sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
 
ESPAÑA - ENERGÍA - DATOS
1.1.- GENERACIÓ ELECTRICITAT
ESPANYA: El sistema eléctrico español 2012
1.2.- DISTRIBUCIÓ ELECTRICITAT, PETROLI i GAS
ESPANYA, electricitat: Mapa de REE
ESPANYA petroli: El informe CORES del 2012 facilita informació sobre distribució i consum.
ESPANYA, gas : Gasoductes - altres instal·lacions
1.3.-CONSUM ELECTRICITAT, PETROLI I GAS
ESPANYA electricitat: Informe
ESPANYA petroli: La memòria CORES facilita informació sobre distribució i consum.