TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO - ESTAT DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ 1 - ESTADO DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ 1
CLIC EN LA LLETRA QUE INDICA CADA PART O EN "SENSE LLOC CONCRET" PER VEURE ELS PROBLEMES / DOBLE CLIC PER TANCAR
CLIC EN LA LETRA QUE INDICA LA PARTE DEL REACTOR Y EN "SENSE LLOC CONCRET" PARA VER LOS PROBLEMAS / DOBLE CLIC PARA CERRAR
ASCO1EDIFICIS

EDIFICI AUXILIAR. PROBLEMES: 4
19/01/2006 Fallida d'equip de seguretat, injecció d'aigua d'alimentació auxiliar.
01/04/2008 Fallida en bombes del sistema de refrigeració de bobines relacionades amb l'alternador principal que provoca caiguda de potència.
14/04/2011 Fallida en plafó elèctric de l'edifici auxiliar
10/05/2011 Arrancada no prevista dels interruptors d'aturada segura en dues barres de alimentació elèctrica.

EDIFICI DE COMBUSTIBLE. PROBLEMES: 14
27/02/2007 Falsa senyal d'alta radiació a l'edifici de combustible tren A.
08/11/2007 Error en l'acoblament d'un element combustible irradiat en la piscina desprès de la seva neteja per ultrasons.
26/11/2007 Abocament de residus radioactius al sistema de ventilació de l'edifici de combustible. 
26/11/2007 Incompliment de la Instrucción del CSN sobre notificación de sucesos.
27/11/2007 Dispersió de la radiació pel sistema de ventilació. FUITA DE PARTÍCULES RADIOACTIVES AL MEDI AMBIENT
27/11/2007 Manipulació dels monitors de radiació per la direcció de la central per silenciar l'alarma provocada per la FUITA DE PARTÍCULES RADIOACTIVES AL MEDI AMBIENT.
05/12/2007 S'amaga la causa dels treballs en el sistema de ventilació a la inspecció resident
04/04/2008 Primera emissió d'una notificació de la direcció de la central sobre la FUITA DE PARTÍCULES del 26/11/2007 feta a requeriment del CSN
09/04/2008 Falsa senyal d'alta radiació a l'edifici de combustible tren B.
09/08/2008 Falsa senyal de radiació a l'edifici de combustible.
30/05/2009 Increment del nivell de radiació a l'edifici de combustible per possible augment d'activitat a les piscines.
03/06/2009 Increment del nivell de radiació a l'edifici de combustible per possible augment d'activitat a les piscines.
21/01/2011 Imprudència al desplaçar una comporta de 1400 Kg por sobre de les piscines de emmagatzemament de combustible.
28/04/2011 Abocament de 25.000 litres d'aigua radioactiva a l'edifici de combustible.

EDIFICI DE CONTENCIÓ. PROBLEMES: 19
06/05/2006 Arrancada no prevista d'actuació del sistema de disparo del reactor.
28/06/2008 Apertura de vàlvula de seguretat del sistema de extracción del calor residual en funcionament i no tancament posterior.
04/08/2008 Error a l'ajustament del monitor de radiació de l'edificio de contenció en nivells inferiors (70% d'operació). 
24/09/2008 Falsa senyal de transmisor de radiació als generadors de vapor. No es descobreix la causa.
15/07/2009 Increments de radiació en l'edifici de contenció.
20/07/2009 Error als valors de les vàlvules d'alleugeriment del pressionador del reactor.
29/03/2011 Fallida de tensió en monitors de vigilància d'atmòsfera d'edifici de contención. 
20/05/2011 Incompliment ETF vàlvula de seguretat del pressionador per engegada de la planta.
01/06/2011 Porus en soldadura de la línia de presa de mostres del sistema de refrigerant del circuit primari, quan la central iniciava el procés d'arrancada. 
26/07/2011 Fallida en el sistema de refrigeració de la zona del reactor, dades inferiors a les reals.
05/08/2011 Falsa senyal de radiació a l'edifici de contenció.
15/09/2011 Suport antisísmic malament fixat a l'edifici de contenció.
10/03/2012 Incompliment ETF en els cables d'un circuit en l'edifici de contenció. 
23/04/2012 Incompliment ETF  en vàlvules d'aillament dels generadors de vapor.
13/11/2012 Incompliment ETF cassificat com nivell 1 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES): mal funcionament en mecanisme de seguretat del pressionador del reactor.
08/12/2012 Incompliment ETF. Pérdua d' alimentació elèctrica en part del sistema de vigilància de  radiación de partícules i gasos de l'edifici de Contenció.
14/12/2012 Aturada no programada del reactor durant el procés d'arrancada i connexió a la xarxa desprès de la recàrrega de combustible, quan estava al 75% de potencia. 
10/06/2013 Incumplimiento ETF en prueba en el circuito de cierre de la bomba de carga carga -encargada de introducir el agua en el circuito primario-, se ha detectado una falta de continuidad de corriente eléctrica en dicho circuito, por lo que la bomba de carga ha estado inoperativa.
08/12/2013 Aislamiento del sistema de ventilación del edificio de contención. Señal del detector de radiación de la atmósfera de dicho edificio, que ha registrado un pico ligeramente superior al punto de tarado. 

EDIFICI DE CONTROL. PROBLEMES: 19
05/06/2008 Falsa senyal i error a l'ajustament dels monitors de radiació de la sala de control, edifici de combustible i edifici de contenció
20/02/2009 Anomalies en barreres tallafocs dels murs de l'edifici de control, baixants pluvials, conductes d'alleugeriment de CO2, penetracions de juntes entre edificis i juntas sísmiques d'expansió entre edificis.
24/02/2012 Petit incendi en circuit elèctric a l'edifici de control.
  ESPECÍFICS DE LA SALA DE CONTROL
02/05/2007 3 falses senyals d' “alta concentración de gases tóxicos del aire a sala de control” i fallida del sistema de mesura de gasos tòxics a la sala de control.
07/05/2007 Aïllament de la ventilació de la sala de control per falsa senyal d'alta concentració de gases tòxics.
11/05/2007 Falsa senyal de transmissor de radiació i aïllament de la sala de control.
17/05/2007 Falsa senyal de transmissor de radiació i aïllament de la sala de control del tren B.
11/11/2007 Falsa senyal de transmissor de radiació i aïllament de la sala de control del tren B.
03/12/2007 Arrancada no prevista del transmisor de radiació i aïllament ventilació de la sala de control del tren A. 
06/01/2008 Arrancada automàtica de filtració d'emergència de la sala de control per error del transmissor de detección de fums. 
19/09/2008 Deficiència de segellat en zona propera a la  sala de control.
13/10/2008 Fallida a l'ordinador que deixa sense funcionament els trens A i B de detecció de gasos tòxicos a la sala de control. 
06/04/2009 Falsa senyal d'alta radiació i aïllament de la sala de control.
07/07/2009 Fallida en transmissor de radiació i arrancada de ventilació a la sala de control.
29/04/2010 Falsa senyal de transmissor d'alta radiació i aïllament de la ventilació a la sala de control.
03/12/2010 Incompliment ETF en temps d'actuació de tancament d'un grup de vàlvules.
06/07/2011 arrancada no prevista de mecanisme sense alarma en la sala de control
28/10/2012 Fallida de l'ordinador de la sala de control que deixa sense comunicació la central amb el CSN. 
10/12/2013 Aislamiento del sistema de ventilación de la sala de control debido a una señal que de alta concentración de cloro que había superado el punto de tarado.

EDIFICI DIESEL. PROBLEMES: 5
15/08/2006 Arrancada no prevista de generador diesel a consecuencia de problemes a la xarxa elèctrica (llamp?).
30/09/2009 Arrancada espontània del generador diesel de emergencia.
02/01/2010 Arrancada espontània i connexió automàtic de generador dièsel.
16/06/2010 Incompliment Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) en el volum dels tancs d'emmagatzemament gasoil dels generadors diesel d'emergència
17/08/2010 Arrancada no prevista del generador diesel B per error humà.

SENSE INDICAR EL LLOC CONCRET. PROBLEMES: 13
04/05/2006 Detecció deficiencias en mètodes de disseny.
06/05/2006 Arrancada no prevista automàtica o manual de sistemeas de seguretat.
14/09/2006 Sortida de danda de Delta I (?)
05/12/2006 Descobriment de deficièncias de muntatge que podrien haver impedit la funció de seguretat de determinades vàlvules.
25/03/2008 S'informa al CSN de la detecció d'un "punt calent" de radiació del que es comunica que és eliminat posteriorment. ES TRACTA D'UN INTENT D'AMAGAR LA FUITA RADIOACTIVA DEL 26/11/2007
10/02/2009 Falsa senyal de radiació en la prova d'un transmisor de radiació.
24/05/2009 Detecció de desajust del punt d'apertura de dues vàlvules de seguretat.
06/11/2009 Durant el procés d'augment de potència del reactor es dona la sortida de la diferència de flux axial (?) durant uns 7 minuts. 
04/11/2010 Apertura incorrecta d'un interruptor en un centre de control de motors, pèrdua de tensió.
16/03/2011 Incumpliment normativa ASME (ETF) en proves de verificació de  vàlvules.
19/07/2011 fallida activació pla d'emergència
12/05/2012 Fallida en la separació dels cables en conductes elèctrics.
28/11/2012 Incompliment ETF en la revisió dels contactes elèctrics de les bombes del sistema de evacuació de calor residual i de bombes d'aspersió.


EL CSN NO INFORMA DE PROBLEMES EN AQUESTA PART DEL REACTOR EN EL PERÍODE ANALITZAT.

ALTRES UBICACIONS: 1
DATA AVARIA LLOC
08/03/2013 En una inspección del CSN a la central, se ha descubierto que la prueba de equilibrado de caudales del sistema de refrigeración de salvaguardias se venía realizando sin suponer el peor caso. Incompliment ETF en temes de refrigeració. Edifici de salvaguardia
NUCLEARS A CATALUNYA
CENTRAL NUCLEAR ASCÓ
REACTOR ASCÓ 2
VANDELLÒS 2
UBICACIÓ DELS PROBLEMES
llegendaedificisasco1
altres ubicacions
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CRONOLOGIA DE PROBLEMES
2006 - TORNAR A CRONOLOGIA

06/05/2006. Arrancada no prevista automàtica o manual de sistemes de seguretat.
06/05/2006. Arrancada no prevista d'actuació del sistema de disparo del reactor.
15/08/2006. Arrancada no prevista de generador diesel a conseqüència de problemes a la xarxa elèctrica (llamp?). 05/12/2006. Descobriment de deficiències de muntatge que podrien haver impedit la funció de seguretat de determinades vàlvules.

2007 - TORNAR A INICI

27/02/2007     Falsa senyal d'alta radiació a l'edifici de combustible tren A.
07/05/2007     Aïllament de la ventilació de la sala de control per falsa senyal d'alta concentració de gases tòxics.
11/05/2007     Falsa senyal de transmissor de radiació i aïllament de la sala de control.
17/05/2007     Falsa senyal de transmissor de radiació i aïllament de la sala de control del tren B.
08/11/2007     Error en l'acoblament d'un element combustible irradiat en la piscina desprès de la seva neteja per ultrasons.
11/11/2007     Falsa senyal de transmissor de radiació i aïllament de la sala de control del tren B.
26/11/2007     Abocament de residus radioactius al sistema de ventilació de l'edifici de combustible.
26/11/2007     Incompliment de la Instrucció del CSN sobre notificació de successos.
27/11/2007     Dispersió de la radiació pel sistema de ventilació. FUITA DE PARTÍCULES RADIOACTIVES AL MEDI AMBIENT
27/11/2007     Manipulació dels monitors de radiació per la direcció de la central per silenciar l'alarma provocada per la FUITA DE PARTÍCULES RADIOACTIVES AL MEDI AMBIENT.
03/12/2007     Arrancada no prevista del transmissor de radiació i aïllament ventilació de la sala de control del tren A.
05/12/2007     S'amaga la causa dels treballs en el sistema de ventilació a la inspecció resident   

2008 - TORNAR A CRONOLOGIA

06/01/2008     Arrancada automàtica de filtració d'emergència de la sala de control per error del transmissor de detecció de fums.
25/03/2008     S'informa al CSN de la detecció d'un "punt calent" de radiació del que es comunica que és eliminat posteriorment. ES TRACTA D'UN INTENT D'AMAGAR LA FUITA RADIOACTIVA DEL 26/11/2007
01/04/2008     Fallida en bombes del sistema de refrigeració de bobines relacionades amb l'alternador principal que provoca caiguda de potència.
04/04/2008     Primera emissió d'una notificació de la direcció de la central sobre la FUITA DE PARTÍCULES del 26/11/2007 feta a requeriment del CSN
09/04/2008     Falsa senyal d'alta radiació a l'edifici de combustible tren B.
28/06/2008     Obertura de vàlvula de seguretat del sistema de extracció del calor residual en funcionament i no tancament posterior.
04/08/2008     Error a l'ajustament del monitor de radiació de l'edificio de contenció en nivells inferiors (70% d'operació).
09/08/2008     Falsa senyal de radiació a l'edifici de combustible.
19/09/2008     Deficiència de segellat en zona propera a la  sala de control.
24/09/2008     Falsa senyal de transmisor de radiació als generadors de vapor. No es descobreix la causa.
13/10/2008     Fallida a l'ordinador que deixa sense funcionament els trens A i B de detecció de gasos tòxicos a la sala de control.

2009 - TORNAR A CRONOLOGIA

10/02/2009. Falsa senyal de radiació en la prova d'un transmissor de radiació.
20/02/2009. Anomalies en barreres tallafocs dels murs de l'edifici de control, baixants pluvials, conductes d'alleugeriment de CO2, penetracions de juntes entre edificis i juntes sísmiques d'expansió entre edificis.
06/04/2009. Falsa senyal d'alta radiació i aïllament de la sala de control.
24/05/2009. Detecció de desajust del punt d'obertura de dues vàlvules de seguretat.
30/05/2009. Increment del nivell de radiació a l'edifici de combustible per possible augment d'activitat a les piscines. 03/06/2009. Increment del nivell de radiació a l'edifici de combustible per possible augment d'activitat a les piscines.
07/07/2009. Fallida en transmissor de radiació i arrancada de ventilació a la sala de control.
15/07/2009. Increments de radiació en l'edifici de contenció.
06/11/2009. Durant el procés d'augment de potència del reactor es dona la sortida de la diferència de flux axial (?) durant uns 7 minuts.

2010 - TORNAR A CRONOLOGIA

29/04/2010. Falsa senyal de transmissor d'alta radiació i aïllament de la ventilació a la sala de control.
16/08/2010. Error en el procediment de prova de les bombes de càrrega i del sistema d'aigua de serveis de salvaguarda.
17/08/2010. Arrancada no prevista del generador diesel B per error humà.
04/11/2010. Obertura incorrecta d'un interruptor en un centre de control de motors, pèrdua de tensió.

2011 - TORNAR A INICI

29/03/2011. Fallida de tensió en monitors de vigilància d’atmosfera d'edifici de contenció.
14/04/2011. Fallida en plafó elèctric de l'edifici auxiliar.
28/04/2011. Abocament de 25.000 litres d'aigua radioactiva a l'edifici de combustible.
10/05/2011. Arrancada no prevista dels interruptors d'aturada segura en dues barres de alimentació elèctrica.
20/05/2011. Incompliment ETF vàlvula de seguretat del pressionador per engegada de la planta.
01/06/2011. Porus en soldadura de la línia de presa de mostres del sistema de refrigerant del circuit primari, quan la central iniciava el procés d’arrencada.
06/07/2011. Arrancada no prevista de mecanisme sense alarma en la sala de control.
26/07/2011. Fallida en el sistema de refrigeració de la zona del reactor, dades inferiors a les reals.
05/08/2011. Falsa senyal de radiació a l'edifici de contenció.
15/09/2011. Suport antisísmic malament fixat a l'edifici de contenció.

2012 - TORNAR A INICI

24/02/2012. Petit incendi en circuit elèctric a l'edifici de control.
28/10/2012. Fallida de l'ordinador de la sala de control que deixa sense comunicació la central amb el CSN.
08/12/2012. Incompliment ETF. Pèrdua d' alimentació elèctrica en part del sistema de vigilància de  radiació de partícules i gasos de l'edifici de Contenció.
14/12/2012. Aturada no programada del reactor durant el procés d’arrencada i connexió a la xarxa desprès de la recàrrega de combustible, quan estava al 75% de potencia.

2013 - TORNAR A INICI

08/03/2013. En una inspección del CSN a la central, se ha descubierto que la prueba de equilibrado de caudales del sistema de refrigeración de salvaguardias se venía realizando sin suponer el peor caso.
10/06/2013. Incumplimiento ETF en prueba en el circuito de cierre de la bomba de carga carga -encargada de introducir el agua en el circuito primario-, se ha detectado una falta de continuidad de corriente eléctrica en dicho circuito, por lo que la bomba de carga ha estado inoperativa.
08/12/2013. Aislamiento del sistema de ventilación del edificio de contención. Señal del detector de radiación de la atmósfera de dicho edificio, que ha registrado un pico ligeramente superior al punto de tarado.
10/12/2013. Aislamiento del sistema de ventilación de la sala de control debido a una señal que de alta concentración de cloro que había superado el punto de tarado.

TORNAR A INICI DE PÀGINA