sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
 

Sobre l'autor. Miguel Muñiz Gutiérrez.

No sóc un expert, no sóc un analista, i no em guanyo la vida en el camp de l’energia. El meu interès per aquest tema és únicament ètic; estudio el caràcter insostenible i les implicacions socials i ecològiques de l'actual sistema energètic. Durant anys he treballat de manera organitzada i voluntària per reduir la destrucció i els sofriments que el tal sistema provoca en el medi ambient i les persones. Considero que es tracta d'un assumpte massa important per deixar-lo únicament en mans d'empresaris, polítics, analistes, o experts; des d'un coneixement compartit, la majoria de la societat ha de fer sentir la seva veu de manera organitzada, tenint sempre present les necessitats dels milions de persones a les que es nega la possibilitat de tenir veu.

Com que em declaro no-expert existeix la possibilitat d'errors i rectificacions en el redactat d'aquestes pàgines. Estic obert a acceptar els primers i a realitzar les segones. Si una persona qualsevol em fa arribar suggeriments, crítiques o aportacions raonades que no estiguin en contradicció amb l'objectiu de la pàgina, em faré ressó d'elles, mencionant, lógicament, el nom de la persona que les fa, o respectant el seu anonimat, si així ho vol.

Sempre es poden cometre errors, en el sistema energètic tothom que hi ha intervingut (empresaris, polítics, analistes i experts) els ha comés, sense reconèixer-los en la majoria dels casos. Cometre errors és inevitable, com és inevitable aprendre d'ells el màxim possible, per això continuo amb aquesta activitat. Més informació.


Sobre la pàgina.


 
Sobre el autor. Miguel Muñiz Gutiérrez.

No soy un experto, no soy un analista , y no me gano la vida en el campo de la energía. Mi interés por este tema es únicamente ético; estudio el carácter insostenible y las implicaciones sociales y ecológicas del actual sistema energético. Durante años he trabajado de manera organizada y voluntaria para reducir la destrucción y los sufrimientos que el tal sistema provoca en el medio ambiente y en las personas . Considero que se trata de un asunto demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de empresarios , políticos , analistas o expertos; desde un conocimiento compartido , la mayoría de la sociedad debe hacer oír su voz de manera organizada, teniendo siempre presente las necesidades de los millones de personas a las que se niega la posibilidad de tener voz .

Como me declaro no-experto existe la posibilidad de errores y rectificaciones en el redactado de estas páginas. Estoy abierto a aceptar los primeros y a realizar las segundas. Si una persona cualquiera me envia sugerencias , críticas o aportaciones razonadas que no estén en contradicción con el objetivo de la página, me haré eco de ellas, mencionando, lógicamente , el nombre de la persona que las hace, o respetando su anonimato, si así lo desea.

Siempre se pueden cometer errores, en el sistema energético todo el mundo que ha intervenido ( empresarios , políticos , analistas y expertos ) los ha cometido, sin reconocerlos en la mayoría de los casos. Cometer errores es inevitable, como es inevitable aprender de ellos el máximo posible, por eso sigo con esta actividad. Más información.

Sobre la página