sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO
Alguns conceptes bàsics a tenir en compte en un sistema energètic que vulgui ser sostenible   La PARADOXA DE JEVONS (wikipedia)
La PARADOJA DE JEVONS
(Oil-Crash Observatory)
    Sobre Termodinàmica
GENERAL ENTROPIA

  Energies renovables
WEB energiasostenible.org
SOM ENERGIA- GESTERNOVA
Sobre el Peak-Oil - El "cim" en la extracció de petroli
(blog The Oil-Crash)


  Sobre la Tasa de Retorn Energètic TRE - EROI
(Oil-Crash Observatory)
   
Algunos conceptos básicos a tener en cuenta en un sistema energético que quiera ser sostenible   Sobre la Tasa de Retorno Energètic TRE - EROI
(Oil-Crash Observatory)
   
    GENERAL ENTROPIA
Sobre Termodinámica
  Energías renovables
WEB energiasostenible.org
SOM ENERGIA- GESTERNOVA
Sobre el Peak-Oil - El "punto de inflexión" en la extracción de petróleo (blog The Oil-Crash)

  La PARADOJA DE JEVONS (wikipedia)
La PARADOJA DE JEVONS
(Oil-Crash Observatory)
TORNAR - VOLVER