sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
VINCULACIONS ENTRE NUCLEAR CIVIL I MILITAR ----- VINCULACIONES ENTRE NUCLEAR CIVIL Y MILITAR
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS
REFLEXIÓ DE FONS (SOCIAL I POLÍTICA) ------- REFLEXIÓN DE FONDO (SOCIAL Y POLÍTICA)
Mientras Tanto 151. Novembre 2016
Quan el problema resulta ser un conflicte
Mientras Tanto 151. Noviembre 2016.
Cuando el problema resulta ser un conflicto
Mientras Tanto 151. Novembre 2016
L'ecologisme i les seves zones de confort.
Pablo Massachs
Mientras Tanto 151. Noviembre 2016.
El ecologismo y sus zonas de confort.
Pablo Massachs
Mientras Tanto 148. Juliol 2016
Eleccions, reflexions, renovacions, accions ... i Fukushima al fons
Mientras Tanto 148. Junio 2016.
Elecciones, reflexiones, renovaciones, acciones... y Fukushima al fondo
Article publicat originàriament a l'ECODIARI el 11 de maig de 2016 Escenificacions nuclears al Parlament de Catalunya Artículo publicado en ECODIARI, el 11 de mayo de 2016
Escenificaciones nucleares en el Parlamento de Cataluña
Mientras Tanto 141. Desembre 2015.
L'Informe Schneider i el treball contra les nuclears,
o qui no es consola és perquè no vol
Mientras Tanto 141. Diciembre 2015.
El Informe Schneider y el trabajo contra las nucleares,
o quien no se consuela es porque no quiere
Fukushima 2015, REFLEXIONS LOCALS D'UN ANIVERSARI
Article publicat el 15 de març de 2015 en "LA TERCERA INFORMACIÓ
"
Fukushima 2015, REFLEXIONES LOCALES DE UN ANIVERSARIO
Artículo publicado el 15 de marzo de 2015 en "LA TERCERA INFORMACIÓN"
Mientras Tanto 130. Desembre 2014.
Intereses inconfessables:
la valoració de l'energia atòmica en els informe WEO
Mientras Tanto 130. Diciembre 2014.
Intereses inconfesables:
la valoración de la energía atómica en los informes WEO
La tercera información 13/08/2014.
Acabaran “els mercats” amb el funcionament de les centrals nuclears a Espanya?
La tercera información 13/08/2014 .
¿Acabarán “los mercados” con el funcionamiento de las centrales nucleares en España?
REFERÈNCIES DE DOCUMENTACIÓ : Acabarán “els mercats” amb el funcionament de les centrals nuclears a Espanya? REFERENCIAS DE DOCUMENTACIÓN : ¿Acabarán “los mercados” con el funcionamiento de las centrales nucleares en España?
03-06-2016
La ideologia nuclear dominant és la confiada, desmemoriada, falsària i irresponsable ideologia de la classe (atòmica) dominant.
Salvador López Arnal Rebelión
03-06-2016
La ideología nuclear dominante es la confiada, desmemoriada, falsaria e irresponsable ideología de la clase (atómica) dominante.
Salvador López Arnal Rebelión
 
 
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS  //  TORNAR INICI PÀGINA ------- VOLVER INICIO PÁGINA
VINCULACIONS ENTRE NUCLEAR CIVIL I MILITAR ----- VINCULACIONES ENTRE NUCLEAR CIVIL Y MILITAR
Mientras Tanto 126. Juliol 2014.
Aportació militar de les nuclears de Catalunya

L'energia elèctrica d'origen nuclear crea la matèria primera per produir munició radiactiva d'Urani Empobrit. Causa de mort i sofriment a tot el món.
Mientras Tanto 126. Julio 2014.
Aportación militar de las nucleares de Catalunya
.
La energía eléctrica de origen nuclear crea la materia prima para producir munición radioactiva de Uranio Empobrecido. Causa de muerte y sufrimiento en todo el mundo.
Mientras Tanto 125. Juny 2014.
Garonya, Fukushima, i la qüestió militar - nuclear
Mientras Tanto 125. Junio 2014.
Garoña, Fukushima, y la cuestión militar-nuclear
Mientras Tanto. Abril 2015
Riscos i amenaces de l'arsenal nuclear Raons per a la seva prohibició i eliminació
Icària, Barcelona, 2014, 208 pàgs.
Les armes nuclears encara existeixen i segueixen sent una amenaça

Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
Mientras Tanto. Abril 2015
Riesgos y amenazas del arsenal nuclear. Razones para su prohibición y eliminación
Icària, Barcelona, 2014, 208 págs.
Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
Las armas nucleares todavía existen y siguen siendo una amenaza
Mientras Tanto - novembre 2014
Un cop d'ull al terrorisme nuclear
Aquest assaig de Xavier Bohigas, membre del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC i del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, va ser publicat en el núm 120 de mentre tant (2013). Presentem aquí una versió del text sense les notes al peu per facilitar la seva lectura.
El lector interessat en descarregar-se la versió original amb les notes al peu i les referències bibliogràfiques, pot anar a:
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/21632/1/TerrorismoNuclear_mt120_UPCommons.pdf
Mientras Tanto - noviembre 2014
Una ojeada al terrorismo nuclear
Este ensayo de Xavier Bohigas, miembro del Departamento de Física e Ingeniería Nuclear de la UPC y del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, fue publicado en el n.º 120 de mientras tanto (2013).
Presentamos aquí una versión del texto sin las notas al pie para facilitar su lectura.

El lector interesado en descargarse la versión original con las notas al pie y las referencias bibliográficas, puede ir a:
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/21632/1/TerrorismoNuclear_mt120_UPCommons.pdf
Mientras Tanto - gener 2016
Modernizació de l'armament nuclear mundial
Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
Mientras Tanto - enero 2016
Modernización del armamento nuclear mundial
Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
01-10-2015
La indústria de l'armament nuclear s'apodera dels diners del contribuent.
Privatitzar l'Apocalipsi
Richard Krushnic i Jonathan Alan King, TomDispatch
Traducció de l'anglès per a Rebel·lió de Carles Riba García
01-10-2015
La industria del armamento nuclear se adueña del dinero del contribuyente.
Privatizar el Apocalipsis
Richard Krushnic y Jonathan Alan King, TomDispatch
Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García
TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO