sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
NUCLEAR POLÍTICA I INSTITUCIONS ------- NUCLEAR POLÍTICA E INSTITUCIONES
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS
EL CONSELL D' (IN) SEGURETAT NUCLEAR (CSN) ------- EL CONSEJO DE (IN) SEGURIDAD NUCLEAR (CSN)
Mientras Tanto 150. Octubre 2016
Els serveis del CSN a la indústria nuclear 2
Mientras Tanto 150. Octubre 2016.
Los servicios del CSN a la industria nuclear 2
Mientras Tanto 149. Setembre 2016
Els serveis del CSN a la indústria nuclear (1)
Mientras Tanto 149. Septiembre 2016.
Los servicios del CSN a la industria nuclear (1)
ACTES DESAPAREGUDES ----- ACTAS DESAPARECIDAS
Mientras Tanto 144. Març 2016.
El posicionament polític del Consell de Seguretat Nuclear en el cas Garoña i la seva importància com a precedent
Mientras Tanto 144. Marzo 2016.
El posicionamiento político del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso Garoña y su importancia como precedente
Mientras Tanto 140. Novembre 2015.
Sobre conflictes escenificats i conflictes reals (en el CSN)
Mientras Tanto 140. Noviembre 2015.
Sobre conflictos escenificados y conflictos reales (en el CSN)
06-02-2016 - Notícies nuclears.
El CSN ataca (imprudentment i obscurament) de nou.
Salvador López Arnal - Rebelión
06-02-2016 - Noticias nucleares.
El CSN ataca (imprudente y oscuramente) de nuevo.
Salvador López Arnal - Rebelión
 
WEB CSN: Actes / Actas -- Ascó any/año 2008 . Captura de pantalla del 27 - 08 - 2016 --- hora 21:36:07
WEB CSN: Actas Ascó any/año 2008 . Captura de pantalla del 27 - 08 - 2016 --- hora 21:36:07
 
 
Pensar, llegir, reflexionar, actuar.... ------- Pensar, leer, reflexionar, actuar....
TORNAR A ARTICLES I ANÀLISIS ------- VOLVER A ARTÍCULOS Y ANÁLISIS  //  TORNAR INICI PÀGINA ------- VOLVER INICIO PÁGINA

NUCLEAR POLÍTICA I INSTITUCIONS ------- NUCLEAR POLÍTICA E INSTITUCIONES
«Impost» nuclear a Catalunya. Un breu apunt des d'un plantejament compartit.

Article publicat a l'ECODIARI el 22 de setembre de 2016 com a resposta a l'aportació crítica del professor Jordi Roca a l'article anterior de l'onze de setembre.
«Impuesto» nuclear en Cataluña. Un breve apunte desde un planteamiento compartido.

Artículo publicado en ECODIARI el 22 de septiembre de 2016 como respuesta a la aportación crítica del profesor Jordi Roca al artículo anterior del once de septiembre.
L' «impost» nuclear com a forma de legitimació d'impactes irreversibles, i de suport a 10 anys més, previs als 60 de funcionament a Catalunya.
Article publicat a l'ECODIARI el 11 de setembre de 2016 sota el títol
"Impost nuclear, no gràcies"
El «impuesto» nuclear como forma de legitimación de impactos irreversibles, y de apoyo a 10 años más, previos a los 60 de funcionamiento en Cataluña.
Artículo publicado al ECODIARI el 11 de septiembre de 2016 bajo el título
"Impuesto nuclear, no gracias"
Article publicat originàriament a l'ECODIARI el 11 de maig de 2016 Escenificacions nuclears al Parlament de Catalunya Artículo publicado en ECODIARI, el 11 de mayo de 2016
Escenificaciones nucleares en el Parlamento de Cataluña
Mientras Tanto 146. Maig 2016
El PIN, un avanç de l'estratègia pronuclear europea
Mientras Tanto 146. Mayo 2016.
El PIN, un avance de la estrategia pronuclear europea
Mientras Tanto 119. Desembre 2013.
Varsòvia, novembre 2013. El col·lapse definitiu d'un model
Mientras Tanto 119. Diciembre 2013.
Varsovia, noviembre 2013. El colapso definitivo de un modelo
TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO