sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
Tornar a INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE RENOVABLES
CATALÀ - CASTELLANO
 
LES ENERGIES RENOVABLES I EL TERRITORI

El canvi cap a un model energètic sostenible implica també un canvi de mentalitat respecte a la producció i el consum d’energia, que afecta a la percepció del territori, a la manera com s’integren en el territori la nostra manera de viure i de consumir productes i serveis.

El sistema energètic actual es bassa en la concentració i l’abstracció. Concentració en la construcció de centres de producció d’enorme potència (centrals i embassaments), generalment lluny de les fonts de matèria primera (carbó, gas, petroli, urani, conques fluvials) que les fan funcionar, i lluny dels principals centres de consum. El consum  d’energia (i de productes) mai no ha tingut un referent directe i proper per a la majoria de la població.

L’abstracció ha consistit en desvincular el consum de productes i d’energia de criteris d'impacte ambiental associat: comercialització de productes industrials barats i de curta durada (obsolescència programada, cultura d'usar i llençar, empaquetatge excessiu, etc.), i tendència irracional cap al “tot elèctric” en el subministrament energètic.

La idea de fons és la reiteració de la recerca del mite tecnològic d’una font d’energia il·limitada, inesgotable i pràcticament gratuïta, un mite que s’ha associat a l’energia nuclear de fusió i de fissió.

La ocultació sistemàtica, mantinguda al llarg de dècades, de l’impacte real de la producció i el consum d’energia ha generat una mentalitat social que marca tot el debat.

Un model energètic sostenible, basat en energies renovables trenca amb aquesta ocultació.

Apareixen multitud de punts de generació de poca potència amb impactes locals petits però perceptibles; apareix una dispersió territorial que es visualitza en multitud d’aerogeneradors, plaques solars, plantes d’aprofitament de la biomassa, dipòsits de metanització, etc., escampats per tot arreu; apareix la producció d'energia al lloc a on el recurs es troba; apareixen multitud de tecnologies de generació directes i altres mixtes; a on havia una ocupació del territori invisible, globalitzada i remota apareix el veritable preu energètic en termes de ocupació territorial visible, concreta i propera.

Un model energètic sostenible fa visible el que estava amagat i, per tant, xoca amb una mentalitat en la que el consum d’energia i també la preservació de l’entorn es plantegen de manera abstracta, sense relacionar-la amb la manera de viure i consumir de cada persona.

Això explica, en part, el rebuig que les energies renovables provoquen quan passen de ser conceptes ben vistos a realitats que cobreixen una part important del consum energètic.