sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
SERVEI DE MESURES AMBIENTALS

La REDRAD a Facebook / La REDRAD en Facebook
El Facebook de la REDRAD es converteix en un grup obert per a que tothom hi pugui participar, us podeu afegir aqui:

https://www.facebook.com/groups/1036318373078649/

El company que dinamitza la REDRAD està provant un sistema per mesurar contaminacio de persones per ingestio de menjar contaminat, com a detall personal ofereix gratuitament i a domicili (dins de l'àrea de Barcelona) fer la mesura a qualsevol persona que vingui del Japó. La mesura dura una mitja hora, en cas de trobar traces de contaminació, explica la solució per eliminar-la.

Contacte:redrad2011@gmail.com O al Whatsapp 693 81 04 04.

Existeix un servei de mesures de tot tipus de radiacions a domicili: camps electromagnètics d'alta i baixa freqüència, antenes, Wifi, radiactivitat, sorolls, vibracions, gas Radó. També mesuren materials de construcció per verificar el nivell de radioactivitat. (Rajoles, maons, etc.).

http://www.mesures.cat/
   

El Facebook de la REDRAD se convierte en un grupo abierto para que todo pueda participar, puede añadir aqui:

https://www.facebook.com/groups/1036318373078649/

El compañero que dinamiza la REDRAD está probando un sistema para medir contaminación de personas por ingestión de comida contaminada. Como detalle personal ofrece gratuitamente y a domicilio (dentro del área de Barcelona) hacer la medición a cualquier persona que venga de Japón. La medición dura una media hora, en caso de encontrarse trazas de contaminación, explica la solución para eliminarla.

Contacto: redrad2011@gmail.com O al Whatsapp 693 81 04 04.

Existe un servicio de medidas de todo tipo de radiaciones a domicilio: campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia, antenas, Wifi, radiactividad, ruidos, vibraciones, gas Radón. También miden materiales de construcción para verificar el nivel de radiactividad. (Azulejos, ladrillos, etc.).

http://www.mesures.cat/

TORNAR - VOLVER