sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE ENERGIES RENOVABLES
7 FAL·LÀCIES DE LES ENERGIES RENOVABLES      -----      7 FALACIAS DE LAS ENERGIAS RENOVABLES

FAL·LÀCIA 1.- Les energies renovables permeten una societat bassada en l’auto abastiment energètic.

FAL·LÀCIA 2.- Hi ha un volum enorme d’”energies lliures” que es podrien utilitzar sense més problemes amb la tecnologia adequada.


FAL·LÀCIA 3.- Es poden fabricar aparells amb components senzills, i a nivell domèstic, per aprofitar les energies renovables que hi ha en abundāncia al nostre voltant.

FAL·LÀCIA 4.- Amb un sistema de generaciķ 100 per 100 renovable podem prescindir completament dels combustibles.

FAL·LÀCIA 5.- Els projectes de generació renovable a gran escala, com DESERTEC, són el camí per al futur de les energies renovables.

FAL·LÀCIA 6.- Les energies renovables no causen impactes ambientals.

FAL·LÀCIA 7.- Les energies renovables obren el camí a una època de gran abundància energètica
.
FAL·LÀCIA 1.-Les energies renovables permeten una societat bassada en l’auto abastiment energètic.
Al marge de que les renovables puguin cobrir sense problemes les necessitats energètiques individuals bàsiques: calor, refrigeració, il·luminació i informació; hi ha un seguit de necessitats col·lectives que no poden ser cobertes amb un auto abastiment; pensem en el treball industrial (incloses les indústries necessàries per renovar els equipaments de generació renovable bàsics), la producció col·lectiva d’aliments, els desplaçaments de materials a l’escala que sigui necessària, i les necessitats de mobilitat de la població.
FAL·LÀCIA 2.- Hi ha un volum enorme d’”energies lliures” que es podrien utilitzar sense més problemes amb la tecnologia adequada.
Es veritat que un còmput dels fluxos energètics d’origen renovable dona una quantitat immensa d’energia, però es tracta d’una energia dispersa i en baixes concentracions, l’aprofitament de la qual requereix d’un infraestructura tecnològica més o menys complexa. Això ens porta a considerar que cal difondre els valors de la Taxa de Retorn Energètic del cicle de vida complet de cada tecnologia d’aprofitament, com a condició necessària abans de la seva generalització.

I exigeix precaució davant la idea d’energia lliure, aparentment disponible a l’abast de qualsevol.
FAL·LÀCIA 3.- Es poden fabricar aparells amb components senzills, i a nivell domèstic, per aprofitar les energies renovables que hi ha en abundāncia al voltant de cadascú.
Amb aparells casolans tan sols es poden fer aprofitaments de recursos limitats, sense tenir en compte l’eficiència, i per períodes també limitats.

Qualsevol apel·lació al “faci-s’ho vostè mateix” ignora dues coses: la necessària disponibilitat de materials per construir aparells, els costos aparellats a la generalització del “bricolatge”, i les demandes socials que s’han de cobrir.

En el camp de les energies renovables, com en tots, l’individualisme és un camí que no porta enlloc.
FAL·LÀCIA 4.-Amb un sistema de generació 100 per 100 renovable podem prescindir completament dels combustibles.
A més de generar energia, els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) són una font de matèries primeres per a la producció de diversos materials.

Però, al marge d’aquesta realitat, Encara està sense aclarir a quina escala un sistema exclusivament renovable té capacitat de reproducció plena, cobrir les necessitats energètiques de la societat en serveis i bens materials.
FAL·LÀCIA 5.-Els projectes de generació renovable a gran escala, com DESERTEC, són el camí per al futur de les energies renovables.

Els grans projectes renovables són intents de traslladar aquestes tecnologies a la lògica de l’explotació centralitzada del model fòssil i nuclear.

Dues de les principals característiques de les energies renovables: la proximitat territorial entre la generació i el consum, i la formació d’una xarxa de generació distribuïda, desapareixen amb aquest enfocament. Al temps que apareixen un seguit de problemes.

En l’obra de Hermann Scheer, “Autonomia energÉtica” apareixen detallats els arguments pels quals és irracional propugnar infraestructures gegantines d’energies renovables

FAL·LÀCIA 6.-Les energies renovables no causen impactes ambientals.
Totes les activitats humanes causen impactes ambientals, i l’aprofitament de les energies renovables no és cap excepció.

Ara bé cal distingir entre tipus d’impactes i no caure en la demagògia de considerar que tots els impactes són equivalents.

No és igual “l’impacte visual” d’un aerogenerador, que l’impacte sobre la salut d’un isòtop radioactiu que pot durar milers d’anys. Per aprofundir en aquesta problemàtica cal anar a valorar els diferents impactes.
FAL·LÀCIA 7.- Les energies renovables obren el camí a una època de gran abundància energètica.
En principi les energies renovables obren el camí cap a una època en que l’espècie humana pugui viure tenint cobertes les seves necessitats bàsiques de manera sostenible cap al futur.

Tota la propaganda que parla d’una època d’abundància d’energia bassades en les renovables no deixa de ser una especulació que no pren en consideració les dades reals de necessitats energètiques per una població que pot arribar als 10.000 milions de persones a la segona meitat del segle XXI.
 TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO