TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO - ESTAT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÒS 2 - ESTADO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS 2
CLIC EN LA LLETRA QUE INDICA CADA PART O EN "SENSE LLOC CONCRET" PER VEURE ELS PROBLEMES / DOBLE CLIC PER TANCAR
CLIC EN LA LETRA QUE INDICA LA PARTE DEL REACTOR Y EN "SENSE LLOC CONCRET" PARA VER LOS PROBLEMAS / DOBLE CLIC PARA CERRAR
vandellos2zones

EDIFICI AUXILIAR. PROBLEMES: 2
01/12/2006 Fallida d'arrancada automática en motobomba d'aigua d'alimentació auxiliar per un cable desconnectat. 
06/12/2012 Fallida en vàlvules d'aillament en instruments de mesura d'aspiració de calor residual..


EDIFICI DE COMBUSTIBLE. PROBLEMES: 3
02/04/2009 Colocació incorrecta d'elements combustibles a la piscina.
01/10/2011 Arrancada no prevista del sistema de ventilació d'emergència de l'edificio de combustible
06/02/2012 falsa señal de un detector de radiación edificio de combustible

EDIFICI DE CONTENCIÓ. PROBLEMES: 15
15/02/2006 Aturada automàtica del reactor.
29/03/2006 Detecció d'una senyal de peces soltes al generador de vapor.
22/06/2006 Fallida d'instrumentació de medició de temperatura en un de los tres llaços del circuit primari.
31/07/2006 Aturada automàtica del reactor.
09/08/2006 Aturada automàtica del reactor.
04/05/2007 Arrancada no prevista en trens de refrigeració d'aigua essencial (?)
23/10/2007 Incompliment d'ETF per arrancada de la planta sense comprovar que no se havia realitzat encara la prova funcional de turbobomba d'aigua d'alimentació auxiliar necessària.
06/12/2007 Arrancada no prevista en trens de refrigeració d'aigua essencial (?)
29/11/2008 Incompliment de requisit de vigilància d'estanqueidad dels segells d'una exclusa de personal del edifici de contenció. 
21/01/2009 Fallida en vàlvula d'aillament de purga de generador de vapor.
23/06/2009 Incompliment ETF en prova de temps d'actuació d'una senyal d'aturada automàtica del reactor. 
06/02/2011 Falsa señal de radiació a l'edifici de contenció
06/05/2011 Aturada per retard en reparació d'un controlador electrònic de la unitat de refrigeració.
15/05/2011 Aturada no programada per fallida en funcionament de vàlvula de refrigeració del pressionador.
22/02/2012 Descenso en el nivel de los generadores de vapor

EDIFICI DE CONTROL. PROBLEMES: 14
08/11/2007 Error en disseny de diverses safates de cables en l'edifici de control, cables del sistema de refrigeració de components, i cables de sistemes auxiliars de generador diesel. 
19/03/2008 Deficiència de disseny en junta de resistència al foc en separació de cables en exterior de l'edifici de control.
14/03/2009 Fallida de disseny d'estanqueitat d'aigua en tres segellats de l'edifici de control. 
03/08/2011 Espai sense segellat contra incendis en barrera de separació d'àrees de foc de l'edifici de control.
05/10/2012 Error en segellat interior de penetracions en edificis de la central (conductes); es van a que separa áreas de fuego diferentes, en el edificio de control y difici de penetracions de Turbina. 
  ESPECÍFICS DE LA SALA DE CONTROL
14/04/2007 Falsa senyal de radiació i aillament de la sala de control.
21/04/2007 Falsa senyal de radiació amb problemes de ventilació de la sala de control.
21/11/2007 Falsa senyal d'incendi i aillament de la sala de control.
30/11/2007 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament de la sala de control.
21/11/2009 Falsa senyal de radiació i aillament de ventilació de la sala de control.
14/10/2010 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament ventilació de la sala de control.
02/11/2010 Falsa senyal de gasos tòxics i aillament ventilació de la sala de control.
30/04/2012 señal falsa analizadores de gases tóxicos sala de control
04/09/2012 Arrancada no prevista del sistema de aillament de ventilación de la Sala de Control por falsa senyal d'analitzadors de gasos tòxicos del aire de entrada.  

EDIFICI DIESEL. PROBLEMES: 3
25/09/2006 Incompliment en base de disseny: sense reserves d'oli per a que els generadors diesel puguessin funcionar més de 200 horas.
17/03/2007 Arrancada no prevista del generador diesel per pèrdua de tensió en la cabina elèctrica.
17/09/2010 Arrancada no prevista de generador diesel per tempestes.

EDIFICI PENETRACINS. PROBLEMES: 2
26/05/2008 Descobriment d'una penetració sense segellat resistent al foc en l'edifici de penetracions de turbina. 
08/07/2009 Error en procediment de vigilància de les penetracions elèctriques.


SENSE INDICAR EL LLOC CONCRET. PROBLEMES: 21
12/10/2005 Fallida de funciomanet dels trens del sistema de serveis essencials (?)
20/03/2006 Incompliment ETF condició límit o requisits de vigilància.
05/09/2006 Fallida de dues vàlvuls d'aspiració bombes de càrrega des del tanc de recàrrega.
27/09/2006 Deficiència descoberta durant vigilància rutinaria.
29/09/2006 Deficiència descoberta provoca reducció de potència.
01/12/2006 Aturada no programada per substituir taps de drenatge d'aigua procedent de condensació d'humitat en vàlvules. 
13/04/2007 Sustitución d'interruptor avariat.
24/04/2007 Incompliment ETF en senyal d'alerta de monitor de radiació.
06/06/2007 Incomplimiento ETF per no prendre mostres periòdiques requerides per fallida del monitor de radiació del sistema de deixalles de líquids (?).
03/12/2007 Arrancada no prevista de bomba per problema en valvula.
11/07/2008 Alarma de radiació per un litre de terra contaminada.
29/08/2008 Error en sistema d'extinció d'incendis. 
22/07/2009 Fallida aillament d'efluents.
21/12/2009 Incompliment ETF en prova trimestral d'estanqueitat de tancament de dues vàlvules de retenció.
15/01/2010 Error en obertura d'interruptor de corrent que deixa inoperants diversos sistemas de la central.
20/08/2010 Incompliment ETF en contactes de relès auxiliars de circuits d'equips.
22/10/2010 Espai sense segellat contra incendis en barrera de separació d'àrees de foc de l'edifici de Refrigeració de Components.
21/02/2011 Incomplimiento normativa ASME (ETF) en proves de verificación de vàlvules.
24/03/2011 Arrancada incontrolada i falsa per pèrdua del subministrament elèctric exterior.
24/08/2012 Penetración que separa dos áreas de fuego de diferentes cubículos, pertenecientes al Tren A de seguridad, sin sellado adecuado.
04/12/12 Fallida en vàlvules d'aillament en instruments de mesura.

EL CSN NO INFORMA DE PROBLEMES EN AQUESTA PART DEL REACTOR EN EL PERÍODE ANALITZAT.

NUCLEARS A CATALUNYA
CENTRAL NUCLEAR ASCÓ
REACTOR ASCÓ 1
REACTOR ASCÓ 2
UBICACIÓ DELS PROBLEMES
SENSE LLOC CONCRET
EDIFICI DE CONTENCIO
EDIFICI DE COMBUSTIBLE
EDIFICI AUXILIAR
EDIFICI DE CONTROL
EDIFICI DIESEL
EDIFICI DE TURBINES
EDIFICI DE PENETRACIONES DE LES TURBINES
EDIFICI DE SALVAGUARDES
CANAL DE DESCARREGUES
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CRONOLOGIA

2005 - TORNAR A INICI

05/10/2005       Error en manteniment de bombes de drenatge de l'Edifici de Components Tren B. Els procediments de vigilància no inclouen la comprovació del                         funcionament de la vàlvula.
12/10/2005       Fallida de funcionament dels trens del sistema de serveis essencials (?)

2006 - TORNAR A CRONOLOGIA

15/02/2006       Aturada automàtica del reactor.
20/03/2006       Incompliment ETF condició límit o requisits de vigilància.
29/03/2006       Detecció d'una senyal de peces soltes al generador de vapor.
22/06/2006       Fallida d'instrumentació de medició de temperatura en un de los tres llaços del circuit primari.
31/07/2006       Aturada automàtica del reactor.
09/08/2006       Aturada automàtica del reactor.
05/09/2006       Fallida de dues vàlvules d'aspiració bombes de càrrega des del tanc de recàrrega.
25/09/2006       Incompliment en base de disseny: sense reserves d'oli per a que els generadors diesel poguessin funcionar més de 200 hores.
27/09/2006       Deficiència descoberta durant vigilància rutinària.
29/09/2006       Deficiència descoberta provoca reducció de potència.
01/12/2006       Fallida d’arrencada automàtica en motobomba d'aigua d'alimentació auxiliar per un cable desconnectat.
01/12/2006       Aturada no programada per substituir taps de drenatge d'aigua procedent de condensació d'humitat en vàlvules.

2007 - TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI

17/03/2007       Arrancada no prevista del generador diesel per pèrdua de tensió en la cabina elèctrica.
13/04/2007       Substitució d'interruptor avariat.
14/04/2007       Falsa senyal de radiació i aïllament de la sala de control.
21/04/2007       Falsa senyal de radiació amb problemes de ventilació de la sala de control.
24/04/2007       Incompliment ETF en senyal d'alerta de monitor de radiació.
04/05/2007       Arrancada no prevista en trens de refrigeració d'aigua essencial (?)
06/06/2007       Incompliment ETF per no prendre mostres periòdiques requerides per fallida del monitor de radiació del sistema de deixalles de líquids (?).
23/10/2007       Incompliment d'ETF per arrancada de la planta sense comprovar que no se havia realitzat encara la prova funcional de turbobomba d'aigua                         d'alimentació auxiliar necessària.
08/11/2007       Error en disseny de diverses safates de cables en l'edifici de control, cables del sistema de refrigeració de components, i cables de sistemes                         auxiliars de generador diesel.
21/11/2007       Falsa senyal d'incendi i aïllament de la sala de control.
30/11/2007       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament de la sala de control.
03/12/2007       Arrancada no prevista de bomba per problema en vàlvula.
06/12/2007       Arrancada no prevista en trens de refrigeració d'aigua essencial (?)

2008 - TORNAR A CRONOLOGIA

19/03/2008       Deficiència de disseny en junta de resistència al foc en separació de cables en exterior de l'edifici de control.
26/05/2008       Descobriment d'una penetració sense segellat resistent al foc en l'edifici de penetracions de turbina.
25/06/2008       trencament  parcial de una vareta d'un sensor de posició de vàlvula de regulació.
11/07/2008       Alarma de radiació per un litre de terra contaminada.
29/08/2008       Error en sistema d'extinció d'incendis.
29/11/2008       Incompliment de requisit de vigilància d’estanqueïtat dels segells d'una resclosa de personal del edifici de contenció.

2009 - TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI

21/01/2009       Fallida en vàlvula d’aïllament de purga de generador de vapor.
14/03/2009       Fallida de disseny d’estanqueïtat d'aigua en tres segellats de l'edifici de control.
02/04/2009       Col·locació incorrecta d'elements combustibles a la piscina.
23/06/2009       Incompliment ETF en prova de temps d'actuació d'una senyal d'aturada automàtica del reactor.
08/07/2009       Error en procediment de vigilància de les penetracions elèctriques.
22/07/2009       Fallida aïllament d'efluents.
21/11/2009       Falsa senyal de radiació i aïllament de ventilació de la sala de control.
21/12/2009       Incompliment ETF en prova trimestral d’estanqueïtat de tancament de dues vàlvules de retenció.

2010 - TORNAR A CRONOLOGIA

15/01/2010       Error en obertura d'interruptor de corrent que deixa inoperants diversos sistemes de la central.
20/08/2010       Incompliment ETF en contactes de relès auxiliars de circuits d'equips.
17/09/2010       Arrancada no prevista de generador diesel per tempestes.
14/10/2010       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament ventilació de la sala de control.
22/10/2010       Espai sense segellat contra incendis en barrera de separació d'àrees de foc de l'edifici de Refrigeració de Components.
02/11/2010       Falsa senyal de gasos tòxics i aïllament ventilació de la sala de control.

2011 - TORNAR A CRONOLOGIA - TORNAR A INICI

06/02/2011       Falsa senyal de radiació a l'edifici de contenció
21/02/2011       Incompliment normativa ASME (ETF) en proves de verificació de vàlvules.
24/03/2011       Arrancada incontrolada i falsa per pèrdua del subministrament elèctric exterior.
06/05/2011       Aturada per retard en reparació d'un controlador electrònic de la unitat de refrigeració.
15/05/2011       Aturada no programada per fallida en funcionament de vàlvula de refrigeració del pressionador.
03/08/2011       Espai sense segellat contra incendis en barrera de separació d'àrees de foc de l'edifici de control.
01/10/2011       Arrancada no prevista del sistema de ventilació d'emergència de l’edifici de combustible

2012 - TORNAR A CRONOLOGIA

06/02/2012       falsa senyal de un detector de radiació edifici de combustible
22/02/2012       Descens en el nivell de los generadores de vapor
30/04/2012       senyal falsa analitzadors de gases tòxics sala de control
24/08/2012       Penetració que separa dos àrees de foc de diferents cubiculums del al Tren A de seguretat, sin segellat adequat.
04/09/2012       Arrancada no prevista del sistema de aïllament de ventilació de la Sala de Control por falsa senyal d'analitzadors de gasos tòxics del aire de                        entrada. 
05/10/2012       Error en segellat interior de penetracions en edificis de la central (conductes); es van a que separa àrees de foc diferents, en el edifici de                        control y edifici de penetracions de Turbina.
04/12/2012       Fallida en vàlvules d’aïllament en instruments de mesura.

06/12/2012       Fallida en vàlvules d’aïllament en instruments de mesura d'aspiració de calor residual.

2013 - TORNAR A CRONOLOGIA

05/04/2013       Debido a una tormenta en la zona de Riba Roja ha tenido lugar el arranque y acoplamiento a su barra eléctrica del generador diesel de                                    emergencia A, al producirse una pérdida de suministro eléctrico exterior a una de las barras de alimentación eléctrica de emergencia (6A).
19/04/2013       Incumplimiento ETF al no realizarse en el plazo de seis meses la verificación del nivel de electrolito de los elementos de las baterías. 26/10/2013       Parada automática del reactor debido a un bajo nivel en los generadores de vapor.
15/11/2013       Estando la central parada por recarga, entró en funcionamiento el secuenciador de salvaguardias tecnológicas (un sistema de seguridad). Este                         hecho a su vez ocasionó la puesta en marcha de otros equipos de seguridad del tren A.
28/11/2013       El sistema de ventilación de la sala de control se ha visto afectado por la inoperatividad de dos sistemas de detección de gases tóxicos.
29/11/2013       El sistema de ventilación de la sala de control se ha visto afectado por la inoperatividad de un monitor de radiación.
06/12/2013       Pérdida de suministro eléctrico en una de las barras (elemento que recibe y distribuye la energía eléctrica a los diferentes equipos).
18/12/2013       Bajada de potencia no programada superior al 20% tras detectar un aumento de temperatura en una de las tres fases del seccionador del                               transformador principal.

TORNAR A INICI DE PÀGINA