sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
La primera reflexió sobre les implicacions del sistema energètic va ser conseqüència de la catàstrofe nuclear de Txernòbil, iniciada el 26 d'abril del 1986 i que avui encara continua; desprès va venir l'accident nuclear de Vandellòs 1 (1989), a on vaig començar a fer treball voluntari. A partir de la demanda de tancament de Vandellòs 1 aquest treball s’ha desenvolupat en àmbits com l'exigència de tancament de totes les centrals nuclears (començant per les de Catalunya), la denuncia de la campanya del “renaixement” nuclear, el tancament de la tèrmica de carbó de Cercs, els estudis sobre contaminació i qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona, la difusió dels principis de l'estalvi i l'eficiència, la informació sobre els perills del canvi climàtic, l'oposició a la construcció de centrals tèrmiques de cicle combinat, i la defensa de l'aprofitament dels recursos eòlics i solars que existeixen a Catalunya, entre d’altres.

La catàstrofe nuclear de Fukushima, que ens afecta des de l'11 de març del 2011, ha marcat un abans i un desprès en el món de l'energia. Aquesta pàgina és també el resultat de coses que la catàstrofe ha posat de manifest. Entre elles, la evidència que estem en una transició energètica bassada en la desigualtat.
-----------------------------------------------------------------------------
La primera reflexión sobre las implicaciones del sistema energético fue consecuencia de la catástrofe nuclear de Chernobyl, iniciada el 26 de abril de 1986 y que hoy todavía continúa; después vino el accidente nuclear de Vandellós 1 (1989), en donde comencé a hacer trabajo voluntario. A partir de la petición de cierre de Vandellòs 1 este trabajo se ha desarrollado en ámbitos como la exigencia de cierre de todas las centrales nucleares (empezando por las de Cataluña), la denuncia de la campaña del "renacimiento" nuclear, el cierre de la térmica de carbón de Cercs, los estudios sobre contaminación y calidad del aire en el área metropolitana de Barcelona, la difusión de los principios del ahorro y la eficiencia, la información sobre los peligros del cambio climático, la oposición a la construcción de centrales térmicas de ciclo combinado, y la defensa del aprovechamiento de los recursos eólicos y solares que existen en Cataluña, entre otros.

La catástrofe nuclear de Fukushima, que nos afecta desde el 11 de marzo del 2011, ha marcado un antes y un después en el mundo de la energía. Esta página es también el resultado de cosas que la catástrofe ha puesto de manifiesto. Entre ellas, la evidencia de que estamos en una transición energética basada en la desigualdad.