sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE ENERGIES RENOVABLES
 
CATALÀ - CASTELLANO
LES ENERGIES RENOVABLES I LES POLÍTIQUES ENERGÈTIQUES A CATALUNYA
Catalunya té el trist privilegi de ser una de les comunitats de l’Estat en que hi hagut una relació inversa entre el discurs sobre la implantació de les energies renovables i la seva traducció en polítiques pràctiques.

A Catalunya es va desenvolupar als anys 80 una de les indústries pioneres en la investigació, construcció i desenvolupament de generadors eòlics: a partir d’una cooperativa inicial, ECOTECNIA va desenvolupar-se contra la política energètica de la Generalitat, que estava totalment controlada pels interessos de les elèctriques propietàries de les centrals nuclears i tèrmiques. Sense cap tipus de suport institucional seriós ECOTECNIA va arribar a formar part del grup basc Mondragón, per ser finalment adquirida per la multinacional Alstom Wind, del grup Alstom, que va tancar la major part de les seves instal·lacions l’any 2013, quan l’empresa cooperativa original ja havia desaparegut.

Al mateix temps que es girava d’esquena a una indústria d’origen local, la Generalitat lliurava milions i milions d’euros a multinacionals com la Samsung, que el 2004 va decidir tancar la seva factoria a Catalunya, deixant a l’atur la pràctica totalitat de la plantilla i sense retornar ni un cèntim dels diners que el govern de la Generalitat li havia lliurat; també va abocar milions d’euros a projectes fantasmals, com l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA), que va ser suprimit l’any 2011, desprès de revelar-se com un absolut fracàs.

Paral·lelament el discurs sobre les energies renovables ha estat dominant en la retòrica del govern: a Catalunya s’han realitzat múltiples “investigacions”, reunions, simpòsiums i trobades sobre les possibilitats d’aprofitament de les renovables que mai no s’han traduït en polítiques reals.

El cas més escandalós és el que es relaciona amb el desplegament a Catalunya de les dues tecnologies pioneres de les renovables: l’eòlica i la solar.

 
TORNAR - VOLVER
 
Volver A INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS EN CATALUÑA
Cataluña tiene el triste privilegio de ser una de las comunidades del Estado en que ha habido una relación inversa entre el discurso sobre la implantación de las energías renovables y su traducción en políticas prácticas .

En Cataluña se desarrolló en los años 80 una de las industrias pioneras en la investigación, construcción y desarrollo de generadores eólicos a partir de una cooperativa inicial, ECOTECNIA se desarrolló contra la política energética de la Generalitat , que estaba totalmente controlada por los intereses de las eléctricas propietarias de las centrales nucleares y térmicas . Sin ningún tipo de apoyo institucional serio ECOTECNIA llegó a formar parte del grupo vasco Mondragón, para ser finalmente adquirida por la multinacional Alstom Wind , del grupo Alstom , que cerró la mayor parte de sus instalaciones en el año 2013 , cuando la empresa cooperativa original ya había desaparecido .

Al mismo tiempo que volvía la espalda a una industria de origen local , la Generalitat entregaba millones y millones de euros a multinacionales como la Samsung, que en 2004 decidió cerrar su factoría en Cataluña , dejando en el paro la práctica totalidad de la plantilla y sin devolver ni un centavo del dinero que el gobierno de la Generalitat le había entregado ; también vertió millones de euros a proyectos fantasmales , como el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil ( IDIADA ) , que fue suprimido en 2011 , después de revelarse como un absoluto fracaso .

Paralelamente el discurso sobre las energías renovables ha sido dominante en la retórica del gobierno: en Cataluña se han realizado múltiples " investigaciones" , reuniones , simposios y encuentros sobre las posibilidades de aprovechamiento de las renovables que nunca se han traducido en políticas reales.

El caso más escandaloso es el que se relaciona con el despliegue en Cataluña de las dos tecnologías pioneras de las renovables : la eólica y la solar .