sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
TXERNÒBIL 2013 - CHERNÓBIL 2013
- TXERNÒBIL 2018 - Chernóbil 2018
- TXERNÒBIL 2017 - Chernóbil 2017
- TXERNÒBIL 2016 - Chernóbil 2016
- TXERNÒBIL 2015 -
- TXERNÒBIL 2014 (català) (versió .doc)
- CHERNÓBIL 2014 (castellano) (versión .doc)
- TXERNÒBIL 2013 (català) - CHERNÓBIL 2013 (castellano)
Pàgina general de Txernòbil ----- Página general de Chernóbil
 
TORNAR A INICI
TXERNOBIL - FUKUSHIMA DUES FEINES
Què sabem realment del que passa avui a Ucraïna, a Bielorússia, a les hectàrees de la zona d'exclusió determinades per la catàstrofe de Txernòbil?  Les poques dades de que es disposen parlen de una realitat devastadora i complexa de contraban de materials contaminats, saqueig i activitats furtives.

Però a mesura que s'acosta l'aniversari de la catàstrofe torna a aparèixer una imatge neutra que ja es fa repetitiva, una imatge en que es combinen les clàssiques d'edificis i espais abandonats amb altres enganyoses de una vida salvatge que es mou "lliure" de la pressió humana. En aquest discurs Txernòbil apareix com un lloc històric, com les runes d'un antic castell, un poblat romà, una imatge de contingut turístic per a gent amb diners i amant d'emocions fortes.

Aquestes imatges dominants, alienes a les persones, als efectes econòmics i socials de la catàstrofe, es combinen amb les de la solidaritat de les que es beneficien un petit nombre de víctimes, especialment els nens i nenes.

A Ucraïna no menys de 55 000 km ² (equivalent a les superfícies de Catalunya més la Comunitat Valenciana juntes), un 4,8% del seu territori, estan contaminats, tot i que hi viuen prop de 2 milions de persones.

La veïna Bielorússia, que va rebre el 70% de la precipitació radioactiva més d'un quart del seu territori està afectat. L'ONU estima que el 20% de la població, inclosos 500 000 nens (tristament coneguts com "Els nens de Txernòbil"), el 20% de la terra cultivable i el 23% dels boscos bielorussos estan contaminats. Les Nacions Unides també han xifrart el dany infligit a l'economia del país en 30 anys, en fins a 230 milers de milions de dòlars ("Les Nacions Unides i Txernòbil").

En els mesos posteriors a la catàstrofe, el núvol radioactiu dóna la volta al món al menys dues vegades, de manera que gran part dels radionúclids cauen fora de la ex Unió Soviètica.

Xifres Txernòbil

D'acord amb l'Ambaixada d'Ucraïna a París en 2005: 3, 5 milions de persones, inclosos 1,3 milions de nens van ser irradiats per l'accident de Txernòbil,
entre elles 169.999 ucraïneses van ser evacuats, dels quals es calcula que el 89,85% estan avui malalts. Entre les persones que encara viuen a les zones contaminades, el 84,7% estan malalts. El seguiment mèdic mostra que la proporció de pacients augmenta any rere any.

El 2004, el 94,2% dels liquidadors (les persones que van treballar per apagar el reactr incendiat) estaven malalts. Ucraïna calcula en 2.646.106 els ciutadans víctimes de l'accident.

El 2010 l'Acadèmia de Ciències de Nova York publica un estudi sobre els efectes de salut de la catàstrofe de Txernòbil. Els resultats són alarmants: gairebé un milió de morts per Txernòbil.

Una vida permanentment contaminada.

Per damunt de tot, la catàstrofe sanitària. Molts d'els entre els 600 000 a 900.000 liquidadors han mort o emmalaltit com a resultat de la seva irradiació. Més de dos milions de persones segueixen vivint en zones contaminades a Ucraïna, Bielorússia 1,1 milions a Bielorússia i  1,5 milions a Rússia. Alguns dels radionúclids projectats en quantitats ingents en l'explosió encara són presents als sòls i entren en la cadena alimentària. Aquest és el cas del cesi 137 i estronci 90, que només han perdut la meitat del seu negoci des de 1986 i els efectes nocius dels quals duraran al menys tres segles. En particular, l'acumulació de cesi-137 en el cos s'associa amb un augment dramàtic en la incidència de càncer i malalties cardiovasculars, especialment en nens. També causa canvis hormonals que resulten en infertilitat, i un augment de malformacions en els nens.

El Desastre de Txernòbil i la desinformació

27 anys després de l'explosió, a les autoritats d'Ucraïna, el desastre ha acabat. S'han encarregat dos nous reactors nuclears. El primer ministre Mykola Azarov va dir que el nivell de radioactivitat ha disminuït considerablement en els últims anys a la zona d'exclusió, i que era hora de "revitalitzar" la zona i fer un rentat de cara a pobles abandonats.

No obstant això, el reactor eviscerat no ha deixat d' amenaçar Ucraïna: el sarcòfag de formigó construït a corre-cuita sobre les seves ruïnes ja s'està trencant. El 12 febrer del 2013 una part del sostre de la sala de màquines del reactor número 4 va col·lapsar i els grups ecologistes temen per la fragilitat d'altres elements[ 4 ] El 26 d'abril del 2012 va començar la construcció de un arc gegant de metall de 29.000 tones, 105 metres d'alçada i 260 metres de llarg, dissenyat per durar 100 anys. Aquest gegantí projecte, liderat per un consorci de Vinci i Bouygues, costarà prop de dos mil milions de dòlars i s'espera que estigui acabat el 2015. Ucraïna només pot assumir-ne el 8%, la resta ha estat finançat per la Unió Europea i la resta de la comunitat internacional.

La desinformació sobre els impactes reals de Txernòbil és encara en marxa. Atès l'augment de la taxa de malformacions congènites (que entre 2000 i 2009 va passar del , 3,5 per 1.000  al 5,5 per 1.000), la resposta del Ministeri de Salut de Bielorússia ha estat tancar l'únic Institut de Recerca malalties hereditàries i congènites [ 5 ]. El 2005, el "Fòrum de Txernòbil", celebrada a Viena sota els auspicis de l'OIEA va arribar a la conclusió que només podien atribuir-se  4.000 morts a Txernòbil. L'augment de les malalties i el deteriorament de l'estat de salut de les poblacions estan particularment atribuït a la tensió (el "radiofobia"), l'alcoholisme i el deteriorament de les condicions econòmiques i socials a les regions afectades.

Una peça clau d'aquesta desinformació és la subordinació que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) té respecte a l'Associació Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA), que té el poder de supervisar qualsevol aspecte relacionat amb la salut de la població. Aquesta subordinació ha estat denunciada, i hi ha una campanya d'informació a la que us convidem a participar.

Txernòbil i Fukushima són un recordatori permanent de com és d'irracional intentar "normalitzar" la tecnologia nuclear mitjançant impostos. L'única postura racional i humana davant aquest problema és el tancament. Per això cal una decisió política que a Catalunya, amb 3 centrals nuclears en funcionament, i a Espanya, amb quatre més, és urgent prendre.

Catalunya, 26 d'abril del 2013.

 
VOLVER A INICIO
CHERNOBIL - FUKUSHIMA DOS PERSONAS
¿Qué sabemos realmente de lo que pasa hoy en Ucrania, en Bielorrusia, en las hectáreas de la zona de exclusión marcadas por la catástrofe de Chernóbil. Los pocos datos de que se disponen hablan de una realidad devastadora y compleja, de contrabando de materiales contaminados, saqueo y actividades furtivas.

Pero a medida que se acerca el aniversario de la catástrofe vuelve a aparecer una imagen neutra que ya se hace repetitiva, una imagen en que se combinan las clásicas de edificios y espacios abandonados con otras engañosas de una vida salvaje que se mueve "libre" de la presión humana. En este discurso Chernóbil aparece como un lugar histórico, como las runes de un antiguo castillo, un poblado romano, una imagen de contenido turístico para gente con dinero y amante de emociones fuertes.

Estas imágenes dominantes, ajenas a las personas, a los efectos económicos y sociales de la catástrofe, se combinan con las de la solidaridad de las que se benefician un pequeño número de víctimas especialmente los niños y niñas .

En Ucrania no menos de 55 000 km ² (equivalente a las superficies de Catalunya más la Comunidad Valenciana juntas), un 4,8% de su territorio, están contaminados, aunque allí viven cerca de 2 millones de personas.

La vecina Bielorrusia, que recibió el 70% de la precipitación radiactiva más de un cuarto de su territorio está afectado. La ONU estima que el 20% de la población, incluidos 500 000 niños (tristemente conocidos como "Los niños de Chernóbil"), el 20% de la tierra cultivable y el 23% de los bosques bielorussos están contaminados. Las Naciones Unidas también han xifrart el daño infligido a la economía del país en 30 años, en hasta 230 miles de millones de dólares ("Las Naciones Unidas y Chernóbil").

En los meses posteriores a la catástrofe, la nube radiactiva dió la vuelta al mundo al menos dos veces, de forma que gran parte de los radionúclids caen fuera de la ex Unión Soviética.

Cifras Chernóbil

De acuerdo con la Embajada de Ucrania en París en 2005: 3, 5 millones de personas, incluidos 1,3 millones de niños fueron irradiados por el accidente de Chernóbil, entre ellas 169.999 ucranianas, fueron evacuadas, de los que se calcula que el 89,85% ya estan enfermos. Entre las personas que todavía viven en las zonas contaminadas, el 84,7% están enfermos. El seguimiento médico muestra que la proporción de pacientes aumenta año tras año.

El 2004, el 94,2% de los liquidadores (las personas que trabajaron para apagar el reactor incendiado) estaban enfermos. Ucrania calcula en 2.646.106, los ciudadanos víctimas del accidente.

El 2010 la Academiade Ciencias de Nueva York publica un estudio sobre los efectos de salud de la catástrofe de Chernóbil. Los resultados son alarmantes: casi un millón de muertes por Chernóbil.

Una vida permanentemente contaminada.

A bulto de todo, la catástrofe sanitaria. Muchos de los entre los 600 000 a 900.000 liquidadores han muerto o enfermado como resultado de su irradiación. Más de dos millones de personas siguen viviendo en zonas contaminadas en Ucrania, Bielorrusia 1,1 millones en Bielorrusia y 1  ,5 millones en Rusia. Algunos de los radionúclids proyectados en cantidades ingentes en la explosión todavía son presentes a los suelos y entran en la cadena alimentaria. Este es el caso del cesio 137 y estroncio 90, que sólo han perdido la mitad de su negocio desde 1986 y los efectos nocivos de los cuales durarán al menos tres siglos. En particular, la acumulación de cesio-137 en el cuerpo se asocia con un aumento dramático en la incidencia de cáncer y enfermedades cardiovasculares, especialmente en niños. También causa cambios hormonals que resultan en infertilitat, y un aumento de malformaciones en los niños.

El Desastre de Chernóbil y la desinformación

27 años tras la explosión, a las autoridades de Ucrania, el desastre ha acabado. Se han encargado dos nuevos reactores nucleares. El primer ministro Mykola Azarov dijo que el nivel de radiactividad ha disminuido considerablemente en los últimos años a la zona de exclusión, y que era hora de " revitalizar" la zona y hacer un lavado de cara a pueblos abandonados.

Sin embargo, el reactor eviscerat no ha dejado de amenazar Ucrania: el sarcófago de hormigón construido deprisa y corriendo sobre sus ruinas ya se está rompiendo. El 12 febrero del 2013 una parte del techo de la sala de máquinas del reactor número 4 colapsó y los grupos ecologistas temen por la fragilidad de otros elementos%[ 4 ] El 26 de abril del 2012 empezó la construcción de un arco gigante de metal de 29.000 toneladas, 105 metros de alzada y 260 metros de largolargo, diseñado por durar 100 años. Este gigantesco proyecto, liderado por un consorcio de Vinci y Bouygues, costará cerca de dos mil millones de dólares y se espera que esté acabado el 2015. Ucrania sólo puede asumir el 8%, el resto ha sido financiado por la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional.

La desinformación sobre los impactos reales de Chernóbil es todavía en marcha. Atendido el aumento de la tasa de malformaciones congénitas (que entre 2000 y 2009 pasó del , 3,5 por 1.000  al 5,5 por 1.000), la respuesta del Ministerio de Salud de Bielorrusia ha sido cerrar el único Instituto de Búsqueda enfermedades hereditarias y congénitas %[ 5 ]. El 2005, el "Foro de Chernóbil", celebrada en Viena bajo los auspicios del OIEA llegó a la conclusión que sólo podían atribuirse  4.000 muertes en Chernóbil. El aumento de las enfermedades y el deterioro del estado de salud de las poblaciones están particularmente atribuido a la tensión (el "radiofobia"), el alcoholismo y el deterioro de las condiciones económicas y sociales a las regiones afectadas.

Una pieza clave de esta desinformación es la subordinación que la Organización Mundial de la Salud (OLMOS) tiene respeto a la Asociación Internacional de la Energía Atómica (AIEA), que tiene el poder de supervisar cualquier aspecto relacionado con la salud de la población. Esta subordinación ha sido denunciada, y hay una campaña de información a la que os invitamos a participar.

Chernóbil y Fukushima son un recordatorio permanente de como es de irracional intentar "normalizar" la tecnología nuclear mediante impuestos. La única postura racional y humana ante este problema es el cierre. Para ello hace falta una decisión política que en Catalunya, con 3 centrales nucleares en funcionamiento, y en España, con cuatro más, es urgente tomar.

Catalunya, 26 de abril del 2013.

VOLVER A INICIO