sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA RENOVABLES
CATALÀ - CASTELLANO
 
LES ENERGIES RENOVABLES PROVOQUEN CANVIS EN EL SISTEMA ENERGÈTIC. L'ATURADA.
Desprès d'un període de forts incentius des de l'administració i el govern estatal, les energies renovables han estat acusades de generar diversos problemes en el sistema energètic: "distorsions" en el subministrament, en les retribucions, estar "excesivament subvencionades", i ser les responsables del denominat "dèficit de tarifa".

En realitat, l'únic problema que van crear les renovables va ser que l'increment de la seva producció va començar a posar en evidència els errors de les prioritats d'inversions portades a terme per les grans empreses. En el moment que van superar els límits de la marginació i van començar a produir a gran escala, van deixar de ser considerades beneficioses, ja que eren una amenaça.

Per exemple, cobrir un percentatge cada cop més gran del subministrament elèctric amb l'energia eòlica va demostrar que les tèrmiques de cicle combinat (la inversió tecnològica preferent de les grans companyies) havien d'estar aturades, i que les centrals nuclears eren innecessàries. La resposta de l'operador del sistema elèctric en aquestes ocasions va ser ordenar l'aturada dels parcs eòlics per a que les nuclears poguessin seguir operant (i generant residus radioactius, i abocant-los al medi).

A aquesta situació es va afegir la denúncia d'uns pocs casos puntuals d'estafa per especulació amb les primes de les renovables, que tenia el seu origen en la manca de planificació legislativa del govern. Els pocs casos van tenir un tractament informatiu desmesurat, fomentant la idea de que les inversions en projectes renovables tan sols responien a criteris especulatius.

Les renovables van ser víctimes del seu propi èxit, i han de pagar per això amb unes condicions legislatives que bloquegen qualsevol política de desplegament.