sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LES ENERGIES RENOVABLES
 
CATALÀ - CASTELLANO
LES EMPRESES D'ENERGIES RENOVABLES A CATALUNYA
L'evolució dels canvis que les polítiques econòmiques especulatives estan imposant a la societat han tingut un paper molt important en la desaparició da petites empreses d'energies renovables a Catalunya. L'adaptació de les grans empreses elèctriques i energètiques a fenòmens com els errors en les polítiques d'inversió, la caiguda de la disponibilitat de recursos fòssils, el descrèdit de l'energia nuclear, el final del creixement econòmic com a font d'obtenció de beneficis, i tot un escenari de canvis en profunditat que s'acosten, ha fet de les energies renovables les seves victimes principals.
Per obtenir dades sobre el teixit empresarial en energies renovables a Catalunya es poden seguir aquests enllaços.
- L 'Associació de productors d'energies renovables (APERCA) manté una base de dades actualitzada.
- Solarweb.net manté una relació d'enllaços a empreses, especialment en les tecnologies solars.
- EÒLICCAT és la millor web per estar al corrent de l'estat de l'energia eòlica.
- L'Institut Català d'Energia (ICAEN) manté una pàgina web amb enllaços a les principals associacions empresarials de Catalunya i l'Estat.