sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LES ENERGIES RENOVABLES

CATALÀ - CASTELLANO
ELS MODELS BASSATS EN ENERGIES RENOVABLES A CATALUNYA

Amb les limitacions que imposa el no haver disposat mai d'una infrastructura política que afavorís l'estudi rigorós de les potencialitats de les energies renovables i dissenyés un escenari de transició coherent, s'han fet estudis i aproximacions que assenyalen un punt de partida que es pot aprofitar en una situació de canvi polític i social.

LOS MODELOS BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES EN CATALUNYA

Con las limitaciones que impone el no haber dispuesto nunca de una infrastructura política que favoreciera el estudio riguroso de las potencialidades de las energías renovables y diseñara un escenario de transición coherente, se han hecho estudios y aproximaciones que señalan un punto de partida que se puede aprovechar en una situación de cambio político y social.

CATALUNYA 100% RENOVABLE.

Primera aproximació històrica: Propostes per a un futur lliure de nuclears i combustibles fòssils (amb materials sobre estalvi i eficiència i propostes de promoció de les renovables): GREENPEACE, EUROSOLAR, Ecologistes en Acció de Catalunya. Barcelona, juliol de 2005


Catalunya Solar: el camí­ cap a un sistema elèctric 100% renovable a Catalunya.

Coordinació: Dr. Josep Puig. Realització: Dr. Harry Lehmann (WCRE – World Council for Renewable Energies), Anja Doleschek i Stefen Peter (ISuSI – Institute for Sustainable Solutions and Innovations), colaboració Dr. Joaquim Corominas i Marta García.

Informe Greenpeace - Energia 2050 - 100% renovables.

En castellano, en català. Documentos imprescindibles para conocer la realidad de los potenciales y rebatir la falsedad de que "no hay recursos renovables suficientes". Una altra qüestió és que no tots puguin ser objecte d'aprofitament per les limitacions que imposa la TRE.