sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
 
L'ENERGIA A CATALUNYA - LA ENERGÍA EN CATALUÑA
(aproximació amb un gràfic i un mapa)
mapa electric Catalunya llegenda
Mapa de les infraestructures elèctriques de Catalunya (2013)
Elaboració pròpia a partir de l'Informe REE, El sistema elèctric 2013, pàgina 119
Detall de les dades - Datos en detalle
 
ARTICLES - ARTÍCULOS
L'"IMPOST" DEL PDECAT (CDC) I ERC - EL "IMPUESTO" DEL PDECAT (CDC) I ERC

COMUNICAT MIA
/ COMUNICADO MIA

MANIFEST - MANIFIESTO
 
CATALUNYA. ENERGIA. DADES
INFORMACIÓ SOBRE EL PLA D'ENERGIA DE CATALUNYA 2006 - 2015 DE LA GENERALITAT (PEC).

A la pàgina del Departament de Treball i Indústria pots trobar la informació del PEC, com que es tracta d'un document molt gran et recomanem la lectura del resum executiu.

Sobre els treballs de base. Especialment recomanable per entendre l'estructura del PEC són els documents sobre infrastructures d'energia elèctrica de la consultora SENER
. Sobre el Pla 2012-2020 d'energia i canvi vlimàtic i també sobre el redactat de la planificació de les infraestructures d'energia elèctrica a Catalunya.
Les dades energètiques de l'Institut Català d'Energia tenen una antiguitat de 2 - 3 anys.
1.1.- GENERACIÓ ELECTRICITAT
CATALUNYA: Detalls en el document del sistema elèctric de REE
1.2.- DISTRIBUCIÓ ELECTRICITAT, PETROLI i GAS
CATALUNYA, xarxa d'electricitat mapa de REE: Sector 11 - Sector 17 - Sector 12 - Sector 18
ESPANYA i CATALUNYA , petroli: El informe CORES del 2012 facilita informació sobre distribució i consum.
CATALUNYA, gas: Mapes de la Comisión Nacional de la Energía
1.3.-CONSUM ELECTRICITAT, PETROLI I GAS
DADES CONJUNTES D'ESPANYA I CATALUNYA, electricitat: Informe
DADES CONJUNTES D'ESPANYA i CATALUNYA , petroli: La memòria CORES facilita informació sobre distribució i consum.