sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
RESIDUS RADIACTIUS (ESPANYA I MÓN) ----- RESIDUOS RADIOACTIVOS (ESPAÑA Y MUNDO)
EL MAGATZEM TEMPORAL CENTRALITZAT (MTC) ----- EL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC)
IMPACTES AMBIENTALS : NUCLEARS I CANVI CLIMÀTIC ----- IMPACTOS AMBIENTALES : NUCLEARES Y CAMBIO CLIMÀTICO
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS
CONTAMINACIÓ RADIACTIVA QUOTIDIANA, I EL TRITI COM A EXEMPLE ----- CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA COTIDIANA, Y EL TRITIO COMO EJEMPLO

Mientras Tanto 139. Octubre 2015.
Aliments radioactius legalmente contaminats. La gènesi de l'Informe Herranz al Parlament Europeu.

Una mostra de com els aliments contaminats circulen arreu del món i com la legislació protegeix a les empreses que els hi comercialitzen, i no a les persones que els mengen.

Mientras Tanto 139. Octubre 2015.
Alimentos radiactivos legalmente contaminados. La génesis del Informe Herranz en el Parlamento Europeo

Una muestra de como los alimentos contaminados circulan por todo el mundo y como la legislación protege a las empreses que los comercializan, y no a las personas que los comen.
Mientras Tanto 136. Juny 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (1)

Els reactors nuclears emeten radiació que arriba al medi ambient i a les persones, com que això no es pot evitar es considera que aquesta radiació no té conseqüències. Per si de cas la llei ataca als metges que la investiguen.
Mientras Tanto 136. Junio 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (1)

Los reactores nucleares emiten radiación que llega al medio ambiente y a las personas, como eso no se puede evitar se considera que esta radiación no tiene consecuencias. Por si acaso la ley ataca a los médicos que la investigan.
Mientras Tanto 137. Juliol 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (2)

La forma en que s'ha desenvolupat el conflicte a nivell internacional i l'ús de l'estadística per emmascarar-lo i negar les evidèncias.
Mientras Tanto 137. Julio 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (2)

La forma en que se ha desarrollado el conflicto a nivel internacional y el uso de la estadística para enmascararlo y negar las evidencias.
Mientras Tanto 138. Setembre 2015.
Energia atòmica: el conflicte de les baixes dosis (3)

La forma en que s'ha donat el conflicte en Espanya, les maniobres per amagar-lo i la marginació de les veus dissidents.
Mientras Tanto 138. Septiembre 2015.
Energía atómica: el conflicto de las bajas dosis (3)

La forma en que se ha dado el conflicto en España, las maniobras para ocultarlo y la marginación de las voces disidentes.
Mientras Tanto 128. Octubre 2014.
Consumint electricitat nuclear i dispersant radiació pel món


Des de la mineria a la fabricació del combustible. Un recodatori a totes les víctimes que el funcionament dels reactors va deixant pel mòn.
Mientras Tanto 128. Octubre 2014.
Consumiendo electricidad nuclear y dispersando radiación por el mundo


Desde la minería a la fabricación del combustible. Un recodatorio a todas las víctimas que el funcionamiento de los reactores va dejando por el mundo.
 
 
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS  //  TORNAR INICI PÀGINA ------- VOLVER INICIO PÁGINA
IMPACTES AMBIENTALS : NUCLEARS I CANVI CLIMÀTIC ----- IMPACTOS AMBIENTALES : NUCLEARES Y CAMBIO CLIMÀTICO
Mientras Tanto 127. Setembre 2014.
Emissions de CO2 de les nuclears de Catalunya

La propaganda de que els reactors atòmics no emeten gasos que provoquin el canvi climàtic és mentida. Dades i xifres.
Mientras Tanto 127. Septiembre 2014.
Emisiones de CO2 de las nucleares de Catalunya
La propaganda de que los reactores atómicos no emiten gases que provoquen el cambio climático es mentira. Datos y cifras.
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2 DE UNA RECARGA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR.
Mientras Tanto 142. Gener 2016.
COP21 de París. The show must go on

De com la indústria nuclear i els seus partidaris obtenen un lloc de privilegi per bloquejar i decidir malgrat que se sap que no tenen res a aportar. Un aspecte més de la comèdia que es va realitzar a París.
Mientras Tanto 142. Enero 2016.
COP21 de París. The show must go on

De como la industria nuclear y sus partidarios obtienen un lugar de privilegio para bloquear y decidir pese a que se sabe que no tienen nada que aportar. Un aspecto más de la comedia que se realizó en París.
 
 
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS  //  TORNAR INICI PÀGINA ------- VOLVER INICIO PÁGINA
EL MAGATZEM TEMPORAL CENTRALITZAT (MTC) ----- EL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC)
ATC - CSN 08-08-2015
Misèria i ocultacions de la indústria nuclear espanyola
El cas del cementiri nuclear centralitzat.
Salvador López Arnal
Rebelión
ATC - CSN 08-08-2015
Miseria y ocultamientos de la industria nuclear española.
El caso del cementerio nuclear centralizado.
Salvador López Arnal
Rebelión
07-03-2016 - Rebelión
Nous avatars sobre la ubicació del Magatzem Temporal Centralitzat i noves
(i velles) irresponsabilitats del Consell De Seguretat Nuclear

Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal
07-03-2016 - Rebelión
Nuevos avatares sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado y nuevas (y viejas) irresponsabilidades del Consejo De Seguridad Nuclear Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal
 
 
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS  //  TORNAR INICI PÀGINA ------- VOLVER INICIO PÁGINA
RESIDUS RADIACTIUS (ESPANYA I MÓN) ----- RESIDUOS RADIOACTIVOS (ESPAÑA Y MUNDO)
Residus nuclears internacionals
28-01-2016 -
Què fer amb les escombraries radioactiva?
Dos vaixells naveguen del Japó als Estats Units en missió reservada: transport de plutoni
Paul Brown - Climate News Network

Traducció de l'anglés per a Rebelión de Carlos Riba García.
Residuos nucleares internacionales
28-01-2016 - ¿Qué hacer con la basura radiactiva?
Dos barcos navegan de Japón a Estados Unidos en misión reservada: transporte de plutonio
Paul Brown - Climate News Network

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García.
26-01-2016
- Científics adverteixen als EUA sobre el risc d'enterrar residus nuclears Ecoportal.net
26-01-2016
- Científicos advierten a EEUU sobre el riesgo de enterrar residuos nucleares
Ecoportal.net
   
TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO