Tanto 125. Junio 2014.
Garoña, Fukushima, y la cuestión militar-nuclear
2014 - tornar a inici / volver al inicio
Mientras Tanto 119. Desembre 2013.
Varsòvia, novembre 2013. El col·lapse definitiu d'un model
Mientras Tanto 119. Diciembre 2013.
Varsovia, noviembre 2013. El colapso definitivo de un modelo
2013 - tornar a inici / volver al inicio
TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO