TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO - ESTAT DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ 2 - ESTADO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ 2
CLIC EN LA LLETRA QUE INDICA CADA PART O EN "SENSE LLOC CONCRET" PER VEURE ELS PROBLEMES / DOBLE CLIC PER TANCAR
CLIC EN LA LETRA QUE INDICA LA PARTE DEL REACTOR Y EN "SENSE LLOC CONCRET" PARA VER LOS PROBLEMAS / DOBLE CLIC PARA CERRAR
ASCO2EDIFICIS

EDIFICI AUXILIAR. PROBLEMES: 3
19/01/2006 Fallida d'equip de seguretat, injecció d'aigua d'alimentació auxiliar.
22/03/2010 Fallida de funcionament d'una bomba redundant del sistema.
14/05/2010 Aturada manual per error de sistema d'avacuació de calor residual.

EDIFICI DE COMBUSTIBLE. PROBLEMES: 5
26/09/2007 Falsa senyal de radiació i aillament de l'edifici de combustible.
26/07/2008 Falsa senyal de radiació i aillament de l'edifici de combustible.
05/09/2008 Falsa senyal de radiació i ventilació de l'edifici de combustible.
28/09/2010 Es superen les hores de funcionament del filtre de carbó actiu de la unitat d'extracció d'emergència d'aire de l'edifici de combustible del tren B.
21/01/2011 Imprudència al desplaçar una comporta de 1400 Kg por sobre de les piscines de emmagatzemament de combustible.

EDIFICI DE CONTENCIÓ. PROBLEMES: 20
30/03/2006 Aturada automàtica del reactor.
30/05/2006 Augment d'una fuita radioactiva no identificada al circuit primari.
30/09/2006 Aturada no programada per sustitució d'un tram de canonada de 3/4 de polzada en el circuit primari.
20/02/2007 Inserció de les barres de control. Fallida transitòria d'una vàlvula de recirculació de la turbobomba d'aigua d'alimentació principal.
15/06/2007 Fallida del pressionador que va funcionar dues hores per sobre del nivell màxim permés a les especificacions de funcionament. 
05/06/2008 Apertura de vàlvula de seguretat i descàrrega del tanc d'alleugeriment del pressionador per superació del valor establert a les ETF. 
05/11/2008 Error en les penetracions de l'edifici de contenció.
21/11/2008 Falsa senyal de gasos i aillament de l'edifici de contenció.
03/12/2008 Falsa senyal de radiació i aillament de l'edifici de contenció.
13/12/2008 Error de calibració d'un caudalímetre de la línia de subministrament al generador de vapor A. 
19/06/2009 Fallida en els monitors de vigilància de radiació de l'interior de l'edifici de contenció.
20/07/2009 Error als valors de les vàlvules d'alleugeriment del pressionador del reactor.
08/03/2011 Fallida en una unitat de refrigeració de l'edifici de contenció.
10/05/2011 Fallo de pressió del refrigerant del circuit primari per sota de les ETF. 
28/12/2011 Amb la central aturada, apertura no prevista d'una vàlvula del circuit primari que ha omplert el presionador.
05/01/2012 Retard en calibrar vàlvules del circuit primari
18/01/2012 Tancament d'una vàlvula d'aillament d'aportació d'aigua als generadors de vapor
10/03/2012 Incompliment ETF en els cables d'un circuit en l'edifici de contenció. 
23/04/2012 Incompliment ETF  en vàlvules d'aillament dels generadors de vapor.
13/11/2012 Incompliment ETF cassificat com nivell 1 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES): mal funcionament en mecanisme de seguretat del pressionador del reactor.
08/04/2013 Durante los trabajos de preparación de la parada para recarga, se detectó un poro en una tubería de agua de uno de los subsistemas redundantes de refrigeración de emergencia del reactor correspondientes al tren B.

EDIFICI DE CONTROL. PROBLEMES: 33
19/09/2008 Deficiència de sellejat en zona propera a la  sala de control.
26/07/2012 falsa senyal d'alarma de foc en l'edifici de control. 
20/02/2009 Anomalies en barreres tallafocs dels murs de l'edifici de control, baixants pluvials, conductes d'alleugeriment de CO2, penetracions de juntes entre edificis i juntas sísmiques d'expansió entre edificis.
05/06/2008 Falsa senyal i error a l'ajustament dels monitors de radiació de la sala de control, edifici de combustible i edifici de contenció
26/05/2010 Aillament de la ventilació de la sala de control, de l'edifici de combustible i de contenció pel tall d'un cable de alimentació.
  ESPECÍFICS DE LA SALA DE CONTROL
08/03/2007 Falsa senyal de radiació i aillament de la sala de control.
12/03/2007 Falsa senyal de radiació i aillament de la sala de control.
21/03/2007 Falsa senyal de radiació i aillament de la sala de control.
29/04/2007 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
02/05/2007 3 falses senyals d' “alta concentración de gases tóxicos del aire a sala de control” i fallida del sistema de mesura de gasos tòxics a la sala de control.
03/07/2007 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
30/07/2007 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
31/08/2007 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
14/09/2007 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
20/10/2007 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
01/12/2007 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
06/02/2008 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
14/02/2008 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
22/03/2008 Arrancada no prevista de la filtració d'emergència de la sala de control per falsa senyal de gasos tòxics.
10/05/2008 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
26/09/2008 Aislamiento de la ventilación sala de control alarma en tren B alta concentración de gases tóxicos del aire a sala de control. Falsa señal
26/11/2008 Falsa senyal de gasos i ventilació de la sala de control.
23/02/2009 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de ventilació de la sala de control.
05/04/2009 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de ventilació de la sala de control.
12/05/2009 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de ventilació de la sala de control.
21/07/2009 Falsa senyal de gasos (clor) i ventilació de la sala de control.
23/07/2009 Falsa senyal de gasos (clor) i ventilació de la sala de control.
29/06/2010 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de ventilació de la sala de control.
29/10/2010 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de ventilació de la sala de control.
03/12/2010 Incompliment ETF en temps d'actuació de tancament d'un grup de vàlvules.
10/07/2011 Falsa senyal de gasos tòxics a la sala de control.
10/06/2012 Falsa senyal de gasos tòxics a la sala de control.
08/04/2013 Estando la planta parada por recarga, se ha producido una pérdida temporal programada de la comunicación de datos de la central con el SALEM, durante los trabajos de sustitución del ordenador de proceso de la planta (SAMO).

EDIFICI DIESEL. PROBLEMES: 8
15/08/2006 Arrancada no prevista de generador diesel a consecuencia de problemes a la xarxa elèctrica (llamp?).
06/06/2009 Arrancada no prevista de generador diesel sense motiu clar.
30/09/2009 Arrancada espontània del generador diesel de emergencia.
02/01/2010 Arrancada espontània i connexió automàtic de generador dièsel.
02/02/2010 Arrancada no prevista de generador diesel sense motiu clar durant una prova.
16/06/2010 Incompliment Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) en el volum dels tancs d'emmagatzemament gasoil dels generadors diesel d'emergència
05/12/2011 Arrancada no prevista de generador diesel.
28/03/2012 Arrancada no prevista de generador diesel per error humà.

SENSE INDICAR EL LLOC CONCRET. PROBLEMES: 19
10/10/2005 Detección de dues àrees amb contaminació fixa (no es pot desprendre).
04/05/2006 Detecció deficiencias en mètodes de disseny.
14/09/2006 Sortida de danda de Delta I (?)
26/09/2006 Sortida de banda de Delta I (?).
01/10/2006 Superació de valors establerts d'emissió d'activitat deguda a gasos nobles en la xemeneia. 
05/12/2006 Descobriment de deficièncias de muntatge que podrien haver impedit la funció de seguretat de determinades vàlvules.
23/02/2007 Activació Bomba-D del sistema d'aigua de servei per actuació involuntària d'un dels operaris.
20/11/2007 Identificació de fallida durant la comprovació en laboratori d'una tarja de prova del sistema de protecció del reactor. 
25/11/2007 Aturada automàtica quan el reactor iniciava el funcionament per error.
06/03/2009 Fallida en un sistema automàtic d'extinció d'incendis durant unes obres de millora. 
28/05/2010 Fallida en el sistema de vigilancia de temperaturas d'àrea que bloquejava les dades.
11/11/2010 Fallida en el valor de densitat d'un dels vasos d'una de les bateríes de alimentació d'una barra elèctrica.
16/03/2011 Incumpliment normativa ASME (ETF) en proves de verificació de  vàlvules.
22/06/2011 Incompliment especificacions ETF en canals de les barreas elèctriques.
19/07/2011 Fallida activació pla d'emergència
12/05/2012 Fallida en la separació dels cables en conductes elèctrics.
28/11/2012 Incompliment ETF en la revisió dels contactes elèctrics de les bombes del sistema de evacuació de calor residual i de bombes d'aspersió.
27/05/2013 Parada no programada de la central, ocurrida esta madrugada. 
06/06/2013 Durante la realización de una prueba de mantenimiento eléctrico en los interruptores principales de salida desde la central hacia el parque eléctrico, se ha producido la apertura de dichos interruptores. En consecuencia, se ha producido la parada automática de la turbina, y al estar la planta operando por encima del 34% de potencia, se ha producido a su vez la parada automática del reactor.


EL CSN NO INFORMA DE PROBLEMES EN AQUESTA PART DEL REACTOR EN EL PERÍODE ANALITZAT.

ALTRES UBICACIONS: 1
DATA AVARIA LLOC
08/03/2013 En una inspección del CSN a la central, se ha descubierto que la prueba de equilibrado de caudales del sistema de refrigeración de salvaguardias se venía realizando sin suponer el peor caso. Incompliment ETF en temes de refrigeració. Edifici de salvaguardia
NUCLEARS A CATALUNYA
CENTRAL NUCLEAR ASCÓ
REACTOR ASCÓ 1
VANDELLÒS 2
llegendaedificisasco1 altres ubicacions
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CRONOLOGIA

2005

10/10/2005       Detecció de dues àrees amb contaminació fixa (no es pot desprendre).

2006 - TORNAR A CRONOLOGIA

30/03/2006       Aturada automàtica del reactor.
30/05/2006       Augment d'una fuita radioactiva no identificada al circuit primari.
15/08/2006       Arrancada no prevista de generador diesel a conseqüència de problemes a la xarxa elèctrica (llamp?).
26/09/2006       Sortida de banda de Delta I (?).
30/09/2006       Aturada no programada per substitució d'un tram de canonada de 3/4 de polzada en el circuit primari.
01/10/2006       Superació de valors establerts d'emissió d'activitat deguda a gasos nobles en la xemeneia.
05/12/2006       Descobriment de deficiències de muntatge que podrien haver impedit la funció de seguretat de determinades vàlvules.

2007 - TORNAR A CRONOLOGIA

20/02/2007       Inserció de les barres de control. Fallida transitòria d'una vàlvula de recirculació de la turbobomba d'aigua d'alimentació principal.
23/02/2007       Activació Bomba-D del sistema d'aigua de servei per actuació involuntària d'un dels operaris.
08/03/2007       Falsa senyal de radiació i aïllament de la sala de control.
12/03/2007       Falsa senyal de radiació i aïllament de la sala de control.
21/03/2007       Falsa senyal de radiació i aïllament de la sala de control.
29/04/2007       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
15/06/2007       Fallida del pressionador que va funcionar dues hores per sobre del nivell màxim permès a les especificacions de funcionament.
03/07/2007       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
30/07/2007       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
31/08/2007       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
14/09/2007       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
26/09/2007       Falsa senyal de radiació i aïllament de l'edifici de combustible.
20/10/2007       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
20/11/2007       Identificació de fallida durant la comprovació en laboratori d'una tarja de prova del sistema de protecció del reactor.
25/11/2007       Aturada automàtica quan el reactor iniciava el funcionament per error.
01/12/2007       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.

2008 - TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI DE PÀGINA

06/02/2008       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
14/02/2008       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
22/03/2008       Arrancada no prevista de la filtració d'emergència de la sala de control per falsa senyal de gasos tòxics.
10/05/2008       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
05/06/2008       Obertura de vàlvula de seguretat i descàrrega del tanc d'alleugeriment del pressionador per superació del valor establert a les ETF.
26/07/2008       Falsa senyal de radiació i aïllament de l'edifici de combustible.
05/09/2008       Falsa senyal de radiació i ventilació de l'edifici de combustible.
19/09/2008       Deficiència de segellat en zona propera a la  sala de control.
26/09/2008       Aïllament de la ventilació sala de control alarma en tren B alta concentració de gases tòxics del aire a sala de control. Falsa senyal.
05/11/2008       Error en les penetracions de l'edifici de contenció.
21/11/2008       Falsa senyal de gasos i aïllament de l'edifici de contenció.
26/11/2008       Falsa senyal de gasos i ventilació de la sala de control.
03/12/2008       Falsa senyal de radiació i aïllament de l'edifici de contenció.
13/12/2008       Error de calibre d'un caudalímetre de la línia de subministrament al generador de vapor A.

2009 - TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI DE PÀGINA

20/02/2009       Anomalies en barreres tallafocs dels murs de l'edifici de control, baixants pluvials, conductes d'alleugeriment de CO2, penetracions de juntes entre edificis i juntes sísmiques d'expansió entre edificis.
23/02/2009       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de ventilació de la sala de control.
06/03/2009       Fallida en un sistema automàtic d'extinció d'incendis durant unes obres de millora.
05/04/2009       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de ventilació de la sala de control.
12/05/2009       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de ventilació de la sala de control.
06/06/2009       Arrancada no prevista de generador diesel sense motiu clar.
19/06/2009       Fallida en els monitors de vigilància de radiació de l'interior de l'edifici de contenció.
21/07/2009       Falsa senyal de gasos (clor) i ventilació de la sala de control.
23/07/2009       Falsa senyal de gasos (clor) i ventilació de la sala de control.

2010 - TORNAR A CRONOLOGIA

02/02/2010       Arrancada no prevista de generador diesel sense motiu clar durant una prova.
22/03/2010       Fallida de funcionament d'una bomba redundant del sistema.
14/05/2010       Aturada manual per error de sistema d’evacuació de calor residual.
26/05/2010       Aïllament de la ventilació de la sala de control, de l'edifici de combustible i de contenció pel tall d'un cable de alimentació.
28/05/2010       Fallida en el sistema de vigilància de temperatures d'àrea que bloquejava les dades.
29/06/2010       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de ventilació de la sala de control.
16/08/2010       Error en el procediment de prova de les bombes de càrrega en l'edifici de salvaguardes.
28/09/2010       Es superen les hores de funcionament del filtre de carbó actiu de la unitat d'extracció d'emergència d'aire de l'edifici de combustible del tren B.
29/10/2010       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de ventilació de la sala de control.
11/11/2010       Fallida en el valor de densitat d'un dels vasos d'una de les bateries de alimentació d'una barra elèctrica.

2011 - TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI DE PÀGINA

25/01/2011       Fallida de les vàlvules d'aigua a les torres del sistema per baixes temperatures.
08/03/2011       Fallida en una unitat de refrigeració de l'edifici de contenció.
10/05/2011       Fallo de pressió del refrigerant del circuit primari per sota de les ETF. Ç
22/06/2011       Incompliment especificacions ETF en canals de les barreres elèctriques.
10/07/2011       Falsa senyal de gasos tòxics a la sala de control.
05/12/2011       Arrancada no prevista de generador diesel.
28/12/2011       Amb la central aturada, obertura no prevista d'una vàlvula del circuit primari que ha omplert el pressionador.

2012 - TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI DE PÀGINA

05/01/2012       Retard en calibrar vàlvules del circuit primari
18/01/2012       Tancament d'una vàlvula d’aïllament d'aportació d'aigua als generadors de vapor
28/03/2012       Arrancada no prevista de generador diesel per error humà.
10/06/2012       Falsa senyal de gasos tòxics a la sala de control.
26/07/2012       falsa senyal d'alarma de foc en l'edifici de control.


2013 - TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI DE PÀGINA

08/03/2013       En una inspección del CSN a la central, se ha descubierto que la prueba de equilibrado de caudales del sistema de refrigeración de
                       salvaguardias se venía realizando sin suponer el peor caso.
08/04/2013       Durante los trabajos de preparación de la parada para recarga, se detectó un poro en una tubería de agua de uno de los subsistemas
                       redundantes de refrigeración de emergencia del reactor correspondientes al tren B.
08/04/2013       Estando la planta parada por recarga, se ha producido una pérdida temporal programada de la comunicación de datos de la central con el
                       SALEM, durante los trabajos de sustitución del ordenador de proceso de la planta (SAMO).
27/05/2013       Parada no programada de la central, ocurrida esta madrugada.
06/06/2013       Durante la realización de una prueba de mantenimiento eléctrico en los interruptores principales de salida desde la central hacia el parque
                       eléctrico, se ha producido la apertura de dichos interruptores. En consecuencia, se ha producido
                       la parada automática de la turbina, y al estar la planta operando por encima del 34% de potencia, se ha producido a su vez la parada
                       automática del reactor.


TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI DE PÀGINA