sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA
 
CATALÀ - CASTELLANO
LES ENERGIES RENOVABLES I LA SOCIETAT
Resulta impossible planificar amb els coneixements actuals com serà una societat bassada en les energies renovables. Tan sols es poden apuntar algunes característiques generals que són el resultat d’una projecció en clau de pensament positiu (sobre allò vàlid que és necessari implementar) i negatiu (allò que ha de desaparèixer obligatòriament perquè amenaça la pròpia existència).

A partir d’aquesta doble constatació es poden desgranar un seguit de premisses:

- Si es vol que un model energètic sigui veritablement sostenible ha de ser universalitzable. Un model energètic sostenible necessita de recursos i genera residus; generar “illes” de sostenibilitat a base d’exportar els problemes dels residus o realitzar una explotació insostenible de matèries primeres significa tan sols generar més sofriments i ajornar els problemes. Cal pensar en una humanitat de més de 9000 milions de persones i aconseguir que els cercles de materials siguin tancats.

- Un canvi de model energètic tan sols pot ser el resultat d’un canvi social. Pensar que es poden mantenir les dinàmiques actuals limitant-se tan sols a substituir tecnologies fòssils i nuclears per tecnologies solars o geotèrmiques és irracional.

- Un model energètic sostenible ha de ser igualitari. Per cobrir les necessitats de milers de milions de persones no es por mantenir l’estat actual d’opulència i misèria energètica.

- Aquest model social i energètic sostenible serà el resultat de molts canvis organitzats, conscients i en profunditat, de moltes revolucions parcials per a les quals es necessita una visió que sigui alhora global i local.

A partir d’aquestes quatre premisses es dedueixen vàries conseqüències:

- En l’energia disponible en el model existirà un pes considerable del factor elèctric, el que no exclou la combustió bassada en un càlcul d’absorció del les emissions.

- Els cicles de funcionament de les tecnologies, amb les seves demandes de materials i la generació de residus corresponents han d’estar calculats per minimitzar l’impacte.

- Els serveis energètics bàsics: treball, alimentació, desplaçament o mobilitat, calor, refrigeració, il·luminació i informació es cobriran amb un ventall de tecnologies que variaran en funció dels recursos disponibles a cada territori.

- La consideració de les variables de producció, distribució i consum d’energia, així com l’aplicació dels principis d’estalvi i eficiència fan necessària una reordenació del territori. L'actual estructura de grans ciutats, amb milions d'habitants, cap a les quals aflueixen quantitats ingents de béns i serveis no és sostenible.

Aquesta primera enumeració ja dona una idea de les disjuntives complexes i conflictives que s’hauran d’abordar.
 
TORNAR - VOLVER