sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
ARTICLES GENERAL CANVI CLIMÀTIC COP 25, Madrid 2019 COP21 - CMP11 PARÍS 2015
CATALÀ - CASTELLANO
COP21 de París. The show must go on
Versió en català d'aquest article a internet, amb enllaços actius.
"Això és enorme: gairebé tots els països del món acaben de subscriure l'acord de París sobre el canvi climàtic
gràcies al lideratge nord-americà
."

Paraules de Barack Obama en conèixer l'acord final de la COP21

Any 2010, en el tram final de la COP 16 reunida a Mèxic, Pablo Solón es va quedar sol (valgui la ironia), i a més va aconseguir plasmar un magnífic exemple de política surrealista. Representant de Bolívia, país insignificant des de l'òptica de les empreses, institucions i governs que manen i decideixen el que existeix i el que no, Soló va cometre la gosadia de mantenir el vot contrari de Bolívia al text final, presentant al plenari de tancament de la COP 16 una sèrie de proves que mostraven que el text que es volia aprovar era una còpia gairebé idèntica del que s'havia aprovat l'any anterior a la COP15 realitzada a Copenhaguen, una reunió qualificada unànimement de "fracàs".
Els reglaments de la COP estipulen el consens com a mecanisme de presa de decisions, i el consens implica acord unànime sobre alguna cosa com a condició de la seva existència. Davant la situació plantejada pel vot contrari del representant de Bolívia, la presidenta de la COP, la cancellera mexicana Patricia Espinosa, va declarar clausurada la cimera i aprovat el text final sense més [1]. Les normes van quedar en suspens: ni consens ni majoria, i no es va sentir ni una protesta. Espinosa va ser aplaudida i felicitada pel representant dels Estats Units, per "restaurar la confiança", i va rebre, sense un polsim d'ironia, el qualificatiu de "deessa" per part del representant de l'Índia [2]. Les protestes de Pablo Solón, argumentant amb lògica impecable que la decisió de la presidenta vulnerava les normes de funcionament de la pròpia COP, van ser ignorades [3].

L'anècdota revela la distància entre realitat i representació que emmarca les reunions de les COP, i com se solucionen les contradiccions entre ambdues quan interessos que veritablement importen estan en joc. Resultava que, després del fracàs de la COP15 a 2009, la COP16 havia d'acabar amb un missatge positiu. No es podia, no era admissible de cap manera, que dues reunions consecutives de l'envergadura de la COP acabessin malament. No es transmetien els senyals adequades. Diligentment, Greenpeace i Oxfam internacional, entre moltes altres ONG i governs que havien qualificat de fracàs el resultat de la COP15, van mostrar la seva valoració optimista de l'acord final de la COP16 [1].

En la recent COP21, reunida entre el 30 de novembre i el 12 de desembre de 2015 a París, la història es va repetir amb variants, Paul Oquist, representant de Nicaragua (una altra vegada països petits i llatinoamericans que s'atreveixen a discrepar), es va atrevir a contrastar la ampul·losa retòrica de l'acord final amb l'absència d'indemnitzacions econòmiques per reparar els danys que les catàstrofes meteorològiques estan provocant en els Tròpics i el Carib, en països que no només no tenen responsabilitat en el procés de canvi climàtic sinó que apliquen mesures de reducció d'emissions proporcionalment superiors a les de països que emeten ingents quantitats de gasos, una qüestió de justícia ambiental relacionada amb l'anomenada deute ecològic; Oquist va assenyalar que no tan sols no hi ha indemnitzacions per a la destrucció provocada avui, sinó que no es contemplen per al futur.

Resposta: davant la petició d'Oquist per dirigir-se al ple de la COP abans de l'aprovació final de l'acord, ia causa de l'expectació aixecada, Laurent Fabius, representant de França i president, va clausurar la reunió de l'organisme en què es debatia la petició de Nicaragua (anomenat Comitè de París) i va iniciar la sessió final de la COP21; allà va procedir immediatament a l'aprovació de l'acord definitiu per aclamació. Després va donar la paraula al portaveu de l'anomenat Grup Paraigües, format pels Estats Units, Canadà, Japó, Corea, Austràlia i Nova Zelanda, països que formen un grup de pressió per evitar xifres concretes de reducció d'emissions de gasos causants del canvi climàtic i, a continuació, en una impecable aplicació del "dret de rebequeria", va concedir la paraula a Paul Oquist. Quan Oquist va acabar la seva intervenció, Fabius va realitzar la declaració final i va clausurar la COP21. Posteriorment, Paul Oquist va rebre moltes felicitacions de representants d'altres delegacions i d'ONG per la seva valenta postura [4].

Nou exemple de distància entre realitat i representació: les grans expectatives aixecades per la COP21 no permetien entelar l'aprovació de l'acord final amb una veu discrepant, massa senyals inadequades. Per això és important que hi hagi múltiples valoracions del resultat de la COP21, ajuden a mantenir el desfasament entre la brutal realitat del conflicte climàtic i el evanescent pluralisme discursiu per a persones interessades. Les declaracions davant el resultat de la COP21 han enriquit notablement les agudeses, la paradoxa i l'oxímoron [5].

Raúl Rejón, enviat per Ecologistes en Acció a la Cimera, amb l'ajuda de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i corresponsal oficial de Eldiario.es, ho resumia en el títol de la seva última crònica: "D'acord de 'paraules buides' al 'adéu a l'era dels combustibles fòssils' "[6]. Nova certificació del fracàs d'un model que no té substitut, la qual cosa fa necessari representar una vegada i una altra el pesat guió repetit des de fa quinze anys. Les velles i gastades expressions: "històric acord", "rebaixar l'ambició", "ara comença la feina", "compromís feble", "pròrroga forçada", "transmetre senyals als mercats", etc. [7].

Cal sortir dels discursos tipus COP i mirar globalment. Cal remetre a l'anàlisi desenvolupat per Naomi Klein en el seu llibre Això ho canvia tot. Al llarg de la seva obra, Klein ha combinat rigor i encert en la diagnosi profunda de diversos conflictes, amb debilitat i desfasament en allò que presenta com alternatives. La seva anàlisi del canvi climàtic segueix aquesta regla.

Klein denuncia la distància creixent entre els continguts de les reunions COP i els de l'Organització Mundial de Comerç (OMC), denuncia la ficció de debatre sobre les emissions de gasos causants del canvi climàtic com si la producció, intercanvi i consum de béns no tingués res a veure amb elles; Klein documenti la indefinició i l'ambigüitat en les propostes per fer front al canvi climàtic en contrast amb la concreció i la contundència en l'aplicació de normes que defensen el lliure comerç, exposant cruament la subordinació implícita de la COP a l'OMC en cas de conflicte entre propostes de reducció i llibertat comercial amb una síntesi magistral:

" Els negociadors dels governs (...) ni tan sols dedicaven el més mínim esforç a resoldre les contradiccions òbvies que comportaven. Però a ningú li cabia cap dubte de quina de les dues prioritats enfrontades guanyaria si un dels compromisos assolits en el terreny de la reducció d'emissions entrava en contradicció amb un altre dels segellats en l'apartat de l'eliminació de barreres comercials" [8].

Des d'aquesta perspectiva s'han d'interpretar les 40 pàgines de l'Acord de París (en endavant l'Acord); de la 1 a la 24, l'habitual repertori de verbs en gerundi (reconeixent, destacant, convenint, etc.) seguit de les interpel·lacions ambigües (demana, convida, acull, pren nota, observa, recomana, etc.), tot suau, sense caràcter imperatiu; i de la 24 a la 40, els 29 articles que formen el nucli de l'Acord [9].

A aquests 29 articles se'ls suposa qualitat de llei; i com en tota llei importen les dades concretes (xifres), les normes concretes i les sancions per incompliment. Però només s'esmenta una dada concreta en l'apartat a) de l'article 2:

" Mantenir l'augment de la temperatura mitjana mundial molt per sota de 2 graus centígrads respecte als nivells preindustrials, i prosseguir els esforços per limitar aquest augment de la temperatura a 1,5 graus centígrads respecte als nivells preindustrials, reconeixent que això reduiria considerablement els riscos i els efectes del canvi climàtic".

Les normes concretes, s'aborden en l'article 4, procediments per a l'objectiu enunciat a l'article 2, que té 19 apartats; l'article 7, mecanismes i principis d'adaptació, amb 14 apartats; l'article 9, finances i responsabilitat dels països rics (desenvolupats segons la terminologia oficial), de 9 apartats; l'article 10, transferència de tecnologia, amb 6 apartats; l'article 11, actitud cap als països pobres (en desenvolupament en la terminologia oficial), 5 apartats; i l'article 13 sobre la transparència, amb 15 apartats. La lectura del total dels 68 apartats considerats clau permeten comprovar que el qualificatiu "esforços ambiciosos" que els adjudica l'article 3 de l'Acord, no passa de ser una dolorosa ironia: no hi ha concreció de cap tipus.

Cal recalcar també la menció a l'article 8, d'un document extern, anterior a la COP21, l'anomenat "Mecanisme Internacional de Varsòvia per les Pèrdues i els Danys relacionats amb les Repercussions del Canvi Climàtic" (en endavant el Mecanisme) [10 ]. Es tracta d'un text de quatre pàgines aprovat discretament el 2013, en la reunió de la COP19 realitzada a Varsòvia, una de les reunions que més va evidenciar el buit del procés de les COP des de 2001, el que va portar a una escenificació sense més conseqüències [ 11].

Malgrat el seu sonor nom, el Mecanisme es defineix com un "projecte de decisió". Conté 17 apartats, plens de peticions de més documentació i de recomanacions genèriques; un projecte que haurà de ser examinat en 2016, en la COP22 amb l'objectiu d'adoptar una decisió adequada sobre el resultat d'aquest examen. En qüestions econòmiques, el Mecanisme no sobrepassa el nivell dels bons desitjos. La paraula indemnitzacions no apareix en cap dels 17 apartats. L'enuig de Paul Oquist estava més que justificat.

Pel que fa a les sancions per incompliment, és a dir, allò que justifica l'existència d'articles en l'acord, simplement no existeixen; prou una lectura de l'article 15 per comprovar-ho.

" Article 15. 1. Pel present s'estableix un mecanisme per facilitar l'aplicació i promoure el compliment de les disposicions d'aquest Acord. 2. El mecanisme esmentat en el paràgraf 1 d'aquest article consistirà en un comitè compost per experts i de caràcter facilitador, que funcionarà de manera transparent, no contenciosa i no punitiva. El comitè prestarà especial atenció a les respectives circumstàncies i capacitats nacionals de les parts. 3. El comitè funcionarà d'acord amb les modalitats i els procediments que aprovi en el seu primer període de sessions la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les parts en l'Acord de París, a la qual presentarà informes anuals." [Les negretes són de l'autor.]

I ja està. Els restants 14 articles de l'acord es dediquen a regular el canvi de la Conferència de les Parts a la Reunió de les parts de l'Acord de París, a concretar els mecanismes d'aprovació del mateix Acord, el seu funcionament i el seu seguiment. Com apunt significatiu cal destacar el paràgraf 8 de l'article 16.

" 8.- Les Nacions Unides, els seus organismes especialitzats i l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica, així com tot Estat membre d'aquestes organitzacions o observador davant seu que no sigui part en la Convenció, podran estar representats com a observadors en els períodes de sessions de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les parts en l'Acord de París [...]". [Les negretes són de l'autor.]

El que s'esmenti específicament a l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica en l'Acord, mostra l'aprofitament del conflicte climàtic per part de la indústria nuclear, un cop controlada la informació dels mitjans sobre la catàstrofe de Fukushima.

Tornem a la constant en l'obra de Naomi Klein: greus conflictes rigorosament analitzats, en què intervenen poderosos interessos als quals s'enfronten col·lectius amb alternatives extremadament febles; col·lectius que, però, l'autora presenta com si constituïssin respostes socials consolidades i potents.

Contraposar el pessimisme de la raó a l'optimisme de la voluntat; referència comuna a Gramsci que serveix de punt de suport al pensament crític cada vegada que s'enfronta la crua realitat de les dades i les conseqüències que se'n deriven. Aplicar aquesta referència al canvi climàtic exigeix ??concrecions diferents segons el lloc des del qual es faci la reflexió. Aquestes concrecions no tenen res a veure amb les reunions COP, o la Reunió de les parts de l'Acord de París a la nova terminologia a la moda; ni amb les declaracions dels assistents a aquestes reunions, ni amb l'espectacle mediàtic organitzat al voltant d'elles [12].

En canvi, enfrontar amb l'optimisme de la voluntat el pessimisme de les dades que alimenten la nostra raó té tot a veure amb moltes accions concretes de canvi realitzades pensant en els altres, no en un mateix, no en la satisfacció egoista del jo, sinó en les necessitats del nosaltres i en la necessitat de reduir el sofriment d'ells i elles, de persones que estan molt lluny d'aquí, tant física com econòmicament. Comptar amb les respostes socials que explica Naomi Klein, però despullades del seu fals atribut d'alternatives consolidades i potents.

Es tracta d'actuar de la millor manera possible i d'estar preparades i preparats per al pitjor, d'analitzar les dades científiques del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic i avaluar el seu significat sense deixar d'actuar, sent, però, conscients de la nostra feblesa davant els poders que hi intervenen.

Mentrestant, que els que manen, els seus representants i els seus detractors oficials, se segueixin reunint cada any, i que segueixin amb els seus discursos buits i les seves accions simbòliques: l'espectacle ha de continuar [13].
Notes

[1] Per a una aproximació de les paraules de justificació de Patricia Espinosa i la resposta de Pablo Solón. Http://www.alainet.org/es/active/42963.

[2] http://www.jornada.unam.mx/2010/12/12/sociedad/040n1soc.

[3] Pablo Solón, que provenia de moviments socials de base, va continuar desenvolupant activitats de tipus ambiental una vegada conclòs el seu mandat com a representant de Bolívia. Raonaments de Pablo Solón sobre la COP21 a https://pablosolon.wordpress.com/2015/11/11/cop21-un-nuevo-disfraz-para-un-viejo-acuerdo/.

[4] Vegeu Nicaragua: Acord COP21 no reconeix endeutament de països històricament responsables pel Canvi Climático http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:36744-nicaragua-acuerdo-cop21-no-reconoce-endeudamiento-de-paises-historicamente-responsables-por-el-cambio-climatico y http://nuevaya.com.ni/nicaragua-acuerdo-cop21-no-hace-lo-suficiente-para-enfrentar-el-cambio-climatico/ .

[5] Es podrien omplir diverses pàgines amb les declaracions que contrasten la manca de concreció i la discrepància entre els acords i les dades mitjançant amb valoracions positives basades en jocs verbals. Un exemple en http://elperiodicodelaenergia.com/greenpeace-este-es-el-final-de-la-era-de-las-energias-fosiles/, o la frase del periodista de The Guardian, George Monbiot: En comparació amb el que podria haver estat, és un miracle. Amb el que hauria d'haver estat, és un desastre. Revista La Marea, nº 34, pàg. 32.

[6] D'acord de "paraules buides" al "adéu a l'era dels combustibles fòssils". Raúl Rejón 2015.12.12 - 21: 39h. Http://www.eldiario.es/sociedad/palabras-vacias-adios-combustibles-fosiles_0_461954317.html.

[7] També es podrien omplir diverses pàgines amb el catàleg de tòpics repetits any rere any, un parell d'exemples: 2015.12.12. Aprovat el primer acord mundial contra l'escalfament global. http://www.publico.es/internacional/cerrado-acuerdo-global-cambio-climatico.html y http://elpais.com/tag/cumbre_del_clima/ .

[8] Naomi Klein, Això ho canvia tot: El capitalisme contra el clima, Paidós, 2015, pàg. 104.

[9] Acord signat a París: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf.

[10] Mecanisme Internacional de Varsòvia per les Pèrdues i els Danys relacionats amb les Repercussions del Canvi Climàtic. http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/l15s.pdf.

[11] Una aproximació a "Varsòvia novembre 2013. El col·lapse definitiu d'un model", en http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/varsovia-noviembre-de-2013-el-colapso-definitivo-de-un-modelo .

[12] El seguiment del desenvolupament de la COP 21 en un sol periòdic permet comprovar l'escenificació per sobre de la realitat. Exemples des 2015.09.18. La UE defensa reduir a la meitat les emissions globals per al 2050. Els ministres de Medi Ambient dels Vint tanquen la seva posició negociadora de cara a la cimera del clima que se celebrarà al desembre a París. Http://www.publico.es/ internacional / ue-defensa-reduir-meitat-emisiones.html fins 2015.12.12 .Quién el signa, què es vol aconseguir i com es va a aconseguir. El que cal saber sobre l'Acord de París, el primer pacte mundial contra l'escalfament global. Http://www.publico.es/internacional/10-claves-del-pacto-cambio.html

[13] Altres articles de valoració crítica entre molts ... ATTAC http://www.sinpermiso.info/textos/los-estados-no-estan-preparados-para-poner-en-marcha-la-revolucion-climatica-el-acuerdo-de-paris o Roberto Savio http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206912 com a introducció a la COP 21, http://www.mientrastanto.org/boletin-140/notas/siempre-les-va-a- quedar-paris

2015.12.26
 
 
TORNAR - VOLVER

COP21 - CMP11 PARÍS 2015
ARTÍCULOS GENERAL CAMBIO CLIMÁTICO COP 25, Madrid 2019
COP21 de París. The show must go on
Versión de este artículo en la revista "Mientras Tanto" con enlaces.
"Esto es enorme: casi todos los países del mundo acaban de suscribir el acuerdo de París sobre el cambio climático gracias al liderazgo estadounidense."

Palabras de Barack Obama al conocer el acuerdo final de la COP21

Año 2010, en el tramo final de la COP 16 reunida en México, Pablo Solón se quedó solo (valga la ironía), y además logró plasmar un magnífico ejemplo de política surrealista. Representante de Bolivia, país insignificante desde la óptica de las empresas, instituciones y gobiernos que mandan y deciden lo que existe y lo que no, Solón cometió la osadía de mantener el voto contrario de Bolivia al texto final, presentando al plenario de cierre de la COP 16 una serie de pruebas que mostraban que el texto que se quería aprobar era una copia casi idéntica del que se había aprobado el año anterior en la COP15 realizada en Copenhague, una reunión calificada unánimemente de “fracaso”.
Los reglamentos de la COP estipulan el consenso como mecanismo de toma de decisiones, y el consenso implica acuerdo unánime sobre algo como condición de su existencia. Ante la situación planteada por el voto contrario del representante de Bolivia, la presidenta de la COP, la canciller mexicana Patricia Espinosa, declaró clausurada la cumbre y aprobado el texto final sin más [1]. Las normas quedaron en suspenso: ni consenso ni mayoría, y no se oyó ni una protesta. Espinosa fue aplaudida y felicitada por el representante de Estados Unidos, por “restaurar la confianza”, y recibió, sin una pizca de ironía, el calificativo de “diosa” por parte del representante de la India [2].

Las protestas de Pablo Solón, argumentando con lógica impecable que la decisión de la presidenta vulneraba las normas de funcionamiento de la propia COP, fueron ignoradas [3]. La anécdota revela la distancia entre realidad y representación que enmarca las reuniones de las COP, y cómo se solventan las contradicciones entre ambas cuando intereses que verdaderamente importan están en juego. Resultaba que, tras el fracaso de la COP15 en 2009, la COP16 debía acabar con un mensaje positivo. No se podía, no era admisible de ninguna manera, que dos reuniones consecutivas de la envergadura de la COP acabasen mal. No se transmitían las señales adecuadas. Diligentemente, Greenpeace y Oxfam internacional, entre muchas otras ONG y gobiernos que habían calificado de fracaso el resultado de la COP15, mostraron su valoración optimista del acuerdo final de la COP16 [1].

En la reciente COP21, reunida entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2015 en París, la historia se repitió con variantes, Paul Oquist, representante de Nicaragua (otra vez países pequeños y latinoamericanos que se atreven a discrepar), se atrevió a contrastar la ampulosa retórica del acuerdo final con la ausencia de indemnizaciones económicas para reparar los daños que las catástrofes meteorológicas están provocando en los Trópicos y el Caribe, en países que no sólo no tienen responsabilidad en el proceso de cambio climático sino que aplican medidas de reducción de emisiones proporcionalmente superiores a las de países que emiten ingentes cantidades de gases, una cuestión de justicia ambiental relacionada con la llamada deuda ecológica; Oquist señaló que no tan solo no existen indemnizaciones para la destrucción provocada hoy, sino que no se contemplan para el futuro.

Respuesta: ante la petición de Oquist para dirigirse al pleno de la COP antes de la aprobación final del acuerdo, y debido a la expectación levantada, Laurent Fabius, representante de Francia y presidente, clausuró la reunión del organismo en que se debatía la petición de Nicaragua (llamado Comité de París) e inició la sesión final de la COP21; allí procedió de inmediato a la aprobación del acuerdo definitivo por aclamación. Después dio la palabra al portavoz del llamado Grupo Paraguas, formado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, países que forman un grupo de presión para evitar cifras concretas de reducción de emisiones de gases causantes del cambio climático y, a continuación, en una impecable aplicación del “derecho al pataleo”, concedió la palabra a Paul Oquist. Cuando Oquist acabó su intervención, Fabius realizó la declaración final y clausuró la COP21. Posteriormente, Paul Oquist recibió muchas felicitaciones de representantes de otras delegaciones y de ONG por su valiente postura [4].

Nuevo ejemplo de distancia entre realidad y representación: las grandes expectativas levantadas por la COP21 no permitían empañar la aprobación del acuerdo final con una voz discrepante, demasiadas señales inadecuadas. Por eso es importante que existan múltiples valoraciones del resultado de la COP21, ayudan a mantener el desfase entre la brutal realidad del conflicto climático y el evanescente pluralismo discursivo para personas interesadas. Las declaraciones ante el resultado de la COP21 han enriquecido notablemente las agudezas, la paradoja y el oxímoron [5].

Raúl Rejón, enviado por Ecologistas en Acción a la Cumbre, con la ayuda de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y corresponsal oficial de Eldiario.es, lo resumía en el título de su última crónica: “De acuerdo de ‘palabras vacías’ al ‘adiós a la era de los combustibles fósiles’” [6]. Nueva certificación del fracaso de un modelo que no tiene sustituto, lo que hace necesario representar una y otra vez el cansino guión repetido desde hace quince años. Las viejas y gastadas expresiones: “histórico acuerdo”, “rebajar la ambición”, “ahora comienza el trabajo”, “compromiso débil”, “prórroga forzada”, “transmitir señales a los mercados”, etc. [7].

Es necesario salir de los discursos tipo COP y mirar globalmente. Hay que remitirse al análisis desarrollado por Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo. A lo largo de su obra, Klein ha combinado rigor y acierto en la diagnosis profunda de diversos conflictos, con debilidad y desfase en aquello que presenta como alternativas. Su análisis del cambio climático sigue esa regla.

Klein denuncia la distancia creciente entre los contenidos de las reuniones COP y los de la Organización Mundial de Comercio (OMC), denuncia la ficción de debatir sobre las emisiones de gases causantes del cambio climático como si la producción, intercambio y consumo de bienes no tuviese nada que ver con ellas; Klein documente la indefinición y la ambigüedad en las propuestas para hacer frente al cambio climático en contraste con la concreción y la contundencia en la aplicación de normas que defienden el libre comercio, exponiendo crudamente la subordinación implícita de la COP a la OMC en caso de conflicto entre propuestas de reducción y libertad comercial con una síntesis magistral:

"Los negociadores de los Gobiernos (…) ni siquiera dedicaban el más mínimo esfuerzo a resolver las contradicciones obvias que entrañaban. Pero a nadie le cabía ninguna duda de cuál de las dos prioridades enfrentadas ganaría si uno de los compromisos alcanzados en el terreno de la reducción de emisiones entraba en contradicción con otro de los sellados en el apartado de la eliminación de barreras comerciales" [8].

Desde esta perspectiva deben interpretarse las 40 páginas del Acuerdo de París (en adelante el Acuerdo); de la 1 a la 24, el habitual repertorio de verbos en gerundio (reconociendo, destacando, conviniendo, etc.) seguido de las interpelaciones ambiguas (pide, invita, acoge, toma nota, observa, recomienda, etc.), todo suave, sin carácter imperativo; y de la 24 a la 40, los 29 artículos que forman el núcleo del Acuerdo [9].

A esos 29 artículos se les supone cualidad de ley; y como en toda ley importan los datos concretos (cifras), las normas concretas y las sanciones por incumplimiento. Pero sólo se menciona un dato concreto en el apartado a) del artículo 2:

"Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático."

Las normas concretas, se abordan en el artículo 4, procedimientos para el objetivo enunciado en el artículo 2, que tiene 19 apartados; el artículo 7, mecanismos y principios de adaptación, con 14 apartados; el artículo 9, finanzas y responsabilidad de los países ricos (desarrollados según la terminología oficial), de 9 apartados; el artículo 10, transferencia de tecnología, con 6 apartados; el artículo 11, actitud hacia los países pobres (en desarrollo en la terminología oficial), 5 apartados; y el artículo 13 sobre la transparencia, con 15 apartados. La lectura del total de los 68 apartados considerados clave permiten comprobar que el calificativo “esfuerzos ambiciosos” que les adjudica el artículo 3 del Acuerdo, no pasa de ser una dolorosa ironía: no existe concreción de ningún tipo.

Es necesario recalcar también la mención en el artículo 8, de un documento externo, anterior a la COP21, el llamado “Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático” (en adelante el Mecanismo) [10]. Se trata de un texto de cuatro páginas aprobado discretamente el 2013, en la reunión de la COP19 realizada en Varsovia, una de las reuniones que más evidenció el vacío del proceso de las COP desde 2001, lo que llevó a una escenificación sin mayores consecuencias [11].

Pese a su sonoro nombre, el Mecanismo se define como un “proyecto de decisión”. Contiene 17 apartados, repletos de peticiones de más documentación y de recomendaciones genéricas; un proyecto que deberá ser examinado en 2016, en la COP22 con miras a adoptar una decisión adecuada sobre el resultado de ese examen. En cuestiones económicas, el Mecanismo no sobrepasa el nivel de los buenos deseos. La palabra indemnizaciones no aparece en ninguno de los 17 apartados. El enfado de Paul Oquist estaba más que justificado.

En cuanto a las sanciones por incumplimiento, es decir, aquello que justifica la existencia de artículos en el acuerdo, simplemente no existen; basta una lectura del artículo 15 para comprobarlo.

" Artículo 15. 1. Por el presente se establece un mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. 2. El mecanismo mencionado en el párrafo 1 del presente artículo consistirá en un comité compuesto por expertos y de carácter facilitador, que funcionará de manera transparente, no contenciosa y no punitiva. El comité prestará especial atención a las respectivas circunstancias y capacidades nacionales de las Partes. 3. El comité funcionará con arreglo a las modalidades y los procedimientos que apruebe en su primer período de sesiones la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, a la que presentará informes anuales." [Las negritas son del autor.]

Y ya está. Los restantes 14 artículos del acuerdo se dedican a regular el cambio de la Conferencia de las Partes a la Reunión de la Partes del Acuerdo de París, a concretar los mecanismos de aprobación del propio Acuerdo, su funcionamiento y su seguimiento. Como apunte significativo hay que destacar el párrafo 8 del artículo 16.

" 8.- Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado miembro de esas organizaciones u observador ante ellas que no sea Parte en la Convención, podrán estar representados como observadores en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París [...]". [Las negritas son del autor.]

El que se mencione específicamente a la Agencia Internacional de la Energía Atómica en el Acuerdo, muestra el aprovechamiento del conflicto climático por parte de la industria nuclear, una vez controlada la información de los medios sobre la catástrofe de Fukushima.

Volvemos a la constante en la obra de Naomi Klein: graves conflictos rigurosamente analizados, en que intervienen poderosos intereses a los que se enfrentan colectivos con alternativas extremadamente débiles; colectivos que, sin embargo, la autora presenta como si constituyesen respuestas sociales consolidadas y potentes.

Contraponer el pesimismo de la razón al optimismo de la voluntad; referencia común a Gramsci que sirve de punto de apoyo al pensamiento crítico cada vez que se enfrenta la cruda realidad de los datos y las consecuencias que se derivan de ellos. Aplicar esta referencia al cambio climático exige concreciones distintas según el lugar desde el que se haga la reflexión. Dichas concreciones no tienen nada que ver con las reuniones COP, o la Reunión de las Partes del Acuerdo de París en la nueva terminología a la moda; ni con las declaraciones de los asistentes a dichas reuniones, ni con el espectáculo mediático organizado en torno a ellas [12].

En cambio, enfrentar con el optimismo de la voluntad el pesimismo de los datos que alimentan nuestra razón tiene todo que ver con muchas acciones concretas de cambio realizadas pensando en los otros, no en uno mismo, no en la satisfacción egoísta del yo, sino en las necesidades del nosotros y en la necesidad de reducir el sufrimiento de ellos y ellas, de personas que están muy lejos de aquí, tanto física como económicamente. Contar con las respuestas sociales que explica Naomi Klein, pero despojadas de su falso atributo de alternativas consolidadas y potentes.

Se trata de actuar de la mejor manera posible y de estar preparadas y preparados para lo peor, de analizar los datos científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático y evaluar su significado sin dejar de actuar, siendo, sin embargo, conscientes de nuestra debilidad ante los poderes que intervienen.

Mientras tanto, que los que mandan, sus representantes y sus detractores oficiales, se sigan reuniendo cada año, y que sigan con sus discursos vacíos y sus acciones simbólicas: el espectáculo debe continuar [13].
Notas

[1] Para una aproximación de las palabras de justificación de Patricia Espinosa y la respuesta de Pablo Solón. http://www.alainet.org/es/active/42963.

[2] http://www.jornada.unam.mx/2010/12/12/sociedad/040n1soc.

[3] Pablo Solón, que provenía de movimientos sociales de base, continuó desarrollando actividades de tipo ambiental una vez concluido su mandato como representante de Bolivia. Razonamientos de Pablo Solón sobre la COP21 en https://pablosolon.wordpress.com/2015/11/11/cop21-un-nuevo-disfraz-para-un-viejo-acuerdo/.

[4] Véase Nicaragua: Acuerdo COP21 no reconoce endeudamiento de países históricamente responsables por el Cambio Climático http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:36744-nicaragua-acuerdo-cop21-no-reconoce-endeudamiento-de-paises-historicamente-responsables-por-el-cambio-climatico y http://nuevaya.com.ni/nicaragua-acuerdo-cop21-no-hace-lo-suficiente-para-enfrentar-el-cambio-climatico/.

[5] Se podrían llenar varias páginas con las declaraciones que contrastan la falta de concreción y la discrepancia entre los acuerdos y los datos mediante con valoraciones positivas basadas en juegos verbales. Un ejemplo en http://elperiodicodelaenergia.com/greenpeace-este-es-el-final-de-la-era-de-las-energias-fosiles/ , o la frase del periodista de The Guardian, George Monbiot: En comparación con lo que podría haber sido, es un milagro. Con lo que debería haber sido, es un desastre. Revista La Marea, nº 34, p. 32.

[6] De acuerdo de "palabras vacías" al "adiós a la era de los combustibles fósiles". Raúl Rejón 12/12/2015 – 21:39h. http://www.eldiario.es/sociedad/palabras-vacias-adios-combustibles-fosiles_0_461954317.html.

[7] También se podrían llenar varias páginas con el catálogo de tópicos repetidos año tras año, un par de ejemplos: 12.12.2015. Aprobado el primer acuerdo mundial contra el calentamiento global. http://www.publico.es/internacional/cerrado-acuerdo-global-cambio-climatico.html y http://elpais.com/tag/cumbre_del_clima/.

[8] Naomi Klein, Esto lo cambia todo: El capitalismo contra el clima, Paidós, 2015, p. 104.

[9] Acuerdo firmado en París: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf.

[10] Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático. http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/l15s.pdf.

[11] Una aproximación en “Varsovia noviembre 2013. El colapso definitivo de un modelo”, en http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/varsovia-noviembre-de-2013-el-colapso-definitivo-de-un-modelo.

[12] El seguimiento del desarrollo de la COP 21 en un solo periódico permite comprobar la escenificación por encima de la realidad. Ejemplos desde 18.09.2015. La UE defiende reducir a la mitad las emisiones globales para 2050. Los ministros de Medio Ambiente de los Veintiocho cierran su posición negociadora de cara a la cumbre del clima que se celebrará en diciembre en París. http://www.publico.es/internacional/ue-defiende-reducir-mitad-emisiones.html hasta 12.12.2015 .Quién lo firma, qué se quiere conseguir y cómo se va a conseguir. Lo que necesitas saber sobre el Acuerdo de París, el primer pacto mundial contra el calentamiento global. http://www.publico.es/internacional/10-claves-del-pacto-cambio.html

[13] Otros artículos de valoración crítica entre muchos... ATTAC http://www.sinpermiso.info/textos/los-estados-no-estan-preparados-para-poner-en-marcha-la-revolucion-climatica-el-acuerdo-de-paris o Roberto Savio http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206912 como introducción a la COP 21, http://www.mientrastanto.org/boletin-140/notas/siempre-les-va-a-quedar-paris

26/12/2015
 
TORNAR - VOLVER