sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA
 
CATALÀ - CASTELLANO
ELS RECURSOS EN ENERGIES RENOVABLES A CATALUNYA
Interrogar-se sobre si els recursos renovables dels que disposa Catalunya són "suficients" és un exercici absurd per dos motius:

- Perquè està sobradament demostrat que l'actual sistema econòmic i social de Catalunya no té sentit en un futur de recursos energètics fòssils en reducció, si no és al preu de crear sofriment i destrucció a altres llocs del món, i d'incrementar encara més la catàstrofe ambiental en que estem immersos.

- Perquè si no atenem a un concepte abstracte com és l'energia, i sí atenem a cobrir les necessitats de serveis que l'energia ens proporciona, Catalunya té recursos energètics de sobres.

Alguns indicadors sobre els recursos disponibles ja estan a disposició de la societat.
El Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear disposa d'una pàgina amb indicació dels recursos renovables a diferents nivells, i un treball de modelització i investigació centrat en la Catalunya solar.
L'informe "100 per 100 renovables Catalunya" de Greenpeace, disponible en PDF, realitza un inventari exhaustiu dels recursos energètics existents.
La pròpia Generalitat va realitzar una investigació a on es detallen els valors d'energia solar que es recullen als territoris. El Atlas de radiació Solar a Catalunya és una eina valuosa de planificació territorial que no s'ha utilitzat mai.
Des del propi Institut català de l'energia (ICAEN) es va fer un treball d'investigació sobre el potencial eòlic, l'Atlas eòlic de Catalunya, però sense agilitzar els mecanismes d'inversió. El resultat va ser les ZPD, les anomenades zones preferents de desenvolupament eòlic.
Fins i tot la Generalitat va fer un estudi sobre els potencials geotèrmics que, com en els casos anteriors, no s'ha traduït en cap política pràctica. També es va redactar un Atlas de geotèrmia de Catalunya, a través de l'Institut Geològic de Catalunya.
 
TORNAR - VOLVER
 
LOS RECURSOS EN ENERGÍAS RENOVABLES en CATALUNYA
Interrogarse sobre si los recursos renovables de los que dispone Catalunya son "suficientes" es un ejercicio absurdo por dos motivos:

- Porque está sobradament demostrado que el actual sistema económico y social de Catalunya no tiene sentido en un futuro de recursos energéticos fósiles en reducción, si no es al precio de crear sufrimiento y destrucción a otros lugares del mundo, y de incrementar todavía más la catástrofe ambiental en que estamos inmersos.

- Porque si no atendemos a un concepto abstracto como es la energía, y sí atendemos a cubrir las necesidades de servicios que la energía nos proporciona, Catalunya tiene recursos energéticos de sobra.

Algunos indicadores sobre los recursos disponibles ya están a disposición de la sociedad.
El Grupo de Científicos y Técnicos por un Futuro No Nuclear dispone de una página con indicación de los recursos renovables a diferentes niveles, y un trabajo de modelización e investigación centrado en la Catalunya solar.
El informe "100 por 100 renovables Catalunya" de Greenpeace, disponible en PDF, realiza un inventario exhaustivo de los recursos energéticos existentes.
La propia Generalidad realizó una investigación donde se detallan los valores de energía solar que se recogen a los territorios. El Atlas de radiación Solar en Catalunya es una herramienta valiosa de planificación territorial que no se ha utilizado nunca.
Desde el propio Instituto catalán de la energía (ICAEN) se hizo un trabajo de investigación sobre el potencial eólico, el Atlas eólico de Catalunya, pero sin agilizar los mecanismos de inversión. El resultado fue las ZPD, las denominadas zonas preferentes de desarrollo eólico.
Incluso la Generalitat hizo un estudio sobre los potenciales geotèrmics que, como en los casos anteriores, no se ha traducido en ninguna política práctica. También se redactó un Atlas de geotèrmia de Catalunya, a través delInstituto Geológico de Catalunya.
VOLVER - VOLVER