sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE ENERGIES RENOVABLES
7 MENTIDES SOBRE LES ENERGIES RENOVABLES      -----      7 MENTIRAS SOBRE LAS ENERGIAS RENOVABLES

MENTIDA 1.- LES ENERGIES RENOVABLES SÓN INTERMITENTS I NO PODEN GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC.

MENTIDA 2.- LES ENERGIES RENOVABLES SÓN CARES (I CULPABLES DEL "DÈFICIT DE TARIFA").

MENTIDA 3.- LES ENERGIES RENOVABLES TENEN UN IMPACTE AMBIENTAL IGUAL O PITJOR QUE EL DE LES ALTRES ENERGIES.

MENTIDA 4.- LES ENERGIES RENOVABLES TAN SOLS ES PODEN APROFITAR PER A SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS PETITS EN LLOCS AÏLLATS.

MENTIDA 5.- EL “FUTUR” SERÀ UN SISTEMA DE GENERACIÓ MIXT DE RENOVABLES I NUCLEARS.

MENTIDA 6.- LES ENERGIES RENOVABLES HAN DE PASSAR LA “PROVA DEL MERCAT”.

MENTIDA 7.- LES ENERGIES RENOVABLES ENCARA ESTAN EN FASE EXPERIMENTAL
.
MENTIDA 1.- LES ENERGIES RENOVABLES SÓN INTERMITENTS I NO PODEN GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC.
Es tracta de la mentida favorita dels que defensen els combustibles fòssils i nuclears. És tan fàcil de difondre com difícil de desmuntar.

Al marge de que les dades estadístiques de diversos països d’Europa demostren que les energies renovables cobreixen amb facilitat grans percentatges del consum elèctric, està el fet de que les dues característiques de les renovables: capacitat de generació distribuïda i diversitat de tecnologies, permeten recórrer a diferents fonts en diferents llocs segons les variables dia - nit, meteorològiques o climàtiques.
MENTIDA 2.-LES ENERGIES RENOVABLES SÓN CARES (I CULPABLES DEL “DÈFICIT DE TARIFA”).
La gran quantitat d’interessos econòmics, els costos amagats o desviats, l’absència de comptabilitat dels impactes ambientals, i el paper de l’Estat com a garant dels beneficis empresarials fa que no tingui sentit parlar de conceptes com “car” o “barat” aplicat al camp de l’energia.

A les energies renovables se les ha acusat també de ser les culpables de l’anomenat “dèficit de tarifa”. La realitat és que l’origen del dèficit està en el fet de que les companyies energètiques han declarat uns costos que no han estat supervisats per cap organisme independent i han estat acceptats incondicionalment pel govern.
MENTIDA 3.- LES ENERGIES RENOVABLES TENEN UN IMPACTE AMBIENTAL IGUAL O PITJOR QUE EL DE LES ALTRES ENERGIES.
Basta un mínim de reflexió sobre els diferents tipus d’impactes per comprovar que aquesta acusació és mentida..
MENTIDA 4.-LES ENERGIES RENOVABLES TAN SOLS ES PODEN APROFITAR PER A SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS PETITS EN LLOCS AÏLLATS.
Les dades de subministrament energètic renovable a diversos països demostren la mentida d’aquesta informació..
MENTIDA 5.-EL “FUTUR” SERÀ UN SISTEMA DE GENERACIÓ MIXT DE RENOVABLES I NUCLEARS.

És la consigna favorita del “lobby” nuclear que intenta aixecar una cortina de fum sobre el fet de les nuclears i les renovables són totalment incompatibles.

El tancament de les nuclears és la condició primària per a un desplegament renovable.

MENTIDA 6.-LES ENERGIES RENOVABLES HAN DE PASSAR LA “PROVA DEL MERCAT”
Sobre les mentides del suposat “mercat” com  a mecanisme regulador de la societat hi ha abundant informació.

Sobre el cost monetari de construcció d’un aparell basat en l’aprofitament dels recursos renovables cal tenir en compte l’experiència de diverses tecnologies (des de la ràdio fins la informàtica) que van baixar els seus costos a mesura que la producció era major.
MENTIDA 7.-LES ENERGIES RENOVABLES ENCARA ESTAN EN FASE EXPERIMENTAL
Algunes tecnologies renovables (com la de l’aprofitament de l’energia de les onades) estan encara en fase experimental, altres (com l’energia eòlica) estan plenament desenvolupades i, altres (com la solar fotovoltaica) estan en un procés continuat de millora d’eficiència.

Parlar de les renovables com si fossin un bloc compacte és una mentida habitual en determinats cercles que intenten aturar el desplegament de les energies renovables.
 TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO