sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CONFLICTES - CONFLICTOS

La transició energètica és tan sols una part d'una transició ecològica i social molt més profona, que implica variables geopolítiques que no són fàcils de determinar. Són i seràn inevitables els CONFLICTES en tot aquest procès, ja que no es pot deixar a un costat el fet de que pensem i actuem en una societat dividida en classes socials confrontades: classes dominants, acomodades i subalternes que no formen estructures rígides, i que poden manifestar obertament els seus interessos, o amagar-los darrera de discursos polítics o culturals.

Aquesta pàgina ofereix una selecció de textos en català i/o en castellà, que exposen alguns aspectes d'aquests CONFLICTES.

La transición energética es tan solo una parte de una transición ecológica y social mucho más profunda, que implica variables geopolíticas que no son fáciles de determinar. Son y serán inevitables los CONFLICTOS en todo este proceso, ya que no se puede dejar a un lado el hecho de que pensamos y actuamos en una sociedad dividida en clases sociales confrontadas: clases dominantes, acomodadas y subalternas que no forman estructuras rígidas, y que pueden manifestar abiertamente sus intereses, o ocultarlos tras discursos políticos o culturales.

Esta página ofrece una selección de textos en catalán y/o en castellano, que exponen algunos aspectos de estos CONFLICTOS.

Mayo 2019. El Viejo Topo (EVT).
Filantrocapitalismo (II): la araña negra
POR ANA MARÍA VALENCIA, PILAR CARRERA y EDUARDO LUQUE
Abril 2019. El Viejo Topo (EVT).
Filantrocapitalismo (I): la máscara amable del capitalismo
POR ANA MARÍA VALENCIA, PILAR CARRERA Y EDUARDO LUQUE
10/01/2019. El Viejo Topo (EVT).
Frente a VOX, ¿habrá izquierda para la clase obrera?
Jon E. Illescas.
Octubre 2018. El Viejo Topo (EVT).
Eduardo Luque Guerrero, Ana M. Valencia, Mª Pilar Carrera Santafé
La carpeta de la felicidad.
Mientras Tanto 176. FEBRER 2019
(Eco) socialisme o barbàrie: ja que serà barbàrie
Mientras Tanto 176. FEBRERO 2019
(Eco)socialismo o barbarie: pues va a ser barbarie
L'Agenda 2030, missió imposible, per Manuel Casal Lodeiro
(¿sostenibilitat o resiliència?)

La Agenda 2030, misión imposible, por Manuel Casal Lodeiro
(¿sostenibilidad o resiliencia?)

Mientras Tanto 172. OCTUBRE 2018
És possible avui el debat racional, crític i constructiu entre les esquerres?

Una anàlisi de la controvèrsia desencadenada pel llibre «El parany de la diversitat», de Daniel Bernabé

Mientras Tanto 172. OCTUBRE 2018
¿Es posible hoy el debate racional, crítico y constructivo entre las izquierdas?

Un análisis de la controversia desencadenada por el libro «La trampa de la diversidad», de Daniel Bernabé

Mientras Tanto 170. JULIOL 2018
Ecologisme social i transformador o ecologisme pal·liatiu?
Els límits del moviment ecologista

Mientras Tanto 170. JULIO 2018.
¿Ecologismo social y transformador o ecologismo paliativo?
Los límites del movimiento ecologista