sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LES ENERGIES RENOVABLES
 
CATALÀ - CASTELLANO
LES EMPRESES D'ENERGIES RENOVABLES A CATALUNYA
L'evolució dels canvis que les polítiques econòmiques especulatives estan imposant a la societat han tingut un paper molt important en la desaparició da petites empreses d'energies renovables a Catalunya. L'adaptació de les grans empreses elèctriques i energètiques a fenòmens com els errors en les polítiques d'inversió, la caiguda de la disponibilitat de recursos fòssils, el descrèdit de l'energia nuclear, el final del creixement econòmic com a font d'obtenció de beneficis, i tot un escenari de canvis en profunditat que s'acosten, ha fet de les energies renovables les seves victimes principals.
Per obtenir dades sobre el teixit empresarial en energies renovables a Catalunya es poden seguir aquests enllaços.
- L 'Associació de productors d'energies renovables (APERCA) manté una base de dades actualitzada.
- Solarweb.net manté una relació d'enllaços a empreses, especialment en les tecnologies solars.
- EÒLICCAT és la millor web per estar al corrent de l'estat de l'energia eòlica.
- L'Institut Català d'Energia (ICAEN) manté una pàgina web amb enllaços a les principals associacions empresarials de Catalunya i l'Estat.
 
 
TORNAR - VOLVER
VOLVER A INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
LAS EMPRESAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CATALUÑA
La evolución de los cambios que las políticas económicas especulativas están imponiendo a la sociedad han tenido un papel muy importante en la desaparición da pequeñas empresas de energías renovables en Cataluña. La adaptación de las grandes empresas eléctricas y energéticas a fenómenos como los errores en las políticas de inversión, la caída de la disponibilidad de recursos fósiles, el descrédito de la energía nuclear, el final del crecimiento económico como fuente de obtención de beneficios, y todo un escenario de cambios en profundidad que se acercan, ha hecho de las energías renovables sus victimes principales.
Para obtener datos sobre el tejido empresarial en energías renovables en Cataluña se pueden seguir estos enlaces.
- La Asociación de productores de energías renovables (APERCA) mantiene una base de datos actualizada.
- Solarweb.net mantiene una relación de enlaces a empresas, especialmente en las tecnologías solares.
- EÒLICCAT es la mejor web para estar al corriente del estado de la energía eólica.
- El Instituto Catalán de Energía (ICAEN) mantiene una página web con enlaces a las principales asociaciones empresariales de Catalunya y el Estado.